Sărbătoarea Sf. Simeon Noul Teolog

Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog este pomenit astăzi în Biserica noastră. Acesta este unul dintre cei mai importanți scriitori mistici bizantini din perioada în care isihasmul nu devenise încă un curent monastic recunoscut oficial de Biserică.

„Sfântul Simeon Noul Teolog este într-un fel veriga de legătură între lumea filocalică a originilor și a începuturilor experienței monahale și cea a monahismului isihast canonizat de Biserică în secolul al IV-lea. Mesajul său a fost acela de a atrage atenția, într-o societate bizantină foarte înfloritoare și secularizată, nu numai societății imperiale și laice, dar și societății Bisericii, de a aminti tuturor acestora că învățătura Mântuitorului Iisus Hristos nu se rezumă la o simplă morală, la o simplă practicare a unor rituri formale exterioară, ci Biserica prin Evanghelie, prin Liturghie, prin Spiritualitate vrea să comunice tuturor oamenilor experiența Duhului Sfânt”, a declarat pentru TRINITAS TV

Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Ică Jr de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu.

Opera sa, pronunțat autobiografică, comparabilă cu cea a Fericitului Augustin, este una dintre cele mai tulburătoare mărturii patristice ale convertirii de la o viață trăită în păcat la una centrată pe asceză, rugăciune și pocăință.

În țara noastră scrierile Sfântului Simeon Noul Teolog au fost traduse integral, pentru prima oară, de ucenicii Sfântului Paisie Velicikovski, fapt care indică amploarea pe care o luase, în acea perioadă, isihasmul. În perioada modernă, cel care a inițiat proiectul de traducere a Filocaliei a fost părintele Dumitru Stăniloae și tot acesta este primul care oferă, în traducere adaptată limbii române contemporane, o versiune a unora din scrierile Noului Teolog. Părintele arhid. prof. dr. Ioan Ică jr., de la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, a inițiat un nou proiect de traducere integrală a operei acestui mare mistic bizantin.

Ca orice autor filocalic, Sfântul Simeon propune termeni noi prin care își exprimă Teologia, adesea poetici și dificil de transpus în limba română. Acest limbaj va fi dezvoltat ulterior de autorii isihaști.

Din seria operelor complete ale Sfântului Simeon Noul Teolog au apărut, deja, în traducere nouă, mai multe volume, cuprinzând discursurile teologice și etice, catehezele și imnurile.

Comentarii Facebook


Știri recente