Sărbătoarea parohiei Lăzăreni din protopopiatul Oradea

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, 11 septembrie 2011, comunitatea dreptmăritorilor creștini din localitatea Lăzăreni, protopopiatul Oradea, a îmbrăcat straie de sărbătoare, cu prilejul vizitei pastorale a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” și a sfințit noua casă parohială, după cum ne-a precizat Pr. Silviu DOBAI.

De-a lungul vremii, în comuna Lăzăreni s-a menținut vie tradiția și cultura de factură creștin-ortodoxă românească. Deși satul este unul cu vechime, primele atestări fiind de pe la 1600, date certe despre existența unei biserici de lemn în Lăzăreni sunt abia de la 1751, așa cum reiese dintr-o inscripție de pe o icoană de lemn ce o înfățișează pe Maica Domnului cu Pruncul în brațe. Actuala biserică, de zid, din Lăzăreni a fost construită între anii 1933-1935, fiind renovată și restaurată în mai multe rânduri, iar în ultimii ani, prin grija Părintelui paroh Dan Ionel Borza și cu ajutorul bunilor credincioși, pe esplanada din fața bisericii s-a ridicat un monument închinat eroilor satului, s-au făcut lucrări de amenajare a incintei bisericii și s-a zidit o nouă casă parohială.

În cadrul Sfintei Liturghii arhierești, în cuvântul de învățătură rostit, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a tălmăcit înțelesurile adânc duhovnicești ce se desprind din pericopa evanghelică citită, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cu referiri la simbolismul Sfintei Cruci și legătura dintre Mântuitorul Iisus Hristos, Sfânta Cruce și învierea Sa din morți:

„Sfânta noastră Biserică a așezat în cursul anului bisericesc, în apropierea praznicului Înălțării Sfintei Cruci, o perioadă de pregătire, care începe în sâmbăta de dinaintea praznicului și se încheie în Duminica de după prăznuire. Este o sărbătoare importantă pentru noi, creștinii ortodocși, deoarece Sfânta Cruce este strâns legată de persoana Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu înomenit, Care pentru păcatele noastre, El, Cel fără de păcat, a primit a fi răstignit pe cruce, din iubire, pironind în acest fel răul, păcatul și moartea, și înviind după trei zile. Așadar, există o legătură de nedespărțit între Mântuitorul Iisus Hristos, Sfânta Cruce și învierea Sa din morți.”

„Mântuitorul Iisus Hristos, în convorbirea Sa cu Nicodim arată că El este Cel care a venit din cer, Fiul Tatălui, trimis special nu ca să judece lumea ci să o mântuiască. Cuvântul pe care ni-l spune Mântuitorul în Sfânta Evanghelie de astăzi este foarte pătrunzător și ne invită să vedem în sărbătoarea ce vine, a Înălțării Sfintei Cruci, mai mult decât evenimentul istoric al descoperirii ei, chemându-ne pe toți la starea de veghe, de trezvie”.

„Înțelegem, astfel, de ce Sfânta Cruce este simbolul creștinilor dintotdeauna, încă de la începuturi, înțelegem de ce ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, înțelegem de ce așezăm Sfânta Cruce pe biserici, în biserici, în casele noastre, sau la răspântii de drumuri.”

„Textul scripturistic din această Duminică dezvăluie legătura plină de simbolism dintre șarpele care a fost înălțat de către Moise în pustie și înălțarea pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. Șarpele de aramă înălțat, la care priveau cei mușcați de șerpi veninoși și se vindecau, este o preînchipuire, o arătare mai dinainte, a crucii pe care urma să fie răstignit Mântuitorul. Crucea pe care a murit Domnul Hristos, care devine altarul de jertfă, pentru ispășirea păcatelor noastre, și legătura ei cu șarpele de aramă este redată, într-un mod cu totul aparte și încărcat de simbolism, în cârja episcopilor ortodocși, unde vedem Crucea Domnului, flancată de doi șerpi înaripați.”

La final, părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului, și preotul paroh Dan Ionel Borza au mulțumit Ierarhului pentru aleasa purtare de grijă, pentru binecuvântarea și prezența la frumoasa sărbătoare a parohiei. După Sfânta Liturghie, soborul slujitor, în frunte cu Preasfinția Sa, s-a deplasat în procesiune spre noua casă parohială, unde a fost oficiată sfințirea, prin stropire cu apă sfințită și ungere cu untdelemn sfințit, a lucrărilor proaspăt finalizate.

Comentarii Facebook


Știri recente