Sărbătoarea Bunei Vestiri în Biserica Ortodoxă, miercuri, 25 martie

Biserica Ortodoxă sărbătorește Buna Vestire (gr. Evangelismos), miercuri, 25 martie 2009. Ziua prăznuirii este stabilită la un interval de nouă luni înainte de Nașterea Domnului (25 decembrie). Pentru că acest praznic împărătesc se încadrează întotdeauna în perioada Postului Mare este rânduită dezlegarea la pește și vin în această zi.

Lecturile de la slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur unită cu Vecernia, săvârșită în ziua acestui praznic, sunt Evrei 2, 11-18 (Apostolul) și Luca 1, 24-38 (Evanghelia). Conform pericopei evanghelice, arhanghelul Gabriel este trimis de Dumnezeu la o fecioară din Nazaret, pentru a-i vesti că Îl va naște pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Zămislirea Fiului celui Preaînalt este lucrată prin pogorârea Duhului Sfânt asupra Sfintei Fecioare Maria, umbrită de puterea lui Dumnezeu.

Troparul sărbătorii vorbește despre locul esențial pe care Buna Vestire îl ocupă în iconomia mântuirii: „Astăzi este începutul mântuirii noastre și descoperirea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face și Gavriil harul bine-l vestește. Pentru aceasta și noi, împreună cu el, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!”. Buna Vestire descoperă și împlinește taina lui Hristos, planul veșnic al Sfintei Treimi privind îndumnezeirea omului, realizată prin întruparea Fiului lui Dumnezeu din Fecioară. Zămislirea și nașterea lui Iisus Hristos împărtășesc nestricăciune credincioșilor, salutul arhanghelului: „Bucură-te!” desființând întristarea și frica de moarte, care țineau sub stăpânire creația întreagă. În același timp, această sărbătoarea împărătească scoate în evidență necesitatea invocării ajutorului Maicii Domnului pe întreg parcursul Postului Mare, pentru ca Fecioară fără prihană să susțină eforturile ascetice și pocăința creștinilor: „Întărește-mă, Fecioară, să postesc și să mă depărtez de tot păcatul, ceea ce în chip de negrăit ai născut întrupat pe Cuvântul Cel puternic și fără de păcat. Și dă-mi lacrimă curățitoare de păcate, ceea ce ești cu totul fără de prihană”.

Comentarii Facebook


Știri recente