Sărbătoarea Schimbării la Față la Patriarhie

La sărbătoarea Schimbării la Față Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai Catedralei.

După citirea Pericopei Evanghelice (n.r. Matei 14, 22-34) Preafericirea Sa a rostit și un cuvânt de învățătură în care a evidențiat simbolismul sărbătorii de astăzi.

Noul Adam, prin ascultare până la moarte și încă moarte pe Cruce, a arătat lumii slava la care este chemat omul creat după chipul lui Dumnezeu Cel Preaslăvit și Veșnic

„Schimbarea la Față a Mântuitorului Iisus Hristos în înțelegerea Sfinților Părinți ai Bisericii ne arată nu numai slava Învierii Lui din morți a treia zi, ci și slava cu care El va veni să judece viii și morții la sfârșitul veacurilor. De aceea, sărbătoarea este rânduită în ultima lună a anului bisericesc, pentru că anul bisericesc se sfârșește pe 31 august și începe cu 1 septembrie, deoarece această ultimă lună a anului bisericesc vorbește despre lucrurile ultime înainte de venirea Domnului la sfârșitul lumii. Această sărbătoare a fost rânduită în ziua a șasea și nu în ziua a șaptea, deoarece în ziua a șasea a fost făcut omul. Dacă Adam în Rai ar fi ascultat de Dumnezeu și nu ar fi căzut în păcat ajungea la lumina și slava Împărăției lui Dumnezeu. Dar pentru că a căzut în păcat și în întunericul rătăcirii Noul Adam Iisus Hristos a împlinit ceea ce n-a făcut primul Adam. Noul Adam, prin ascultare până la moarte și încă moarte pe Cruce, a arătat lumii slava la care este chemat omul creat după chipul lui Dumnezeu Cel Preaslăvit și Veșnic”.

Schimbarea la Față este ea însăși un moment profetic

Patriarhul României a mai arătat că „Schimbarea la Față este ea însăși un moment profetic. Ea ne arată de pe acum slava Împărăției Cerurilor când cei care au crezut în Hristos și L-au iubit vor intra în slava Preasfintei Treimi. Acolo este ținta Bisericii. Schimbarea la Față a Mântuitorului ne arată care este viitorul ultim al celor care cred în Hristos: este slava și bucuria Împărăției Cerurilor. De aceea, icoana ortodoxă ne prezintă sfinții în lumină cu aureolă sau pe fond auriu pentru a ne arăta că ei se află deja în Împărăția Cerurilor și ne așteaptă și pe noi, se roagă pentru noi ca să intrăm și noi în slava Împărăției Cerurilor.”

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mai precizat și de ce bisericile sunt construite pe un loc înalt.

„Învățând din această lucrare sfântă a Schimbării la Față a Mântuitorului Iisus Hristos că în Iisus Hristos se întâlnește Legea și Proorocii și în Iisus Hristos văd Apostolii viitorul celor care cred în Dumnezeu și Îl iubesc pe El s-a hotărât ca bisericile să fie construite totdeauna pe o înălțime pentru că pe muntele Golgotei a fost răstignit Hristos, pe munte S-a schimbat la Față și de pe Muntele Măslinilor S-a înălțat la Cer. Deci, se urcă spre biserică, nu se coboară în biserică. Biserica este un Tabor, este un munte al Golgotei, dar și un munte al Măslinilor. Este muntele transfigurării, este muntele schimbării vieții noastre din viață păcătoasă în viață sfântă luminoasă”, a spus Preafericirea Sa.

Schimbarea la Față – sărbătoare a pregustării bucuriei și luminii din Împărăția lui Dumnezeu

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai afirmat că sărbătoarea Schimbării la Față „este o sărbătoare a luminii, o sărbătoare a bucuriei. Este o sărbătoare a pregustării bucuriei și luminii din Împărăția lui Dumnezeu. Sărbătoarea Schimbării la Față este un program duhovnicesc pentru creștini. Cei care Îl iubesc pe Hristos se umplu de lumina lui Hristos și pe unii îi învrednicește Dumnezeu ca încă din lumina aceasta să vadă în arvună lumina cea neînserată sau cea neapusă a Împărăției Cerurilor. De aceea, Sărbătoarea Schimbării la Față este pentru noi o zi de bucurie, e o zi de speranță, e o zi de nădejde, este o zi a apropierii slavei Împărăției lui Dumnezeu spre noi ca noi să-I mulțumim lui Dumnezeu și să ne apropiem de El”.

Slava Împărăției Cerurilor arătată Apostolilor pe cât li se putea, în Muntele Taborului

Sfinților Apostoli, pe muntele Taborului, li s-a arătat slava Împărăției Cerurilor adaptată la capacitatea lor de a o primi, a mai evidențiat Preafericirea Sa: „Minunea nu s-a făcut numai asupra feței Mântuitorului Iisus Hristos care strălucea ca soarele și avea hainele albe ca lumina, ci minunea s-a făcut și asupra ochilor Sfinților Apostoli pentru că dacă Dumnezeu nu-i învrednicea să vadă lumina slavei Împărăției Cerurilor, ei nu puteau să o vadă. De aceea spune troparul Arătându-le lor slava Ta pe cât li se putea adaptată la capacitatea lor, la putința lor de a o primi. Dacă ar fi arătat toată slava ei ar fi murit, nu puteau cuprinde toată slava, dar li s-a arătat pe cât li se putea, deci măsurată după puterea lor de a o recepta”.

Prezența Preasfintei Treimi la minunea Schimbării la Față

Minunea Schimbării la Față de pe muntele Taborului este legată de manifestarea prezenței Preasfintei Treimi prin glasul Tatălui din Cer, prin norul luminos care arată pe Duhul Sfânt și prin persoana Mântuitorului Iisus Hristos.

„Deci, s-a auzit glas din Cer, din norul luminos care reprezenta pe Duhul Sfânt s-a auzit glasul Tatălui Acesta este Fiul Meu cel Iubit întru care am binevoit . Deci Schimbarea la Față este legată, ca și Taina Botezului Mântuitorului, de manifestarea prezenței Preasfintei Treimi, Tatăl din Cer a spus Acesta este Fiul Meu Cel Iubit , Duhul Sfânt, în formă de nor luminos după cum interpretează Sfinții Părinți ai răsăritului, era prezent, iar Fiul devenit om era schimbat la față”, a mai spus Părintele Patriarh.

Schimbarea la Față a Mântuitorului Iisus Hristos ne arată fața veșnică a Lui care ne cheamă spre El

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai arătat în cuvântul său că în Împărăția Lui Dumnezeu materia se transfigurează, iar fața pământească a oamenilor se va schimba în ceruri, astfel Schimbarea la Față a Mântuitorului Iisus Hristos ne arată fața veșnică a Lui care ne cheamă spre El.

„De ce niciodată în cele patru evanghelii nu se spune care a fost culoarea pielii și părului Mântuitorului Isus Hristos; nicio Evanghelie nu spune cum arăta Iisus Hristos la fața, că om, cum era culoarea părului. De ce? Pentru că fața de pe pământ a omului se va schimba, este trecătoare, se va schimba în Împărăția Cerurilor. Singura dată când Evangheliile ne arată cum a fost fața lui Hristos este cea a Schimbării la Față, pentru că așa Îl vom vedea în veșnicie, întru slavă, și anume materia devine interioară spiritului, acum spiritul este ascuns în materie. În Împărăția lui Dumnezeu materia se transfigurează, se schimbă, se diminuează, se înduhovnicește, se vede spiritul sau sufletul luminos care copleșește trupul. Deci, Schimbarea la Față a Mântuitorului Iisus Hristos ne arată fața veșnică a Lui care ne cheamă spre El”, a spus Patriarhul României.

Tot în cadrul Sfintei Liturghii Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a hirotonit întru diacon pe tânărul Eloi Siluan și a ridicat la rangul de protosinghel pe Preacuviosul Ioachim Bejenariu, pe seama Catedralei Patriarhale.

Sărbătoarea Schimbării la Față, numită în popor și Preobrajenia sau Probojenia, rememorează momentul schimbării minunate la față a Domnului, în Muntele Taborului, în fața ucenicilor Săi, Petru, Ioan și Iacov. Praznicul este menționat în sec VII, într-un calendar liturgic local al Ierusalimului, apoi în sec. VIII găsim sărbătoarea enumerată în sinaxarele constantinopolitane și în diferite cărți liturgice și manuscrise grecești.

Comentarii Facebook


Știri recente

25 de citate pro-viață de la Patriarhul Daniel

În preajma Bunei Vestiri, când sărbătorim Întruparea Mântuitorului în pântecele Fecioarei Maria și participăm la marșurile pentru viață organizate în numeroase localități din România și Republica Moldova, Basilica.ro prezintă 25 de citate pro-viață de la…