Sărbătoarea Crăciunului la Patriarhie

Biserica Ortodoxă sărbătorește astăzi, 25 decembrie, Nașterea Domnului. În ziua acestui slăvit praznic, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțiitor al Tronului Cezareei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a sute de credincioși.

După rostirea Sfintei Evanghelii, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre însemnătatea acestui mare praznic al Nașterii Domnului. Preafericirea Sa a arătat, printre altele, că nașterea sfântă și curată a Mântuitorului are ca scop curățirea omului de păcat și sfințirea lui; Mântuitorul s-a pogorât pe pământ ca să ridice pe oameni în iubirea lui Dumnezeu.

„Este semnificativ faptul că Mântuitorul Iisus Hristos Se naște veșnic din Tatăl ca Fiu al Tatălui Ceresc, fără mamă, și Se naște ca om din mamă, fără tată. Astfel, este deodată Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului. Nașterea Sa nu are loc din inițiativă bărbătească, ci din inițiativa lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. El Se naște din Fecioară fără de păcat ca să ne izbăvească pe noi din păcat. Nașterea Sa este sfântă și curată pentru că El are ca scop al lucrării Sale curățirea omului de păcat și sfințirea lui. Dumnezeu Se pogoară din ceruri pe pământ ca pe noi pământenii să ne ridice la viața cerească, la iubirea Preasfintei Treimi. Fiul lui Dumnezeu se face Fiul Omului ca pe oameni să-i înfieze în harul Duhului Sfânt. Toată lucrarea Sa are ca scop ridicarea oamenilor în iubirea lui Dumnezeu”, a precizat Preafericirea Sa.

„Mântuitorul Iisus Hristos Se naște într-o călătorie și va fi tot timpul vieții Sale pe pământ un călător străbătând cetățile și satele prin Țara Sfântă și chemând lumea la mântuire. Este un călător care ne amintește că toți suntem călători pe acest pământ. Este un călător colindător care binevestește iubirea lui Dumnezeu pentru oameni și are un singur scop, acela de a ne duce pe toți în casa Tatălui din ceruri în care se află multe lăcașuri. (…) Mântuitorul Iisus Hristos Se naște în multă sărăcie pentru a se apropia de toți oamenii și de cei mai săraci și pentru a le dărui bogăția Sa nesfârșită a iubirii Dumnezeiești. El este sărac din punct de vedere material, dar îmbogățește lumea și pe cei mai săraci oameni cu darul sfințeniei și al mântuirii”, a mărturisit Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat faptul că Sărbătoarea Crăciunului este, așa cum arată Evanghelia, sărbătoarea darurilor și a îndemnat, în cuvântul Său, să aducem bucurie celor mai puțin fericiți și să aducem comuniune acolo unde aceasta lipsește.

„Dumnezeu ne dăruiește pe Fiul Său ca să ne mântuiască și să ne dăruiască viață veșnică, iar noi ca răspuns aducem darul său prin rugăciune, prin tot ceea ce facem frumos în Biserică și prin darurile oferite celor săraci, celor fără de adăpost, celor bătrâni. (…) Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne gândim la copilăria noastră, la părinții noștri care ne-au născut, la toți cei care ne-au fost ca și părinți și ne-au ajutat duhovnicește și material și să vizităm în aceste zile familiile cu mulți copii și să aducem bucuria Crăciunului în casele în care este puțină bucurie, în care este puțină comuniune și în care este puțină nădejde”, a spus Părintele Patriarh.

De asemenea, Părintele Patriarh a explicat, făcând referire la iubirea părintească și la smerenia deosebită a Mântuitorului, de ce Dumnezeu când vine în lume nu vine sub forma unui bărbat de 30 de ani, ci mai întâi El este prunc.

„Pentru că dacă nu ar fi fost copil Iisus Hristos nu ar fi putut vorbi mai târziu oamenilor despre iubirea părintească a Tatălui Ceresc. Cine n-a fost copil nu cunoaște iubirea părintească și cine n-are iubire părintească nu poate fi om deplin. Trebuie să avem iubire părintească chiar dacă nu avem copii după trup. Trebuie să iubim copiii chiar dacă nu sunt copiii noștri după trup. Dreptul Iosif nu este tatăl după trup al Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru că El S-a născut de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, dar este tatăl adoptiv, tatăl protector, tată care iubește Copilul ca acest Copil să aibă iubire deplină și de la mamă și de la tată. Prin aceasta vedem că un copil crește cu adevărat ca om numai dacă acesta crește în iubire. (…) Dumnezeu Copilul Cel Care ține Universul Se lasă purtat în brațe de mama Sa, Se lasă îmbrăcat cu scutece Cel Care îmbracă cerul cu nori, Cel Care Se îmbracă cu lumina ca și cu o haină; din pântecele Fecioarei, spune Fericitul Augustin, conduce toată lumea, toți aștrii, toate galaxiile, dar Se smerește atât de mult încât Se arată ca un Copil care depinde în exclusivitate de iubirea și ajutorul celor din jur. De aceea, astăzi ne gândim cu multă evlavie la taina familiei, a copiilor. Binecuvântarea familiei se vede mai întâi prin faptul că Mântuitorul Iisus Hristos S-a născut copil, se vede și prin faptul că a fi mamă înseamnă a aduce pe lume oameni care sunt chemați să trăiască veșnic în iubirea cerească a Preasfintei Treimi”, a precizat Părintele Patriarh.

La finalul cuvântului Său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat urări de sănătate tuturor celor care își celebrează onomastica, urându-le să fie ca și păstorii din Betleem binevestitori ai iubirii lui Dumnezeu.

„Cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului sau al Crăciunului dorim să adresăm urări de sănătate și fericire tuturor celor care poartă numele de Cristian și Cristina, Emanuel și Emanuela și derivate. Tuturor le dorim ani mulți cu sănătate, bucurie și ajutor de la Dumnezeu și să fie ca și păstorii din Betleem binevestitori ai iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, ca și îngerii de la Betleem binevestitori ai luminii lui Dumnezeu și ai mântuirii spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire”, a spus Preafericirea Sa.

În toate lăcașurile de cult, a fost oficiată, în această duminică, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.

După Sfânta Liturghie, Patriarhul României a fost colindat la Reședința patriarhală de Corala „Nicolae Lungu” a Catedralei.

Comentarii Facebook


Știri recente