Sărbătoarea Bunei Vestiri la Catedrala Patriarhală

Credincioșii ortodocși sărbătoresc astăzi Buna Vestire. La această mare sărbătoare Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a oficiat slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur unită cu Vecernia la Catedrala Patriarhală din București, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Pericopei Evanghelice Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că Buna Vestire sau Blagoveștenia este prima sărbătoare închinată Maicii Domnului, confirmată de documente. Praznicul de astăzi semnifică începutul mântuirii oamenilor, a mai spus Preafericirea Sa.

Începutul mântuirii este începutul Întrupării Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria

„Această taină a zămislirii Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria sau a Întrupării Fiului lui Dumnezeu cel veșnic ca să devină om pentru mântuirea oamenilor este o taină în care se află prezentă întreaga Sfântă Treime, nu numai Fiul Care Se naște, ci și Dumnezeu cel Preaînalt Tatăl care umbrește, care se arată prezent în lucrare și Duhul Sfânt care pregătește pe Maica Domnului pentru ca din ea să se zămislească Dumnezeu Fiul. Aceste adevăruri mari însă ne arată că scopul pentru care Fiul lui Dumnezeu Se face Fiu al Fecioarei este mântuirea noastră. De aceea, troparul sărbătorii zice: Astăzi este începutul mântuirii noastre. Ce înseamnă mântuirea ? Folosim adesea cuvântul mântuire, dar când suntem întrebați ce înseamnă nu avem imediat cuvintele cele mai potrivite pentru a explica. Ei bine, sărbătoarea de astăzi ne arată ce este mântuirea. Este unirea omului cu Dumnezeu. Numai unit cu Dumnezeu cel veșnic viu poate omul să se mântuiască și să trăiască veșnic. Numai unit cu Dumnezeu cel Unul Sfânt omul se poate curăța de păcate și ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Astăzi este începutul mântuirii pentru că astăzi este începutul Întrupării prin zămislire, prin lucrarea Duhului Sfânt. Din Fecioara Maria se naște Dumnezeu Fiul împropriindu-Și firea Sa omenească. Aceasta este taina mântuirii, taina unirii lui Dumnezeu cu umanitatea în persoana Fiului pentru ca toți oamenii în Hristos să dobândească viața veșnică. Deci, începutul mântuirii este începutul Întrupării Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria. Aceasta este marea taină a Întrupării și anume, că Dumnezeu cel atotputernic Se arată a fi și atotsmerit. Smerenia este starea existenței, starea vieții lui Dumnezeu în permanență. Iar când arată atotputernicia Sa arată iubirea Sa atotputernică mai tare decât moartea. În Cruce se arată smerenia Lui, în Înviere se arată puterea iubirii Sale mai tare decât moartea”.

Smerenia este însăși prezența lui Dumnezeu în viața noastră

Patriarhul României a mai arătat că „Taina aceasta a bunei Vestiri ne arată taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Unirea celui nelimitat cu limitatul. Unirea celui veșnic cu cei muritori. Unirea celui atotputernic cu cei ce sunt slabi. Unirea celui Sfânt pentru mântuirea și vindecarea păcătoșilor. Deci, avem aici smerenia lui Dumnezeu negrăită mai presus de înțelegere. De aceea, poetul Vlahuță într-o poezie spune că Hristos zâmbește tuturor atotputernic și smerit. Pentru limbajul obișnuit este greu să înțelegem cum cineva poate fi în același timp și atotputernic și smerit. Sărbătoarea ne mai arată taina smereniei Maicii Domnului căci cel care se naște din ea, Fiul lui Dumnezeu cel smerit Se naște dintr-o mamă smerită. Adam și Eva au căzut în păcat fiindcă au fost mândri și neascultători. Au dorit să devină ca Dumnezeu fără Dumnezeu și împotriva voinței lui Dumnezeu. Acum noul Adam, Iisus Hristos, se arată smerit și încă smerit până la moarte pe Cruce. Iar noua Evă, Maica Domnului, Fecioara Maria se arată a fi smerită. Când îngerul intră în locuința ei și o salută cu mult respect și cu multă smerenie zicând Bucură-te, ceea ce ești plină de har. Binecuvântată ești tu între femei ea se miră și se întreabă în sine ce este cu această închinăciune. Deci, a văzut că îngerul se închină ei și s-a mirat. Nu s-a mândrit, ci s-a mirat. Și apoi ca să nu se tulbure, să nu se înfricoșeze, Arhanghelul Gavriil îi spune Nu te teme Marie, căci ai aflat har înaintea lui Dumnezeu. Iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei pune numele lui Iisus. Acesta va fi mare și Fiul celui Preaînalt se va chema. Și Dumnezeu Îi va da tronul lui David, Părintele Său și va împărăți peste casa lui Iacov și Împărăția Lui nu va avea sfârșit. Iar când a auzit aceste cuvinte ale îngerului și-a dat seama cine va fi cel care Se naște din ea. Fiul celui Preaînalt Se va chema, Împărăția lui nu va avea sfârșit și numele Lui se va chema Iisus, adică Dumnezeu mântuiește înseamnă cuvântul în limba ebraică. Această sărbătoare este sărbătoarea începutul mântuirii noastre pentru că unul din Treime Care Se face om are ca scop să ne aducă pe noi oamenii, să ne ridice din păcat și din moarte și să ne aducă în iubirea veșnică a Preasfintei Treimi și în Împărăția Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh […] Toate cele care se lucrează în sfințenie trebuie să fie lucrate în stare de smerenie. Fără smerenie nu este sfințenie. Și numai unde este smerenie se vede semnul sfințeniei pentru că, așa cum spune Sfântul Isaac Sirul, smerenia nu stă în privirea aplecată, nici în hainele ponosite, nici în vorbirea domoală. Ci în smerita cugetare despre sine. Ce ești tu în fața lui Dumnezeu. Pentru că, adaugă el, smerenia este însăși prezența lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea, cei care simulează smerenia și nu o au cu timpul vor arăta că nu o au, ci doar au simulat-o. Deci, ce gândim noi despre noi înșine în fața lui Dumnezeu aceea este sau nu este smerenia. Dacă ne gândim că suntem mai păcătoși decât toți oamenii cum a spus Sfântul Apostol Pavel atunci avem în noi prezența lui Hristos cel smerit și Maica Domnului ajută mai ales pe cei smeriți și ascultători”.

Darul acesta al nașterii de prunci se binecuvintează prin toate sărbătorile Maicii Domnului

Sărbătoarea de astăzi este o zi a familiei care au copii, a mai subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Sărbătoarea ne cheamă și să prețuim foarte mult darul nașterii de prunci. Maica Domnului acceptă să nască pe Iisus, Mântuitorul lumii, cu bucurie, cu smerenie, cu ascultare, așa cum toate femeile căsătorite trebuie să aștepte ca pe un dar de la Dumnezeu cu bucurie, cu smerenie, cu ascultare și cu dăruire de sine darul nașterii de prunci. Din nefericire, în România de astăzi, deși majoritatea poporului este ortodoxă, avem mai multe avorturi decât numărul populației. Numărul avorturilor a trecut de 22 de milioane. Aceasta trebuie să ne facă să ne întrebăm de ce am ajuns în starea aceasta. Unii spun că sărăcia este problema, alții comoditatea, alții egoismul, dar când ne gândim că părinții noștri și străbunii noștri aveau și câte 10-15 copii. Este un preot la Sibiu care are 13 copii. Anul acesta prăznuim comemorarea Sfinților Martiri Brâncoveni. Constantin Brâncoveanu și soția sa, doamna Maria Brâncoveanu, au avut 11 copii: 4 băieți și 7 fete. Băieții au fost martirizați, dar fetele au scăpat. Iată cum darul acesta al nașterii de prunci se binecuvintează prin toate sărbătorile Maicii Domnului, dar mai ales prin Sărbătoarea Bunei Vestiri. Să ne rugăm Maicii Domnului să păzească familiile cu copii, să dăruiască celor care nu au copii și doresc să aibă să le dăruiască acest dar spre bucuria, spre bucuria Bisericii și spre slava lui Dumnezeu. Amin !”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a hirotonit întru preot pe Diac. Ilie Chișcari pe seama Parohiei Dudu, Protoieria Ilfov Sud.

Praznicul Bunei Vestiri reiterează momentul în care Fecioara Maria a primit vestea că Îl va naște pe Mesia, Cel așteptat de veacuri.

Comentarii Facebook


Știri recente

25 de citate pro-viață de la Patriarhul Daniel

În preajma Bunei Vestiri, când sărbătorim Întruparea Mântuitorului în pântecele Fecioarei Maria și participăm la marșurile pentru viață organizate în numeroase localități din România și Republica Moldova, Basilica.ro prezintă 25 de citate pro-viață de la…