Sărbătoarea hramului Mânăstirii Stâna de Vale și Sinaxa monahală, în Episcopia Oradiei

În ziua sărbătoririi Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Stâna de Vale, care și-a serbat hramul, după cum a precizat părintele Cristian Rus. Cu acest prilej, potrivit prevederilor statutare, Chiriarhul Oradiei a prezidat și Sinaxa stareților, starețelor și egumenilor așezămintelor monahale din Eparhie.

În cadrul Sfintei Liturghii arhierești, săvârșită în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în biserica mare a mănăstirii, Preasfinția Sa a hirotonit pe cuviosul monah Cleopa Feraru întru ierodiacon pe seama Mănăstirii Stâna de Vale, iar pe cuviosul ierodiacon Sava Sacala întru ieromonah pe seama Mănăstirii Stâna de Vale. Noul hirotonit întru ieromonah a fost hirotesit și duhovnic.

În timpul împărtășirii soborului slujitor, preacuviosul părinte protosinghel Dometie Pițiș, egumenul schitului „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Valea lui Mihai, dependent de Mănăstirea Izbuc, a rostit omilia cu titlul „Apostolatul social al monahismului”. După otpustul Sfintei Liturghii, Preacuviosul Părinte Ieromonah Visarion Tuderici, egumenul schitului „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” de la Huta, dependent de Mănăstirea Stâna de Vale, a prezentat conferința cu tema „Monahismul – actualizare și împlinire a Sfântului Botez pentru cei chemați de Dumnezeu la această slujire. Paralelă între rânduiala Sfântului Botez și rânduiala Tunderii în monahism”.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Sofronie a vorbit despre semnificația sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, dar și despre misiunea sfântă pe care așezămintele monahale din Eparhia Oradiei o au în viața Bisericii Ortodoxe din această parte a țării: „Am venit cu bucurie și în acest an la sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel ca să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit pe care ni-l dăruiește, începând cu darul vieții. Anul acesta, însă, la Mănăstirea Stâna de Vale am avut o bucurie și mai mare, din mai multe pricini. Odată că am hirotonit în cadrul Sfintei Liturghii pe doi dintre viețuitorii acestei mănăstiri, pe cuviosul părinte ierodiacon Sava Sacala întru ieromonah, iar pe cuviosul monah Cleopa Feraru întru ierodiacon, obștea monahală primind, astfel, încă doi slujitori. De asemenea, ne bucurăm pentru că am ales să desfășurăm lucrările sinaxei stareților, starețelor și egumenilor din Sfânta noastră Episcopie, pentru prima oară aici, la Mănăstirea Stâna de Vale, la prăznuirea hramului acestui așezământ. În felul acesta, praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel s-a transformat nu numai într-o sărbătoare și o bucurie a noastră a tuturor, dar și într-un moment sfânt și înălțător, de creștere duhovnicească, de mulțumire către Atotputernicul Dumnezeu și de rugăciune fierbinte, ca să ne poarte de grijă și pe mai departe, pentru a putea mărturisi credința noastră strămoșească ortodoxă pe meleagurile străbune, în toată demnitatea și încercând să fim de folos cât mai multor oameni care au nevoie de Sfânta Biserică.”

„În aceste vremuri tulburi avem nevoie de multă unitate, de multă rugăciune, de multă putere duhovnicească în lupta cu păcatul și cu patimile, ca să putem face față tuturor provocărilor ce vin în calea noastră. Iar Sfânta Liturghie de astăzi a fost o manifestare văzută a unității noastre sfinte, a rugăciunii și a încrederii pe care ne-o punem în puterea și ajutorul lui Dumnezeu”, a mai spus Preasfinția Sa.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, în cadrul lucrărilor sinaxei, desfășurate în trapeza mănăstirii, preacuviosul părinte arhimandrit dr. Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor din Eparhia Oradiei și stareț al Mănăstirii Izbuc a rostit o cuvântare ocazională intitulată „Rugăciune neîntreruptă pe Crișuri și pe Mureș. Scurtă prezentare istorică a vieții monahale ortodoxe din Crișana”.

De asemenea, în cadrul ședinței s-au analizat mai multe probleme specifice de ordin duhovnicesc și administrativ, în scopul îmbunătățirii vieții și disciplinei monahale.

Menționăm că, în cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei funcționează două mănăstiri de călugări și trei mănăstiri de călugărițe. Cea mai veche chinovie de monahi din eparhie este Mănăstirea Izbuc, de care depind schiturile de monahi „Sfinții Împărați” – Barajul Leșu, „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” – Valea lui Mihai, „Schimbarea la Față” – Vârtop și „Sfântul Ștefan” – Ursești. De Mănăstirea Stâna de Vale ține Schitul de la Hută, iar în subordinea directă a Centrului eparhial sunt schiturile „Sfântul Ioan Botezătorul” din Oradea și „Sfinții Arhangheli” din Băile Felix, ambele de călugări. Cea mai mare mănăstire de maici din vestul țării, „Sfânta Cruce” din Oradea, cu optzeci de viețuitoare, are în subordine schitul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” de la Poiana Florilor și schitul „Sfânta Ecaterina” din Inand.

În Eparhia Oradiei viețuiesc 40 de călugări și 100 de călugărițe, în total 140 de viețuitori.

Frumoasa sărbătoare s-a încheiat cu o binecuvântată agapă frățească, toți pelerinii prezenți gustând din bucatele pregătite special cu prilejul acestui hram.

Comentarii Facebook


Știri recente