Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

Creștinii îl cinstesc astăzi, 30 noiembrie, pe Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României. Sfântul Andrei era din orașul Betsaida, fiul lui Iona evreul, fratele lui Petru, cel dintâi dintre ucenicii lui Hristos. Acesta a fost mai întâi ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Auzind pe dascălul său zicând: ‘Iată Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii’, a urmat lui Hristos. Și zicând lui Petru: ‘Aflat-am pe Iisus cel din Nazaret’, l-a atras spre dragostea lui Hristos. După ce a urmat lui Hristos, când a fost după înălțarea Lui la cer, sorții au hotărât să propovăduiască în Bitinia și Marea Neagră, în părțile Propontidei și Calcedonului, Bizanțului, Traciei, Macedoniei, precum și în părțile cele ce ajung până la fluviul Dunărea, Tesalia, Grecia și părțile Ahaiei, asemenea și în Aminsos, Trapezunta, Iraclia și Amastris. Tradiția privitoare la această predică apostolică în Sciția este întâlnită în lucrarea „Despre apostoli” a lui Ipolit Romanul, iar în secolul IV apare în Istoria bisericească a episcopului Eusebiu de Cezareea, care a preluat-o după o lucrare a lui Origen din Alexandria (+254). Mărturii mai târzii, din sec. IX-X, afirmă același lucru: Epifanie (sec. al IX-lea) spune că sciții au fost evanghelizați de Sf. Ap. Andrei, iar Sinaxarul Bisericii din Constantinopol (sec. X) confirmă același lucru. În sprijinul evanghelizării acestui teritoriu de către Sfântul Andrei, se pot invoca și alte câteva mărturii indirecte. Există, de pildă, câteva colinde și creații folclorice dobrogene și din stânga Prutului, care amintesc de trecerea apostolului prin aceste locuri. Câteva toponimice confirmă același lucru: ‘Pârâiașul Sfântului Andrei’, ‘Apa Sfântului’ sau ‘Peștera Sfântului Andrei’ (aceasta se vede și astăzi la hotarul comunei Ion Corvin, în apropierea graniței româno-bulgare). O altă mărturie a apostolatului Sfântului Andrei pe teritoriul României găsim în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, din care reiese că și ‘sciții’ au putut auzi cuvântul lui Dumnezeu (3, 11).

Sfântul Apostol Andrei a fost martirizat în Patras (Grecia de astăzi), fiind răstignit pe o cruce în formă de x, care poartă numele de „crucea Sf. Andrei”. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat ziua prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, ca sărbătoare națională bisericească.

Comentarii Facebook


Știri recente