Sărbătoarea Rusaliilor la Patriarhie

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a oficiat, astăzi, 3 iunie 2012, în Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, în prezența a numeroși credincioși.

După citirea Pericopei Evanghelice de la Sfântul Evanghelist Ioan (n.r.: Ioan 7, 37-53; 8, 12), Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat înțelesurile duhovnicești ce reies din pericopa evanghelică: „Atât Sfânta Evanghelie, cât și Apostolul care s-au citit astăzi ne arată că Hristos este Lumina vieții noastre și că această Lumină se dăruiește nouă prin Pogorârea și prin lucrarea Duhului Sfânt în lume. Mai întâi în Biserică, El arată prezența lui Hristos și tot ceea ce se află în Hristos ca viață nouă, deodată dumnezeiască și omenească în slava Preasfintei Treimi, ni se împărtășește nouă. Deci, această sărbătoare numită Cincizecime ne spune că la 40 de zile Mântuitorul S-a Înălțat la Cer, iar zece zile mai târziu, la 50 de zile, a trimis pe Preasfântul Duh peste ucenicii Săi”.

Motivul pentru care noi sărbătorim Pogorârea Duhului Sfânt la zece zile după Înălțarea Domnului este „ca noi să înțelegem mai bine că Duhul Sfânt nu s-a dat oamenilor, așa cum ne spune și Sfânta Evanghelie de astăzi, decât după Răstignirea, Învierea și Înălțarea Mântuitorului la Cer. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că nu puteam primi pe Duhul Sfânt înainte de a ne împăca, noi oamenii, cu Dumnezeu. Ori prin Jertfa Crucii Sale, prin Învierea și Înălțarea Sa la Cer, Hristos Domnul a adus firea noastră omenească Tatălui ca o pârgă, ca un semn de ascultare desăvârșită până la moarte. Așa ne-a împăcat pe noi oamenii cu Dumnezeu, pentru că protopărinții Adam și Eva au căzut din cauza neascultării, iar Hristos Noul Adam, ascultând până la moarte de Dumnezeu și încă moarte pe Cruce, ne-a împăcat cu Dumnezeu. Continuă Sfântul Ioan Gură de Aur în prima sa Omilie la Rusalii zicând că Hristos Domnul a pus pe Tronul Împărătesc al Preasfintei Treimi firea noastră sfințită prin Răstignirea Lui, prin Învierea Lui și prin Înălțarea Sa la Cer. Și pentru a ne arăta că împăcarea s-a realizat, Dumnezeu Tatăl împreună cu Fiul Său trimit pe Duhul Sfânt în lume. Așa după cum, când unii oameni s-au certat mai înainte se împacă, după împăcare își oferă daruri. Deci, Pogorârea Duhului Sfânt înseamnă plinătatea darurilor lui Dumnezeu dăruite oamenilor și în primul rând celor care îl iubesc pe Hristos, sfinții săi ucenici și apostoli”, a arătat Preafericirea Sa.

Pogorârea Duhului Sfânt peste Apostoli în ziua Cincizecimii înseamnă constituirea Bisericii lui Hristos în cadrul căreia diversitatea popoarelor este pusă în comuniune, a explicat Patriarhul României: „Duhul Sfânt ne aduce darurile împăcării, dar deodată cu acestea El constituie Biserica lui Hristos deoarece în ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt coboară peste Apostoli, la Ierusalim se aflau iudei din toată lumea, greci și arabi, locuitori din Pamfilia și din Persia și toți aud pe Apostoli vorbind în limba lor maternă. Deși, Petru și ceilalți Apostoli vorbeau în limba ebraică, totuși fiecare din acești pelerini la Ierusalim veniți din neamuri diferite auzeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu spuse în limba lor maternă. Prin aceasta vedem că Dumnezeu nu desființează diversitatea popoarelor, nu desființează diversitatea distinctă a diferitelor popoare care locuiesc pe pământ, ci pune această diversitate de neam în comuniune, într-o unitate dată de Duhul Sfânt, nu ca o constrângere din exterior, ci ca și comuniune izvorâtă din interior, din sufletul omului”.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că ziua de astăzi este o zi deosebit de mare și sfântă, fiind ziua constituirii Bisericii întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos: „Duhul Sfânt constituie Biserica și El sfințește toată lucrarea Bisericii sau prin El Biserica sfințește viața oamenilor, lucrările și natura. În mod deosebit, Duhul Sfânt face să rodească în noi darurile pe care le-am primit la botez prin dreapta credință. Cel dintâi dar este iubirea, urmat apoi de pace și bucurie. Cine nu cultivă iubirea smerită care se naște din rugăciune și se arată în fapte bune nu poate avea pace în suflet și nici bucurie. Deci, semnul prezenței Duhului Sfânt în viața noastră este dragostea față de Dumnezeu, râvna pentru cele sfinte, dorința de a ne ruga mai mult și de a săvârși mai multe fapte bune […] Este o zi deosebit de mare și sfântă. Este ziua constituirii Bisericii întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos prin Întruparea Sa și prin toată lucrarea Sa mântuitoare. Dar, constituirea sau adunarea tuturor celor ce cred în Hristos într-o comunitate universală de persoane și popoare diferite este lucrarea Duhului Sfânt. Deci, Duhul Sfânt ne adună laolaltă și tot Duhul Sfânt ne adună în comuniune cu Dumnezeu prin rugăciune”.

La final, Patriarhul României a dat citire mesajului intitulat Părinții și copiii în lumina iubirii lui Dumnezeu, ca urmare a hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din 29 februarie 2009, ca prima duminică după data de 1 iunie a fiecărui an să fie dedicată de Biserica Ortodoxă Română părinților și copiilor. Anul acesta, sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt a coincis cu Duminica Părinților și a Copiilor.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat în Catedrala Patriarhală și o slujbă specială, numită Vecernia Rusaliilor, în cadrul căreia au fost rostite șapte rugăciuni, dintre care patru cu voce tare și trei în taină și au fost binecuvântate frunzele de nuc – simbol al limbilor de foc ce au stat deasupra capetelor Sfinților Apostoli.

„Astăzi, în ziua aceasta de mare sărbătoare a Pogorârii Duhului Sfânt, noi avem și Vecernia în care ne plecăm genunchii noștri ca semn de pocăință și cerem iertarea păcatelor de la Dumnezeu. În același timp, ne rugăm și pentru cei adormiți în Domnul și cerem ajutor lui Dumnezeu ca să putem, cu lucrarea Duhului Sfânt, să împlinim poruncile iubirii lăsate nouă de Mântuitorul Iisus Hristos”, a spus Preafericirea Sa.

Aceasta este cea de-a treia Vecernie specială care se oficiază în cursul anului bisericesc. Celelalte două se săvârșesc în Vinerea Mare, atunci când se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf, și în Duminica Sfintelor Paști, la prânz, fiind numită, după tradiție, și „A doua Înviere”.

Comentarii Facebook


Știri recente