Sărbătoare la Parohia ortodoxă Cut din județul Alba

Într-o atmosferă de sărbătoare și pe un soare arzător, în Duminica a X-a după Rusalii, înconjurat de un sobor de 22 de preoți, Înalt Preasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Parohia ortodoxă Cut, din Protopopiatul Sebeș. Au participat reprezentanți ai autorităților județene și locale, precum și numeroși credincioși.

Pe lângă oficierea Sfintei Liturghii, IPS Irineu a sfințit și icoanele din mozaic de pe pereții exteriori ai bisericii și a binecuvântat bustul marelui patriot Septimiu Albini, potrivit „Ziarul Lumina”, Ediția de Transilvania. Sărbătoarea Cutului a fost amplificată de mai multe evenimente: 750 de ani de atestare documentară a satului, 150 de ani de la nașterea lui Septimiu Albini și dezvelirea bustului, împlinirea a 20 ani de la sfințirea bisericii cu hramul ‘Buna Vestire’, lansarea de carte ‘O lume în imagini… Cutul și oamenii lui’, a profesorului Ilie Moise, și vernisajul de icoane pe sticlă și lemn, realizate de elevii Centrului cultural-catehetic ‘Sfântul Ioan Valahul’ – Cut.

Străjerul cutenilor

Cutenii au avut o frumoasă biserică zidită de un Domn din Țara Românească. Această biserică a fost dărâmată de Petru Pavel Aron, care a construit în locul ei o biserică din zid cu hramul ‘Buna Vestire’. Biserica lui Petru Pavel Aron va dăinui până în 1980, când este dărâmată, pe locul ei construindu-se biserica de astăzi.

În peisajul sătesc biserica are locul ei aparte, pe bună dreptate privilegiat, fiind ridicată pe colina estică a satului, putând fi văzută de pe orice stradă din sat. Gândită ca un străjer al comunității, separată de lăcașurile laice, așezate compact, biserica nu numai că sugerează prin arhitectură și dimensiune o altă lume, ci și adună o altă lume divino-umană. Într-unul dintre turnurile bisericii se află cele două clopote: cel mare datează din 1920, iar cel mic din 1680, care are inscripția specific iezuită: ‘Gloria in excelsis Deo’, fiind adus în Cut, probabil, după unirea cu Biserica Romei. Despre aceste clopote se spune că sunt ‘bune de vreme’ deoarece dangătul lor ar împrăștia norii grei și furtunile.

Biserica nouă a fost ridicată între 1980 și 1990, în timpuri vitrege, când sub regimul ateist-comunist bisericile erau dărâmate. La umbra acestei biserici își doarme somnul de veci Septimiu Albini (1861-1919), semnatar al Memorandumului din 1892, alături de George Pop de Băsești, Ion Rațiu, Vasile Lucaciu și alții, care au militat pentru drepturile românilor din Transilvania. Aici păstorește din 2000 părintele paroh Adrian-Tiberiu Nistor, care, pentru activitatea sa pastoral-misionară și administrativ-gospodărească, a fost hirotesit întru iconom stavrofor. Binefăcătorilor lăcașului de cult li s-au oferit diplome.

Evlavia roditoare a creștinilor din Cut

În această duminică, clopotele au chemat și au adunat în lăcașul de închinare sute de creștini dreptmăritori, ale căror inimi fremătau de bucurie sfântă. Adresându-se lor, arhipăstorul de la Alba Iulia a grăit: ‘Numărul mare în care v-ați adunat la această sărbătoare dovedește dragostea voastră pentru Dumnezeu, dar și faptul că vă comportați ca niște martori ai Învierii. Astfel vă asemănați strămoșilor noștri, care au vestit Învierea lui Hristos prin evlavie roditoare, prin unitatea de credință și prin statornicia lor pe vatra străbună’.

Comentarii Facebook


Știri recente