Sărbătoarea Înălțării Domnului la Catedrala Patriarhală

Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi, 2 iunie, Înălțarea Domnului, ziua în care Mântuitorul Iisus Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor, în prezența Sfinților Apostoli, minunea având loc la 40 de zile de la Înviere Sa din morți. La Catedrala Patriarhală din București slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi și în prezența a zeci de credincioși.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat faptul că Înălțarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos descoperă o mulțime de adevăruri și de înțelesuri duhovnicești pentru viața Bisericii și pentru mântuirea noastră: „În Evanghelia de astăzi vedem, mai întâi, că Mântuitorul Iisus Hristos arată ucenicilor realitatea Învierii Sale, și anume Cel răstignit și îngropat este Cel Înviat din morți. Le-a arătat lor mâinile și picioarele care au fost străpunse de cuiele răstignirii și ca să dovedească și mai mult adevărul Învierii Sale, a mâncat dintr-o bucată de pește și dintr-un fagure de miere. Prin aceasta, El a arătat că nu este un duh sau o nălucă, ci este Hristos Domnul Cel Răstignit și Înviat din morți. Apoi, le mai spune ucenicilor Săi că tot ceea ce s-a petrecut în toată lucrarea Sa pe pământ a fost prevestit în Legea lui Moise, în scrierile proorocilor și în psalmi. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos arată că nimic nu a fost întâmplător, ci totul a fost împlinit potrivit unui plan al lui Dumnezeu de mântuire a lumii. Venirea Sa în lume și toată lucrarea Sa mântuitoare, care a culminat cu răstignirea Sa pe Cruce, îngroparea, Învierea și Înălțarea Sa la ceruri, toate acestea au o semnificație mântuitoare și sfințitoare pentru viața lumii. El s-a făcut Om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor”.

„De asemenea, Mântuitorul Iisus Hristos arată că toate trebuiau să se împlinească pentru ca în numele lui Iisus să se propovăduiască pocăința spre iertarea păcatelor începând de la Ierusalim. Deci, programul de mântuire a lumii este fundamentat în Hristos și în lucrarea Sa mântuitoare și în numele lui Hristos trebuie să fie propovăduită pocăința spre iertarea păcatelor. Ceea ce înseamnă că nimeni nu se poate mântui dacă nu se iartă păcatele, iar păcatele nu se iartă fără pocăință. De aceea, pocăința înseamnă o schimbare a felului de gândi, de a vorbi și de a trăi a omului. Această lucrarea a lui Dumnezeu are ca scop mântuirea oamenilor și schimbarea modului lor de viață, adică din modul de viață păgân în modul de viață creștin, în numele lui Hristos și potrivit voinței lui Hristos”, a mai spus Preafericirea Sa.

„Evanghelia ne mai arată faptul că Mântuitorul Iisus Hristos le promite ucenicilor că va trimite peste ei făgăduința Tatălui”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, adică le va trimite ucenicilor pe Duhul Sfânt „și aceasta înseamnă că lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, ceea ce s-a săvârșit în El și prin El, se transmite prin Duhul Sfânt care va lua din aceea ce Hristos a pregătit și va dărui lumi. Duhul Sfânt va dărui lumii viața sfințită a lui Hristos. Așadar, făgăduința Tatălui înseamnă că Duhul Sfânt va fi trimis de Tatăl la cererea Fiului. Astfel, Duhul Sfânt va fi trimis de Tatăl și de către Fiul în lume, pentru ca pe toți cei care cred în Fiul să-i facă fii ai lui Dumnezeu după har”. Totodată, Evanghelia ne mai arată că pe când Mântuitorul Iisus Hristos îi binecuvânta pe ucenici S-a Înălțat la ceruri, „iar ei s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare, care era bucuria binecuvântării, și se rugau în templu, lăudând și preamărind pe Dumnezeu. Acesta era modul cel mai potrivit al lor de a aștepta făgăduința Tatălui, adică pe Duhul Sfânt”, a mai arătat Preafericirea Sa.

Patriarhul României a arătat semnificația centrală a sărbătorii de astăzi.

„Sărbătoarea de astăzi este plină de semnificații, însă semnificația centrală este faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a coborât pe pământ, S-a întrupat, a luat chip de om, a luat natura noastră, a sfințit-o, a îndumnezeit Trupul Său, l-a înălțat la ceruri, ca să ne arate nouă oamenilor că noi nu suntem făcuți să stăm în mormânt, ci să trăim veșnic în iubirea Preasfintei Treimi, în Împărăția Cerurilor. De aceea, El le vorbește despre Împărăția Cerurilor pentru că ea va fi patria noastră cerească definitivă. Deci, Înălțarea la cer a Domnului are ca scop înălțarea la ceruri a omului, căruia i s-a spus pământ ești și în pământ te vei întoarce la Facere după ce a păcătuit. Acum îi spune lui Dumnezeu-Omul, Fiul lui Dumnezeu Care în Sfânta Treime a înălțat natura noastră omenească, Șezi de-a dreapta Mea, zice Dumnezeu-Tatăl. Deci, cel care a avut ca destinație țărâna pentru că a păcătuit, acum omul, pentru că este mântuit în Hristos, are ca destinație Slava lui Dumnezeu. De aceea, la otpustul slujbei de astăzi se spune că Cel ce întru Slavă S-a înălțat de la noi la ceruri și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale și ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi. Vedem cum sărbătoarea aceasta este o sărbătoare a bucuriei, pentru că lucrarea lui Hristos nu se oprește cu Învierea Sa din morți, ci lucrarea lui Hristos continuă cu înălțarea la ceruri, întru Slavă, a naturii umane și trimiterea Duhului Sfânt […] Taina aceasta a Înălțării Domnului Hristos la ceruri este taina iubirii Sale care vrea să ne ridice în Slava lui Dumnezeu, spre fericirea noastră veșnică, pentru că omul este creat după chipul lui Dumnezeu cel Veșnic și este chemat la viață veșnică”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Patriarhul României l-a hirotonit pe ierodiaconul Policarp întru ieromonah pe seama Mănăstirii Antim din București.

Comentarii Facebook


Știri recente