Sărbătoare la Mănăstirea Caraiman

Sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul a avut o semnificație deosebită pentru Mănăstirea ‘Înălțarea Sfintei Cruci’ de la Caraiman, în această zi având loc sfințirea paraclisului din turnul clopotniței, precum și sfințirea Centrului social-pastoral ‘Sfânta Cruce’ din incinta mănăstirii. Bucuria a fost desăvârșită de prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a sfințit paraclisul, a săvârșit Sfânta Liturghie și a binecuvântat lucrările de la noul așezământ, informează Ziarul Lumina.

Martori ai acestui eveniment important au fost nu doar obștea ce se nevoiește în această sfântă mănăstire, ci și foarte mulți pelerini care au venit special pentru acest moment, precum și copiii aflați în tabăra ‘Licăr de lumină’ din cadrul proiectului ‘Alege școala!’, derulat de Patriarhia Română și Fundația ‘World Vision’.

Încă de la primele ore ale dimineții, pelerinii soseau în grupuri mici, umplând curtea mănăstirii în așteptarea Sfintei Liturghii. În sunetul clopotelor, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a mers în noul lăcaș de închinăciune amenajat în clopotnița sfintei mănăstiri și prin stropirea cu apă sfințită și cu Sfântul și Marele Mir, a sfințit noul lăcaș de închinăciune, așezând totodată cinstite moaște în piciorul Sfintei Mese.

La final, Patriarhul Bisericii noastre a vorbit despre sfințirea acestui paraclis chiriarhal închinat sărbătorii ‘Schimbarea la Față a Mântuitorului’ și ‘Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul’ și despre legătura dintre cele două sărbători și simbolismul duhovnicesc al muntelui pentru a întări viața duhovnicească. ‘Aceste două sărbători ocrotitoare ale paraclisului sunt legate de taina muntelui. Mănăstirea aceasta, fiind plasată aproape de cel mai înalt munte din zonă, este o chemare la înălțare duhovnicească, la elevație spirituală, la a ne desprinde de grijile pământești pentru a ne gândi la viitorul ultim al fiecăruia dintre noi și al omenirii credincioase, și anume Împărăția lui Dumnezeu’, a arătat Patriarhul Daniel. De asemenea, Preafericirea Sa a arătat că muntele are în toată Sfânta Scriptură o vocație de a chema la urcuș duhovnicesc. În afară de nașterea din peștera Betleemului, toate marile evenimente, lucrările sfințitoare și mântuitoare ale Mântuitorului s-au săvârșit pe munți sau pe coline. De aceea, și bisericile se construiesc în general pe dealuri sau pe ridicături de pământ, pentru că în biserică trebuie să urcăm, nu să coborâm.

Sfântă Liturghie și rugăciuni la vreme de secetă

După sfințirea paraclisului chiriarhal, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de soborul de preoți și diaconi, a mers în curtea mănăstirii, pe scena special amenajată, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. După Sfânta Evanghelie, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit credincioșilor despre Sfântul Ilie. ‘Sfântul Ilie este un prooroc cinstit în trei religii monoteiste: creștină, iudaică și musulmană. Sfântul Ilie rămâne în conștiința noastră în primul rând ca un prooroc, învățător și luptător pentru dreapta credință în vreme de rătăciri. Aproape singur s-a luptat cu rătăcirile de la dreapta credință. A înfruntat teama, pericolul sau primejdia de moarte, dar a rămas credincios lui Dumnezeu și a simțit puterea lui Dumnezeu din viața sa. În al doilea rând, Sfântul Ilie este un om al ajutorării celor sărmani. Al mângâierii sau consolării celor îndoliați. El a înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului, schimbând durerea în bucurie. Și în al treilea rând, Sfântul Ilie este un om al dreptății, care apără pe cel nedreptățit. Care intervine atunci când familia regală ucide pe un om doar pentru a-i lua via și pentru a o stăpâni’, a arătat Patriarhul României.

De asemenea, Preafericirea Sa a arătat că trebuie să prețuim darurile pe care le primim de la Dumnezeu și că sfinții, și Sfântul Ilie în special, ne îndeamnă la acest lucru. Să ne aducem aminte de binefacerile primite și să mulțumim pentru ele. ‘Sfântul Ilie ne îndeamnă să păstrăm dreapta credință, să ne aducem aminte de Dumnezeu tot timpul, nu doar atunci când trecem prin calamități, prin încercări. Din păcate, și noi, creștinii, foarte adesea, ne aducem aminte de Dumnezeu și de Biserică doar când trecem prin încercări mari. Iar în rest uităm de credință, de Biserică, uneori vorbim de rău Biserica în loc să o ajutăm, și când avem mare nevoie de ea, atunci îi cerem sprijinul. Și restul, ca și când nu există. Și Dumnezeu există doar când avem nevoie de El. Sfântul Ilie ne arată că trebuie să fim statornici în credință. Să credem în Dumnezeu nu numai când ne merge bine, ci și când trecem prin încercări, pentru că încercările nu ne fac să fim slabi, ci ne arată cum suntem: slabi sau tari. În încercare, omul constată că nu poate rezolva problema grea a vieții dintr-un moment dat fără ajutorul Lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie secetă ca să prețuim mai mult darurile sale, îmbelșugarea roadelor pământului, vremurile pașnice, ploaia la bună vreme. Și când nu le mai avem, atunci ne dăm seama că ele sunt importante. Ca și cu sănătatea. Nu mai mulțumim Lui Dumnezeu pentru viață, pentru sănătate nici când ne sculăm, nici când ne culcăm. Dar când ne îmbolnăvim, ne aducem aminte că sănătatea este un mare dar. Vederea, mobilitatea, armonia trupului și a sufletului sunt o mare binecuvântare de la Dumnezeu. Proorocii și sfinții în general ne îndeamnă să mulțumim Lui Dumnezeu pentru darul vieții, să-i cerem ajutorul în orice încercare și să împlinim voia Lui în viața noastră’, a mai arătat Patriarhul Bisericii noastre.

De asemenea, noi trebuie să urmăm exemplul sfinților și al mucenicilor:

‘A fi cinstit într-o lume necinstită este o mucenicie. Cine vrea să fie corect într-o societate coruptă trebuie să știe că trebuie să ducă o luptă de martir. De mucenic. Mai întâi în conștiință, iar apoi în comportament. Dar și simte bucuria pe care o dăruiește Dumnezeu celor drepți. Dumnezeu nu locuiește în omul viclean, ci numai în omul drept, chiar dacă dreptul are de suferit într-o lume plină de păcate. Sfântul Ilie este o încurajare pentru noi. Este un ajutor, un îndemn luminos și ne cheamă spre înălțime. De aceea mănăstirea aceasta ne cheamă să ne gândim la cer, să nu ne înrobim prea mult cu cele materiale și să vedem frumusețea cerului în linia de întâlnire cu pământul’, a mai arătat Preafericitul Părinte Patriarh.

În cadrul Sfintei Liturghii, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a îngenuncheat împreună cu soborul de slujitori și s-au rugat pentru izbăvirea de secetă, cerând îndurare de la Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Ilie, cel care are putere de a dezlega ferecăturile cerurilor.

Sfințirea Centrului ‘Sfânta Cruce’

La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul românilor a oferit distincții celor care au contribuit la edificarea acestui centru nou construit la Mănăstirea Caraiman. Astfel, a fost evidențiat atât actualul stareț, protos. David Petrovici, cât și fostul stareț al mănăstirii, Gherontie Puiu. La rândul lor, aceștia au oferit Patriarhului României o icoană a Sfântului Ilie și una cu Cina cea de Taină.

La final, Patriarhul nostru a sfințit noul centru, închinat Sfintei Cruci, amintind că acesta este singurul de acest gen din Mitropolia Munteniei și Dobrogei. Aici sunt cazați în momentul de față copiii din toată țara în cadrul taberelor de creație ‘Licăr de lumină’ din cadrul proiectului ‘Alege școala!’. Aceștia împreună cu directorul taberei, prof. Mihaela Stoica, au oferit Patriarhului daruri lucrate de ei în cadrul taberei.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…