Sărbătoarea Parohiei vâlcene Fedeleșoiu

În Duminica a XVII-a după Rusalii (a femeii cananeence), astăzi, 29 ianuarie, Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie la biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a fostului Schit Fedeleșoiu, ce astăzi deservește Parohia Fedeleșoiu, din Protopopiatul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, după cum ne informează arhiram.ro.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a tâlcuit pericopa evanghelică ce istorisește întâlnirea Mântuitorului cu femeia cananeancă, îndemnându-i pe credincioși să înmulțească rugăciunea și faptele de milostenie pentru dobândirea mântuirii.

În cuvântul său Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul a reliefat virtuțile femeii samarinence: „credința puternică, dragostea față de fiica ei, smerenia adâncă și rugăciunea insistentă. Credința puternică pentru că a crezut că Mântuitorul Iisus Hristos poate să îi vindece fiica, ceea ce s-a și întâmplat. Dragostea puternică pentru că era mamă și dragostea ei față de copil era nemărginită și aceasta a făcut-o să rabde și să insiste în cererea ei. Smerenia adâncă pentru că, chiar dacă Mântuitorul i-a spus că nu este trimis decât către „oile lui Israel” și i-a spus că nu este vrednică de ceea ce poporul evreiesc spunea că Dumnezeu este Dumnezeul lui și acești păgâni (samarinenii) erau considerați ca niște câini, ea rabdă cu smerenie și insistă relevând a patra virtute cu multă rugăciune … Din limbajul acestei femei Biserica și-a împropriat limbajul creștinesc și mai ales modul de a se ruga.”

Totodată Preasfințitul Părinte evidențiază și un alt sens al acestei pericope evanghelice, subliniind paralelismul care există între relația mamă-fiică și relația trup-suflet, făcând trimitere la Sfinții Părinți. „Părinții Bisericii spun că mama aceasta cananeeancă reprezintă sufletul nostru care tinde spre Dumnezeu, iar fiica este trupul nostru care este chinuit de diverse patimi și păcate și se duce o luptă în ființa noastră, între mamă și fiică, între suflet și trup, pentru că sufletul dorește totdeauna să fie luminat, să fie deasupra acestei lumi, să fie cu Dumnezeu, și vedem cum trupul de multe ori ne trage în plăcerile acestea trecătoare. Trupul este cuprins de lăcomie, de zgârcenie, de invidie, de egoism și de diverse alte păcate și atunci sufletul nu reușește totdeauna să biruie prin rugăciune și credință puternică. De aceea trebuie să avem grijă și de trup și de suflet ca împreună să împlinească voia lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

Pentru fructuoasa activitate pastorală și misionară desfășurată în cadrul parohiei Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul i-a conferit părintelui paroh Gheorghe Bănicioiu rangul onorific de „Iconom Stavrofor”, iar părintele a mulțumit pentru vizita și binecuvântarea arhierească oferită slujitorilor și credincioșilor parohiei Fedeleșoiu.

La slujba de astăzi au mai participat părintele Nicolae Alin Gherghinoiu, Protopop de Râmnicu Vâlcea, primarul comunei Dăești și numeroși credincioși din parohie și din împrejurimi.

Ansamblului monahal de la Fedeleșoiu

Construirea Ansamblului monahal de la Fedeleșoiu, a fost începută pe data de 30 iulie 1673, la inițiativa mitropolitului Varlaam și a domnitorului Grigorie Ghica, în timpul celei de a doua domnii(1672-1674). După moartea sa, lucrările au fost continuate de mitropolitul Varlaam și doamna Maria, soția defunctului domnitor și au fost încheiate pe 10 august 1700, în timpul domniei Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

Între ctitorii mănăstirii sunt menționați și arhimandriții Ghenadie de Argeș și Ioan de Hurezi, reprezentați în naos, pe peretele de sud.

Ansamblul cuprinde: Biserica „Schimbarea la Față”(1673-1700); Casa Stăreției(1673, refăcută în 1836); Turnul clopotniță (1702); Ruinele chiliilor de pe latura de vest, cuhnia și trapeza de pe latura de nord-est a incintei(sf.sec. XVII-sec XIX).

Elementul principal al Ansamblului este Biserica având hramul „Schimbarea la Față”, ulterior adăugându-se și cel al Sf. Apostoli Petru și Pavel. A fost construită după modelul Mănăstirii Cozia (planul treflat, cu turla înălțată deasupra naosului) și împodobită cu pictură murală în stil brâncovenesc, realizată de zugravii Sima, Ranite, Ștefan și Gheorghe, reprezentanți ai școlii de pictură de la Mănăstirea Hurezi, fiind singura pictură din Oltenia care se păstrează integral.

Valoarea artistică a acestui monument este întregită de iconostasul brâncovenesc, sculptat în lemn de tei aurit și împodobit cu icoane pictate de ieromonahul Iosif. Se remarcă, deasemenea, portalul monumental de la intrarea în biserică, sculptat de pietrarul Atanasie din Jiblea și ancadramentele ferestrelor executate de meșterul Oprea, în anul 1686. Porticul de mici dimensiuni a fost adăugat în 1775 fiind, pictat de ierodiaconul Rafail Popa Dragomir din Făgețel și ucenicul Pătru.

Restaurări: Între anii 1990 și 1999 la inițiativa preotului paroh Gheorghe Bănicioiu a fost restaurată Casa Domnească, un edificiu armonios cu pivnițe boltite, iar între 2009 și 2010 au fost restaurate zidurile de incintă, cuhnia și trapeza redându-se Ansamblului strălucirea de odinioară.

Biserica și ceea ce s-a restaurat sunt în deplină folosință în cadrul parohiei Fedeleșoiu, necesare vieții creștinești a tuturor credincioșilor, păstoriți de preotul paroh Gheorghe Bănicioiu și preot II, Dîngă Florian-Gavril.

Comentarii Facebook


Știri recente