Sărbătoare la ctitoria Sfântului Antim

Mănăstirea Antim din Capitală și-a sărbătorit ieri, 27 septembrie, ocrotitorul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită, cu prilejul hramului, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care s-au aflat Preasfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Hramul mănăstirii din inima Capitalei a avut anul acesta o strălucire deosebită izvorâtă din comuniunea Sfintei Liturghii săvârșită de cei trei ierarhi, dar și din faptul că sfântul lăcaș a fost împodobit cu un mozaic, cu chipul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, așa cum a fost surprins în pictura epocii sale, la Mănăstirea Govora.

Plecând de la cuvintele Evangheliei, ‘acolo unde este comoara omului, acolo este și inima lui’, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus despre Sfântul Ierarh Antim Ivireanul că este un împlinitor al acestor cuvinte deoarece el nu și-a adunat comori aici, pe pământ, ci a convertit comorile sale spirituale și materiale în slava adusă lui Dumnezeu și în ajutorarea semenilor.

‘Sfântul Ierarh Antim a adunat comoară duhovnicească pentru că tot ce a agonisit material a dăruit pentru zidirea acestei biserici și pentru ajutorarea săracilor. El a poruncit ca atât timp cât există această mănăstire să se facă milostenie: să fie ajutați copiii săraci, dar dornici să învețe carte, săracii, străinii și toate categoriile de oameni defavorizați. Prin aceasta se arată că el a simțit lumina și a înțeles adâncul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, care ne pregătește în lumea aceasta pământească să dobândim viața cerească’, a arătat Preafericirea Sa. Tot în cuvântul de învățătură, Patriarhul Daniel a evocat personalitatea marcantă a ctitorului și ocrotitorului Mănăstirii Antim: ‘Sfântul Ierarh Antim Ivireanul este cel mai mare mitropolit al Țării Românești din toate timpurile. Acest locuitor al Țării Ivirului este un dar al lui Dumnezeu nu numai pentru Țara Românească, ci pentru toată Ortodoxia. Sfântul Antim s-a născut pe la anul 1650 în Iviria, în Georgia de astăzi, din părinții Ioan și Maria. Cum adesea țara lui era invadată de turcii otomani, a fost luat ostatic. La 1690 a fost remarcat la Constantinopol de domnitorul Constantin Brâncoveanu, care i-a admirat inteligența, priceperea, evlavia și istețimea minții. L-a adus aici, la București, și l-a pus coordonator al tipografiei domnești. A tipărit la București mai multe cărți, apoi a întemeiat o tipografie personală la Mănăstirea Snagov, unde a tipărit cărți nu numai în limba română, ci și în limba greacă, slavonă, arabă. Pentru țara sa natală a trimis o tipografie și a tipărit cărți în limba georgiană. De aceea, Sfântul Antim Ivireanul este un tipograf, un cărturar, un om care își dă seama de importanța tiparului în misiunea Bisericii. Avem o pildă de iubire ortodoxă frățească manifestată indiferent de etnie. Prin aceasta vedem că Sfântul Ierarh Antim Ivireanul a înțeles universalitatea Ortodoxiei; el nu provincializa Ortodoxia. Era un patriot, dar nu un patriot egoist, ci un patriot generos, așa cum au fost majoritatea domnitorilor noștri români care au ajutat Orientul aflat sub stăpânire otomană’, a arătat Întâistătătorul Bisericii noastre. În cadrul Sfintei Liturghii, monahul Antim a fost hirotonit ierodiacon, care va sluji la altarul Mănăstirii Antim.

Credincioși darnici și călugări harnici

Patriarhul nostru a apreciat activitatea filantropică desfășurată de Mănăstirea Antim, ca împlinire a testamentului moral lăsat de ctitorul ei. ‘Nu există altă mănăstire în București și în împrejurimi mai săracă și mai darnică decât Mănăstirea Antim. Această mănăstire ajută Biblioteca Sfântului Sinod, Televiziunea Trinitas, o mulțime de tineri care studiază, foarte mulți săraci, încât nu are niciodată un excedent. Ea nu are venituri care se acumulează; veniturile Mănăstirii Antim sunt totdeauna la limită. Aici se aplică minunea Sfântului Ilie, când a fost găzduit în casa unei văduve din Sarepta Sidonului: făina nu s-a terminat, deși era foarte puțină și nici untdelemnul din urcior nu s-a împuținat. Aceasta este trăirea tainei dărniciei. Prin regulamentul așezat în mănăstirea sa, Sfântul Antim a provocat aici un duh de dărnicie, fără ca ea să aibă o bogăție materială. Cea mai mare bogăție a Mănăstirii Antim este biserica plină de credincioși. Părinții Mănăstirii Antim pot totuși să fie darnici fiindcă și credincioșii care vin aici sunt darnici’, a arătat Preafericirea Sa.

Demersuri culturale pentru evidențierea importanței în epocă a scrierilor Sfântului Antim

Ca semn de prețuire pentru activitatea liturgică, misionară și filantropică desfășurată de viețuitorii Mănăstirii Antim, Preafericitul Părinte Daniel a oferit o Evanghelie nouă pentru Sfântul Altar și un set de cărți pentru biblioteca mănăstirii. Preafericirea Sa a mai anunțat că, în curând, la Editura Basilica a Patriarhiei Române, va apărea o nouă carte care conține scrieri ale Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, realizată de academicianul Gabriel Ștrempel și de părintele arhim. Mihail Stanciu. Totodată, Patriarhul Daniel a anunțat că în această toamnă va fi organizat un colocviu academic pentru a sublinia importanța în epocă a scrierilor Sfântului Antim. Părintele stareț Vicențiu Oboroceanu a mulțumit pentru slujire celor trei ierarhi și a dăruit Preafericitului Părinte Daniel o icoană a Sfântului Antim, realizată după o frescă de la Mănăstirea Govora, la fel ca mozaicul de pe frontispiciul bisericii ce a fost sfințit după Sfânta Liturghie. Tot ieri, a fost sfințit și foișorul din grădina Mănăstirii Antim.

Comentarii Facebook


Știri recente

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureştilor a organizat o sesiune de comunicări științifice

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din cadrul Fundației „Bucuria ajutorului” a Arhiepiscopiei Bucureștilor a organizat sâmbătă o sesiune de comunicări științifice, cuprinsă în proiectul „Academia de Îngriji Paliative”, informează Ziarul Lumina. Evenimentul a avut…