Sărbătoarea Sfântului Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, la Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă sărbătorește la 30 noiembrie pe Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României. La Catedrala Patriarhală din București, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre viața și personalitatea Sfântului Apostol Andrei și despre importanța acestui sfânt în istoria poporului român.

Am găsit pe Mesia

Patriarhul României a vorbit celor prezenți despre chemarea ucenicilor la propovăduire de către Mântuitorul arătând că această chemare este o chemare sfântă.

„Sfântul Apostol Andrei din ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul devine primul chemat la Apostolat de către Hristos Domnul de aceea este și numit în cărțile noastre de cult și în calendar cel Întâi Chemat și aceasta arată că Sfântul Apostol Andrei era într-o căutare pentru că el a întrebat pe IisusRabi unde locuiești? Și atunci Iisus i-a spus Vino și vezi. Deci, este o căutare reciprocă. Sfântul Andrei îl caută pe Mesia și Mesia îl caută pe Sf. Andrei în sensul chemării. Când l-a adus pe fratele său Petru la Iisus a spus Am găsit pe Mesia – care se tâlcuiește Hristos sau Unsul despre care au proorocit profeții. Această chemare a Sfântului Apostol Andrei relatată în Evanghelia după Sf. Evanghelist Ioan, care la rândul său a fost ucenic al Sf. Ap. Andrei, este deosebit de importantă ca să înțelegem cum Hristos Domnul a chemat cu Chemare Sfântă la propovăduire pe ucenici”, a spus Patriarhul Biserici Ortodoxe Române.

Încreștinarea înfăptuită de Sf. Ap. Andrei a fost o încreștinare lentă, dar durabilă, nu una spectaculoasă, ci una profundă

În cuvântul său, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a arătat că după ce Hristos Domnul S-a înălțat la Cer, Apostolii au mers în diferite părți ale lumii și au vestit Evanghelia mântuirii în Iisus Hristos, Evanghelia iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru oameni pentru ca ei să dobândească viața veșnică, evidențiind faptul că Sfântul Apostol Andrei a propovăduit cuvântul Domnului și în Sciția Mică – teritoriul Dobrogei de azi.

„Sfântul Apostol Andrei predicat Evanghelia în Țara Sfântă, apoi în Asia Mică – Turcia de astăzi – și apoi a ajuns în Sciția, în părțile de Apus ale Mării Negre – Sciția Mică este Dobrogea de astăzi și Sciția Mare este teritoriul Ucrainei de astăzi. În aceste părți a predicat Sf. Ap. Andrei, iar cel mai mult timp a stat în Sciția Mică, adică în Dobrogea de astăzi unde se află și o peșteră numită Peștera Sf. Andrei. Acolo se refugia când era prigonit sau era căutat pentru că răspândea o învățătură nou. În această zonă a țării Sfântul Apostol Andrei predicat Evanghelia și a nu a vorbit totdeauna mulțimilor adunate în piață, pentru că se remarca prea repede, ci adesea predica în familii; unde era o familie de creștini cu o casă mai mare aduna vecini, aduna pe cei care erau dispuși să asculte și așa a făcut o creștinare lentă, dar durabilă nu una spectaculoasă, ci una profundă. În istoria Bisericii Universale există mărturii că Sfântul Apostol Andrei a predicat în părțile Dobrogei și anume despre aceasta vorbește Ipolit al Romei, Origen, Eusebiu de Cezareea și alții. Primul dintre români care a vorbit despre această prezență și lucrare misionară a Sfântului Ap. Andrei în Dobrogea a fost Sfântul Mitropolit Dosoftei al Moldovei în Viața și petrecerea sfinților”, a spus Preafericirea Sa.

Sfântul Apostol Andrei este considerat părintele creștinismului românesc, Apostolul Românilor și începătorul încreștinării poporului nostru

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat faptul că Sfântul Apostol Andrei este considerat părintele creștinismului românesc, Apostolul Românilor și începătorul încreștinării poporului nostru: „Avem nu o încreștinare la comandă poruncită de cneaz, de împărat sau de vreun voievod, ci o încreștinare care pornește de la bază, care pornește de la om la om, o încreștinare lentă; în timp ce se forma poporul român se și încreștina. (…) Noi ca români avem o mare bucurie și anume să constatăm că de fapt noi am primit credința de la Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat și, de aceea, credința noastră este o credință apostolică, primită de la cel dintâi chemat dintre Apostolii Domnului. Aceasta este o onoare și în același timp o datorie mare de a continua lucrarea misionară a Sfântului Apostol Andrei așa cum s-a desfășurat ea de-a lungul veacurilor. Sfântul Apostol Andrei are o legătură specială cu poporul român. Se pare că el a fost martirizat în timpul persecuțiilor împăratului Nero, în anul 64-66, sau în timpul persecuțiilor împăratului Domețian care a persecutat și pe Sf. Ap. Ioan. Nu știm cu precizie anul în care Sfântul Apostol Andrei a suferit moarte de mucenic, dar ceea ce este precis este faptul că a predicat Evanghelia pe teritoriul țării noastre.

Moaștele Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, pentru prima oară pe teritoriul României în anul 1996

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat faptul că venirea moaștelor Sfântului Andrei, în anul 1996, la Iași a produs o mare bucurie duhovnicească românilor și atât de mare a fost entuziasmul credincioșilor să afle că Apostolul nostru este prezent prin capul său adus de la Patras încât nu s-a mai întâlnit un număr atât de mare la hramul Cuvioasei Parascheva.

„Luând seamă la această legătură specială între Sf. Ap. Andrei și poporul român care s-a format din strămoșii noștri geto daci și romani, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1995 a înscris cu cruce roșie în calendar pomenirea Sf. Ap. Andrei care până atunci era o zi obișnuită, scrisă cu culoare neagră în calendar. În anul următor în 1996, după ce noi am vizitat Mitropolia de Patras, Înaltpreasfințitul Părinte de atunci Nicodim a venit la Iași și apoi în toamnă a revenit de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva aducând capul Sfântului Apostol Andrei; pentru prima dată revenind Sfântul Apostol Andrei prin capul său, ca sfinte moaște, pe teritoriul României. I-a făcut un tropar special pentru că IPS Nicodim de Patras era un foarte bun muzician. Atunci poporul român s-a întâlnit prima dată cu Apostolul Său, a fost un entuziasm extraordinar cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, iar Sf. Apostol Andrei a rămas la Iași și apoi a mers la Galați câteva zile între 12 și 19 octombrie. Atât de mare a fost entuziasmul credincioșilor să afle că Apostolul nostru este prezent prin capul său adus de la Patras încât nu s-a mai întâlnit un număr atât de mare la hramul Cuvioasei Parascheva”.

Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României – sărbătoare bisericească națională și sărbătoare națională a României

Preafericirea Sa a vorbit despre demersurile Bisericii Ortodoxe Române ca sărbătoarea Sfântului Andrei să devină sărbătoare națională a țării noastre.

„La propunerea noastră în anul următor, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în 1997, a trecut în calendar, la pomenirea Sfântul Andrei, cel Întâi chemat, și denumirea de Ocrotitorul României. În anul 2001 Sfântul Sinod a hotărât ca pomenirea Sfântului Apostol Andrei să fie declarată sărbătoare bisericească națională și să se întreprindă demersuri pe lângă autoritățile de stat ca aceasta să devină și o sărbătoare națională a țării noastre. S-au făcut mai multe demersuri din 2001 și abia în 2011 Parlamentul a luat în dezbatere această propunere a noastră după ce capul Sfântului Andrei a fost adus și la București în 2011. De aici a mers la Sibiu și în prezența Capului Sfântului Andrei la Sibiu, în octombrie 2011, a fost proclamat sfânt Andrei Șaguna care este prăznuit astăzi împreună cu Sfântul Andrei, Ocrotitorul României, apoi la Alba Iulia unde a fost proclamat Sfânt mitropolitul Simeon Ștefan al Transilvaniei. Deci o bucurie mare a fost în 1996 când a revenit pentru prima oară în România și a doua oară în 2011 când a venit la București și în Transilvania. În anul următor, prin legea 147 din 23 iulie 2012 Parlamentul României la insistențele Bisericii a declarat ziua de 30 noiembrie ca zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează”, a spus Părintele Patriarh.

Sf. Apostol Andrei ne aduce aminte că suntem un popor cu o credință de origine apostolică

Totodată, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a arătat legătura dintre ziua de cinstire a Sfântului Apostol Andrei și data de 1 decembrie, evidențiind și faptul că Sf. Apostol Andrei ne aduce aminte că suntem un popor cu o credință de origine apostolică: „Avem în 30 noiembrie sărbătoarea încreștinării poporului român prin pomenirea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și la 1 decembrie Ziua Națională. Avem două zile apropiate: 30 noiembrie care este ziua unității noastre spirituale în credința apostolică și 1 decembrie ziua unității noastre naționale prin voință patriotică. Sf. Apostol Andrei ne aduce aminte că suntem un popor cu o credință de origine apostolică, un popor care a păstrat această credință apostolică în pofida multor încercări și suferințe și mai ales în timpul năvălirii popoarelor migratoare care, deși au trecut peste teritoriul țării noastre, nu au reușit să ne smulgă credința apostolică primită de la Sf. Apostol Andrei”.

„De când Sfântul Apostol Andrei a venit la Iași s-a intensificat cultul sau cinstirea sa deodată cu intensificarea conștiinței misionare. Noi trebuie să lucrăm mai mult pentru predicarea Evangheliei, trebuie să ajutăm mai mult pe cei săraci ca să aplicăm Evanghelia iubirii milostive a lui Hristos astfel încât Sfântul Apostol Andrei a devenit lumină pentru lucrarea misionară a Bisericii într-un mod mai accentuat. Foarte mulți copii au luat numele de Andrei sau Andreea, părinții le-au dat numele de Andrei, Andreea, sau derivate, după venirea sa la Iași în 1996, astfel încât astăzi există peste 700000 de români care poartă numele Sfântului Andrei și tuturor le dorim ani mulți cu sănătate și să aibă aceiași râvnă sau dragoste pentru Hristos și Biserica Sa cum a avut și Sfântul Apostol Andrei și pe care ne-a transmis-o nouă spre slava Preasfintei Treimi și pentru a noastră mântuire”, a mai spus Părintele Patriarh.

Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României care se află în Paraclisul Reședinței Patriarhale a fost adusă și așezată spre închinare credincioșilor, în Catedrala Patriarhală.

Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat a fost originar din Betsaida (oraș de pe țărmul vestic al lacului Ghenizaret – Galileea) și a fost fratele lui Petru, fiind amândoi fiii pescarului Iona. A fost ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul, iar la îndemnul învățătorului său a mers împreună cu Ioan, fiul lui Zevedeu, să caute pe Acela despre care Înaintemergătorul spunea că este ‘Mielul lui Dumnezeu’.

Comentarii Facebook


Știri recente