Sărbătoarea Schimbării la Față în Mitropolia Banatului

De praznicul Schimbării la Față a Domnului nostru Iisus Hristos, Înalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a slujit la Mănăstirea Săraca, Preasfințitul Lucian, Episcopul Caransebeșului, a slujit la Mănăstirea Almăj-Putna, iar cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Nicolae, Mitropolitul Banatului, Preasfințitul Siluan, Episcopul românilor ortodocși din Ungaria, a slujit la Mănăstirea Săraca, după cum ne informează Ziarul Lumina.

Pentru obștea Mănăstirii Hodoș-Bodrog și pentru pelerinii care și-au îndreptat pașii spre această oază de cultură și trăire ortodoxă din câmpia arădeană, praznicul Schimbării la Față a Mântuitorului s-a constituit într-un moment de aleasă bucurie duhovnicească. Bucuria a fost sporită de prezența Înalt Preasfințitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului, care, înconjurat de un numeros sobor de preoți din obștea mănăstirii și parohiile învecinate, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară al sfintei mănăstiri. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, IPS Timotei a vorbit despre însemnătatea spirituală a pelerinajului:

‘Așa se întâmplă că găsim la noi biserici asemănătoare cu cele din locurile de pelerinaj, sau regăsim acolo stiluri bisericești obișnuite la noi. Se explică aceasta și prin sfinții români care au trăit la locurile sfinte sau au ridicat acolo biserici românești. Cei care au trăit, de pildă, în Sfântul Munte Athos au înrâurit în veacurile trecute viața bisericească de la noi. S-a căutat mereu o schimbare și o înnoire a vieții bisericești și s-a găsit mereu imboldul urmării căii spre Dumnezeu, cum însuși praznicul îl actualizează cu mult folos duhovnicesc’, a subliniat IPS Timotei. Potrivit tradiției, după cum s-a amintit în cuvântul de învățătură, la această sărbătoare se organizau la Bodrog pelerinaje de către credincioșii din împrejurimi dornici de a se împărtăși din darurile dumnezeiești și din binecuvântările Maicii Domnului. Pelerinajul la Mănăstirea Hodoș-Bodrog s-a păstrat din vremurile în care mănăstirea era printre puținele vetre de spiritualitate de pe aceste meleaguri. În cadrul ecteniei pentru cei adormiți a fost pomenit vrednicul de amintire episcop dr. Visarion Aștileanu (1973-1984), trecut la Domnul în urmă cu 28 de ani. La sfârșitul Sfintei Liturghii, după ce s-a sfințit rodul de viță-de-vie și alte poame, arhimandritul Nestor Iovan, starețul mănăstirii, a mulțumit IPS Timotei și tuturor clericilor și credincioșilor pentru participare la acest praznic.

Valea Almăjului, în haine de sărbătoare

În ajunul praznicului Schimbării la Față a Mântuitorului Iisus Hristos, Preasfințitul Lucian, Episcopul Caransebeșului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei Borlovenii Noi din Protopopiatul Băile Herculane. Chiriarhul a săvârșit, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujba Vecerniei unită cu Litia praznicului. La final, întâistătătorul eparhiei a rostit un bogat cuvânt de învățătură, apoi a miruit credincioșii și le-a împărțit litie și iconițe cu praznicul Schimbării la Față.

După slujbă, ierarhul a binecuvântat lucrările executate la casa parohială.

De praznicul Schimbării la Față, Preasfințitul Lucian a slujit la Mănăstirea Almăj-Putna o oază de liniște și duhovnicie din frumoasa vale a Almăjului, care și-a sărbătorit hramul.

În fiecare an, la praznicul Schimbării la Față a Mântuitorului Iisus Hristos sute de credincioși trec pragul acestei mănăstiri pentru a lua parte la rugăciunile și slujbele care se oficiază aici cu prilejul hramului. Și în acest an, Sfânta Liturghie a fost oficiată, în altarul de vară din curtea mănăstirii, de către PS Lucian, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi. La momentul rânduit, ierarhul a rostiri rugăciunea de binecuvântare a rodului viei, după cum este obiceiul în fiecare an la acest praznic.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre sărbătoarea Schimbării la Față.

‘Mântuitorul Iisus Hristos i-a dus pe cei trei Apostoli pe Muntele Taborului pentru a le arăta slava Sa cea dumnezeiască și pentru a-i convinge pe cei trei ucenici că El este deoființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și lumină din lumină. Este soarele dreptății, de aceea și Evanghelistul Matei, în capitolul 17 din Evanghelia sa, ne descrie această minune săvârșită de Mântuitorul asupra persoanei Sale divino-umane. Nu în zadar noi Îl numim în cântările bisericești, în Troparul Crăciunului, dar și în celelalte alcătuiri liturgice ‘Soare al dreptății’. Așa cum la soare nu ne putem uita, nici Apostolii pe Tabor nu s-au putut uita la fața Mântuitorului și au văzut, atât cât au putut ca oameni trecători în această lume, slava dumnezeirii lui Iisus Hristos și fața Lui strălucind ca soarele, El deoființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Treimea cea nedespărțită care la început a făcut cerul și pământul, soarele și luna și toate câte sunt în cer și pe pământ’, a arătat întâistătătorul Eparhiei Caransebeșului.

La rândul său, protopopul Nicolae Pereș a spus că piatra de temelie a acestei mănăstiri a fost pusă de IPS Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, în acea vreme Episcop al Caransebeșului.

Bucurie duhovnicească la Mănăstirea Săraca

La praznicul Schimbării la Față, numeroși credincioși bănățeni și-au îndreptat pașii spre Mănăstirea Săraca, din Șemlacul Mic, jud. Timiș, care și-a serbat hramul. Sărbătoarea a fost încununată de prezența Preasfințitului Siluan, Episcopul românilor ortodocși din Ungaria, care a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți, PS Siluan a vorbit despre Lumina cea necreată a Harului dumnezeiesc, ce a strălucit pe Muntele Tabor, și ale cărei raze strălucesc și astăzi peste toți cei care împlinesc voia lui Dumnezeu. ‘Lumina dumnezeiască a Mântuitorului Hristos, ce a strălucit Apostolilor pe muntele Tabor, este acea lumină a Harului după care însetează sufletul fiecăruia dintre noi și care se împărtășește tuturor acelora care cu inimă smerită și dragoste se apropie de Dumnezeu. Dacă prin rugăciune și noi ne-am apropia de muntele acesta înalt al contemplației sau al vederii lui Dumnezeu, și dacă am lăsa deoparte lumea și grijile ei, plăcerile și toate cele care ne îngreunează și ne atrag mai aproape de pământ, și ne vom deschide inimile lui Dumnezeu, cu siguranță și ochilor noștri sufletești și trupești ar străluci o mică parte din acea lumină necreată a Harului dumnezeiesc’, a precizat Preasfințitul Siluan. După Sfânta Liturghie, ierarhul a oficiat îndătinata slujbă de binecuvântare a roadelor de struguri, precum și o slujbă de pomenire pentru clericii, frații și monahii trecuți la Domnul, ce au viețuit în această sfântă mănăstire. Monument istoric, artistic și cultural de o mare valoare, Mănăstirea Săraca este una dintre cele mai vechi vetre monahale bănățene.

Comentarii Facebook


Știri recente