Sărbătoarea Nașterii Domnului la Catedrala mitropolitană din Craiova

Catedrala mitropolitană Sfântul Dumitru din Craiova a îmbrăcat haine de sărbătoare de slăvitul praznic al Nașterii Domnului. Sfânta Liturghie a fost oficiată cu acest prilej de Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în sobor de preoți și diaconi, după cum aflăm de la Gheorghe Cioiu. La eveniment au fost prezenți câteva sute de credincioși care au dorit să cinstească marea bucurie a Nașterii Mântuitorului în acest sfânt locaș, a cărui istorie se împletește până la contopire cu cea a municipiului de pe malul Jiului. La finalul Sfintei Liturghii, eclesiarhul Catedralei mitropolitane, părintele protosinghel Vladimir Dărângă, a dat citire Pastoralei de Crăciun, adresată de Mitropolitul Olteniei clerului, cinului monahal și credincioșilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei.

În cuvântul rostit la acest măreț praznic, IPS Irineu a subliniat marea bucurie a Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos: „Astăzi s-a împlinit marea bucurie a întregii omeniri, astăzi peștera s-a luminat, steaua i-a călăuzit pe magi, îngerii au cântat și păstorii s-au bucurat de venirea Celui mai înainte de veci, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. O sărbătoare în care orice creștin se regăsește, își află slujirea și menirea sa pe acest pământ. Pentru că, prin venirea Fiului pe pământ s-a materializat voia Tatălui ceresc, ca lumea să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică (Ioan 3, 16). Noi ne-am pregătit pentru acest mare praznic cu post și rugăciune, iar răsplata ostenelilor noastre este la fel ca cea a Sfinților Apostoli, când Mântuitorul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri iar ei s-au întors în cetate cu bucurie mare. Și noi ne vom întoarce la casele noastre cu bucurie negrăită, căci am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pre noi” a conchis IPS Părinte Mitropolit Irineu.

Marea bucurie omenirii ” Domnului Hristos și să nu se depărteze niciodată de la învățătura Sfintei noastre Biserici. „Prin Nașterea Domnului Hristos suntem chemați să fim împreună locuitori cu sfinții, să fim laolaltă cu îngerii, să fim cu adevărat în apropierea Tatălui Ceresc care și-a trimis Unicul Fiu în lume să ne mântuiască. Dumnezeu a grăit părinților noștri în multe feluri și în multe chipuri prin patriarhi și prooroci, iar în zilele cele mai de pe urmă, așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, ni l-a descoperit nouă pe însuși Fiul Său în care a unit veacurile, pentru ca ele să fie sfințite (Evrei 1, 1-2). De la Nașterea Domnului, numărăm anii mântuirii și ai împăcării noastre cu Dumnezeu. Așadar, în această zi sfântă, atât de mult pregătită prin post și rugăciune, prin colinde și cântări care au prevestit venirea Domnului Hristos, iată-ne intrați în bucuria dumnezeiască a Praznicului Nașterii Mântuitorului nostru”, a conchis IPS Părinte Mitropolit.

Comentarii Facebook


Știri recente

Obștea Mănăstirii Putna a donat sânge

Obștea Mănăstirii Putna a organizat joi Campania „Un strop de sânge salvează o viață”, prin care au fost colectați aproximativ 13 litri de sânge.  Acțiunea a fost organizată în baza parteneriatului existent între Arhiepiscopia Sucevei…