Sărbătoarea Sf. Prooroc Daniel la Reședința Patriarhală

Biserica Ortodoxă îl sărbătorește astăzi, 17 decembrie 2012, pe Sfântul Prooroc Daniel. Cu acest prilej Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a oficiat Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale care, în această zi, își serbează al doilea hram.

În cuvântul de învățătură, după cum aflăm de la Radio TRINITAS, Preafericirea Sa a evocat virtuțile Sfântului Prooroc Daniel.

„Este pentru noi o bucurie să ne rugăm în acest paraclis, în această zi de pomenire a Sfântului Prooroc Daniel și a celor trei tineri care au fost totdeauna alături de el în rugăciune și în păstrarea credinței strămoșești a poporului ales. Învățăm că în primul rând în lume trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu și să păstrăm dreapta credință. Apoi să păstrăm o viețuire dreaptă și să trăim într-un mod drept, plăcut lui Dumnezeu și ajutând pe oamenii nedreptățiți. În această perioadă a pregătirii pentru sărbătoarea Nașterii Domnului sunt foarte des pomeniți în cântările noastre duhovnicești cei trei tineri din Babilon pentru că taina izbăvirii lor din foc arată pe de-o parte puterea lui Dumnezeu, iar pe de altă parte ne arată pregătirea poporului ales pentru venirea Mântuitorului. Toți proorocii sunt slujitori ai lui Dumnezeu pentru pregătirea venirii în lume a Mântuitorului Iisus Hristos, Mesia – Unsul lui Dumnezeu”, a spus Părintele Patriarh.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai arătat că, în mod deosebit, Sfântul Prooroc Daniel se remarcă prin tâlcuirea vedeniilor profetice: „Unele visuri pe care el le tâlcuiește, precum cel referitor la împărăția lui Nabucodonosor și al lui Baltazar se referă la situații istorice concrete. Profeția privind unele cuvinte misterioase arătate pe perete regelui Baltazar anunțau de fapt sfârșitul domniei acestuia și sfârșitul imperiului caldeenilor. Deci, această tâlcuire s-a făcut chiar în noaptea în care a căzut imperiul caldeenilor. Așadar, avea o înțelepciune inspirată de Dumnezeu și arăta că Dumnezeu a numărat, a cântări și a împărțit. A numărat anii imperiului caldeenilor și i-a pus capăt. A cântărit și a văzut că nu mai are valoare și l-a împărțit între mezi și perși. Însă, ceea ce a descoperit el împăratului Nabucodonosor referitor la istoria lumii rămâne foarte semnificativ pentru că este o descoperire care privește Împărăția lui Dumnezeu cea fără de sfârșit. Astfel, a descoperit că un chip de om uriaș pe care l-a văzut împăratul are semnificație pentru întreaga istorie a omenirii. Era un om uriaș care avea capul de aur și acesta însemna împărăția lui Nabucodonosor, pieptul de argint, coapsele de aramă și picioarele de fier amestecat cu lut. O piatră desprinsă din munte, dar nu de mână omenească, a lovit această statuie care s-a prăbușit și s-a făcut ca pleava. Muntele care a crescut în locul ei și s-a întins în toată lumea este Împărăția lui Mesia, Împărăția care nu va avea sfârșit. Aceste cuvinte ale profeției Proorocului Daniel au intrat în Crezul ortodox fiind preluate din Evanghelia după Sfântul Evanghelist Luca: Și Împărăția Lui nu va avea sfârșit„.

„Deci profețiile Sfântului Prooroc Daniel sunt mesianice în înțelesul că Mesia va întemeia o Împărăție care nu va avea sfârșit. Începutul ei este în istorie sub forma Bisericii în care mod tainic este prezentă Împărăția lui Dumnezeu sau Împărăția Cerurilor ca o arvună. Împărăția care se întinde peste toată lumea este Biserica, dar și perspectiva Împărăției lui Dumnezeu în care vor intra popoarele care au crezut în Dumnezeu și l-au cinstit ca fiind Făcătorul cerului și al pământului și au împlinit în viața lor voia Lui”, a mai spus Preafericirea Sa.

O profeție deosebit de semnificativă este și aceea care se referă la Răstignirea și moartea lui Mesia, a mai spus Patriarhul României, arătând că: „Este vorba de o profeție uimitoare pentru că a prezis în timpul de șaptezeci de săptămâni de ani, adică 490 de ani, de la ieșirea poruncii pentru reconstruirea Ierusalimului până când Unsul lui Dumnezeu se va Jertfi, va fi ucis și apoi va veni un împărat care va dărâma Ierusalimul și Templul. Deci, a prevăzut Jertfa cea nesângeroasă a Mântuitorului pe Cruce, moartea Lui și apoi distrugerea Ierusalimului și a Templului de către împăratul roman Titus. Această precizie uimitoare de a prezice sub forma profeției celor șaptezeci de săptămâni de ani și apoi precizarea șapte săptămâni la care se adaugă 62 de săptămâni ne arată că într-adevăr avea în el pe Duhul Sfânt care îi descoperea tainele istoriei și mai ales Taina Împărăției lui Hristos, a morții Sale și a dărâmării Templului, când încetează jertfa sângeroasă de la Templu după Jertfa sângeroasă a lui Hristos. Acum noi celebrăm prin Euharistie Jertfa cea nesângeroasă ca prezență în Biserică a lui Hristos cel Răstignit și Înviat”.

Totodată, Sfântul Prooroc Daniel a mai prezis și a doua venire a lui Hristos, a mai spus Preafericitul Părinte Daniel, atunci când vorbește în capitolul al X-lea despre Fiul Omului care vine în slavă pe norii cerului: „Când Mântuitorul Iisus Hristos folosește expresia Fiului Omului și spune: Veți vedea pe Fiul Omului venind în slavă pe norii cerului, Mântuitorul cita de fapt din profeția lui Daniel. Mai mult decât atât, în ultima parte a profețiilor sale vorbește despre învierea morților și Judecata de Apoi, când unii vor merge la viață veșnică pentru că au împlinit voia lui Dumnezeu în viața lor și alții la osândă veșnică. Deci, aproape toată eshatologia Noului Testament se bazează pe profețiilor Proorocului Daniel”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că Sfântul Prooroc Daniel reprezintă un model de păstrare a credinței ortodoxe: „Cei care sunt departe de țara lor de origine sunt îndemnați de Sfântul Prooroc Daniel și de cei trei tineri care au păstrat credința chiar și atunci când au fost aruncați în cuptorul cu foc și Dumnezeu i-a izbăvit sau Daniel care a fost aruncat în groapa cu lei și totuși nu a fost atacat, să învețe că trebuie păstrată credința ortodoxă primită de la părinți chiar atunci când se află în situații dificile printre străini. De aceea, putem considera pe Sfântul Prooroc Daniel un ocrotitor al celor care se află departe de țara lor și care se luptă să păstreze credința și identitatea lor spirituală”.

La finalul cuvântului de învățătură, Patriarhul României a felicitat pe toți cei care poartă numele de Daniel și Daniela.

„Tuturor celor care poartă numele de Daniel sau Daniela le dorim ani mulți cu sănătate, bucurie și mult ajutor de la Dumnezeu spre bucuria bisericii întregi”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

La finalul slujbei de la hramul Paraclisului istoric al Reședinței Patriarhale a fost oficiat un polihroniu cu ocazia sărbătoririi zilei onomastice a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Preafericitul Părinte Patriarh a primit la botez numele Dan Ilie, iar numele Daniel la intrarea în monahism, atunci când a devenit călugăr, în anul 1987.

Comentarii Facebook


Știri recente