Sărbătoarea Sfintelor Paști la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea

Praznicul Învierii Mântuitorului Iisus Hristos a găsit noua catedrală episcopală a Eparhiei Oradiei cu hramul „Învierea Domnului” înveșmântată în frumoasă haină de sărbătoare, cu prilejul hramului.

Prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie, la sfârșitul lunii martie a acestui an lucrările de placare a fațadei catedralei cu marmură și piatră de Podeni au fost terminate, schelele fiind îndepărtate, iar icoana în mozaic cu scena Învierii Domnului, copie după originalul de la mănăstirea „Nea Moni” din Grecia, putând fi admirată.

Un moment de mare binecuvântare pentru clerul și credincioșii catedralei, dar și pentru întreaga Episcopie a Oradiei, l-a constituit prezența luminii sfinte de la Ierusalim în noaptea Învierii. Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei, o delegație de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei a adus la Oradea, prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Timotei al Aradului, din sfânta lumină sosită la Arhiepiscopia Aradului, sfânta lumină venind pe calea aerului de la București, de la Sfânta Patriarhie. Astfel, la ora 23.45, înainte de momentul începerii Slujbei Învierii, sfânta lumină a ajuns la Oradea, la noua Catedrală Episcopală, de unde a fost împărțită în întreaga Eparhie, iar cei 2.000 de credincioși prezenți au primit, la îndemnul „Veniți de luați lumină” rostit de Ierarh, lumina sfântă.

În Duminica Sfintei Învieri, Chiriarhul Oradiei, Preasfințitul Părinte Sofronie, a săvârșit, alături de un sobor de preoți și diaconi Sfânta Liturghie pascală în paraclisul cu hramul „Sfinții Ierarhi Nicolae, Spiridon și Nectarie” de la demisolul Catedralei Episcopale „Învierea Domnului”. Pe Sfânta Masă s-a aflat, ca și în noaptea Învierii, un felinar în care se păstrează sfânta lumină de la Ierusalim.

După cum ne informează pr. Cristian Rus, în cadrul slujbei, după citirea textului evanghelic de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Preasfinția Sa a rostit un luminat cuvânt de învățătură în care a explicat profundele învățături dogmatice ce se desprind din text și legătura cu cea mai mare minune săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos, propria Sa înviere din morți:

„Pericopa evanghelică ce s-a citit în această Duminică, a Învierii Domnului, este un rezumat al întregii teologii dogmatice a Bisericii, cuprinzând înțelesul tainic al mântuirii noastre.

În cuvintele „Și Cuvântul trup S-a făcut” stă toată taina Bisericii Ortodoxe. Prin Cuvântul lui Dumnezeu s-a creat lumea, căci nimic din ceea ce s-a făcut nu s-a făcut fără Fiul. Cuvântul cel veșnic, Fiul, Cel Unul Născut, plin de har și de adevăr, este din veci împreună cu Tatăl, în Duhul Sfânt, în comuniunea de iubire a Preasfintei Treimi. Acum, la Înviere, ni se arată lămurit că El, Fiul lui Dumnezeu, a răscumpărat lumea, a venit în lume ca să ne răscumpere din păcat și din moarte.

Tot ceea ce se poate înțelege, după mintea noastră omenească, limitată, despre Tatăl, noi aflăm prin Fiul, căci Fiul este chipul ipostasului Tatălui. Ființa dumnezeiască este inaccesibilă nouă oamenilor, dar în Persoana Fiului noi vedem, ca într-o oglindă, Persoana Tatălui, cum se reflectă iubirea Tatălui în Fiul. Atât putem noi înțelege în lumina Duhului Sfânt din Dumnezeu.

Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, deși S-a făcut om, nici o clipă nu I-a lipsit firea dumnezeiască, dar a ținut-o ascunsă, ca să-l păcălească pe cel care l-a înșelat pe Adam în Rai, pe diavolul. El, Creatorul, a venit în lume, s-a încopciat în țesătura creației, Și-a unit firea omenească cu firea dumnezeiască în Persoana Sa, a Cuvântului lui Dumnezeu, pentru a arăta slava Tatălui și a o transfera firii omenești. Pentru că învierea Sa înseamnă scoaterea din stricăciune a firii omenești. Mântuitorul, ca Dumnezeu, fiind fără de moarte, dar ca om murind, iar după trei zile înviind, pentru noi, că ca să ne răscumpere din păcat, S-a înălțat la cer, ridicând și firea umană în slava Tatălui.

Așadar, biruința Mântuitorului în fața morții este, în fapt, biruința noastră, a urmașilor lui Adam, cei care prin Adam cel dintâi am căzut, dar prin Noul Adam, Cuvântul înomenit, prin credința în El, ne mântuim”, a precizat Preasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul a citit rugăciunile de binecuvântare a ouălor, brânzei și cărnurilor, ce se sfințesc în prima zi de Paști.

Comentarii Facebook


Știri recente