Sărbătoare la Schitul Darvari

În ziua sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, la 8 noiembrie, Schitul bucureștean Darvari își serbează hramul.

Schitul Darvari a fost ctitorit de boierul Mihail Darvari, un mare latifundiar de la începutul secolului al XIX-lea, în spatele Bisericii Icoanei, gândindu-l ca necropolă. Biserica, construită în 1834, avea trei hramuri: „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, după numele soției boierului, Elena, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, după numele boierului, dar și „Învierea dreptului Lazăr”. Obștea s-a format prin 1835, când 12 călugărițe au fost aduse de la Mănăstirea Ciorogârla. Maica Sofia, prima stareță, a cârmuit obștea între 1835 și 1846 și, mai apoi, între anii 1854 și 1859, în timpul căreia au slujit doar preoți de mir. În 1865, ca urmare a secularizării lui Alexandru Ioan Cuza (1863), călugărițele au fost trimise la mănăstirile Pasărea și Ciorogârla, iar schitul a fost închis. Datorită călugărilor români de la Schitul Prodromul din Muntele Athos, prin 1869, schitul se redeschide. În 1894, la cererea mitropolitului Ghenadie Petrescu, Nicolae Darvari, epitropul schitului, repară biserica, adăugându-i o turlă și un pridvor. Peste câțiva ani, între 1933 și 1934, Mihail Darvari, nepotul ctitorului, înlocuiește din temelie vechiul lăcaș, construind biserica actuală. Planurile de construcție aparțin arhitectului Gheorghe Simotta, iar pictura interioară, în frescă, pictorului I. Keber. În 1959, regimul comunist închide schitul, iar lăcașul devine biserică de mir, ca filie a Bisericii Icoanei. Datorită vrednicului de pomenire patriarh Teoctist, la 31 martie 1996, Schitul Darvari a redevinit așezământ monahal. Părintele Ambrozie Meleacă este chemat de la Mănăstirea Crasna, din Prahova, și devine primul stareț după 1989. Din anul 2000, când părintele Ambrozie este hirotonit Episcop-vicar patriarhal, locul său este luat de părintele Ghervasie Mânzicu. Acesta reface chiliile deteriorate de pe partea sudică, construind și o clopotniță, după planurile originale făcute de arhitectul Gheorghe Simotta. Noul corp este opera arhitectului Nicolae Vlădescu. Ascultarea stăreției este încredințată părintelui Eftimie Zeca, din 2006, iar de la sfârșitul anului 2007, cârmuitor duhovnicesc este numit, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, părintele Teofil Anăstăsoaie, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Comentarii Facebook


Știri recente