Sărbătoare la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei

De sărbătoarea Sfinților Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei, 24 aprilie 2012, Paraclisul Episcopal de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei s-a îmbrăcat în haină de sărbătoare, cu prilejul hramului acestui sfânt locaș, după cum ne-a precizat Pr. Cristian Rus. Fiind prima prăznuire a Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei, după proclamarea oficială a canonizării sale, la 30 octombrie 2011, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a așezat ca nou ocrotitor al paraclisului pe Sfântul Ierarh Simion Ștefan, alături de Sfinții Ierarhi Ilie Iorest și Sava Brancovici.

Paraclisul de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei a luat ființă în toamna anului 1921, imediat după momentul în care Episcopia Oradiei, reînfiițată prin Decretul Regal cu numărul 3655 din 30 august 1920, a reușit să cumpere o frumoasă clădire în centrul Oradiei, ce a devenit reședința Chiriarhilor și spațiu pentru birourile administrative ale eparhiei. Acest imobil fastuos a fost conceput și realizat în anul 1905, cu o fațadă impresionantă, ce-i conferă aspectul unui palat, în stil eclectic, cu elemente neogotice și romanice. Achiziționarea lui de către Episcopia Oradiei se datorează lui Octavian Goga, „poetul pătimirii noastre”, care în acea vreme era ministrul cultelor și artelor, și care, la solicitarea Episcopului ctitor Roman Ciorogariu al Oradiei, a intervenit decisiv în acordarea sumei de 1.500.000 de lei pentru cumpărarea imobilului și dotarea acestuia cu mobilierul necesar.

Episcopul Roman Ciorogariu a amenajat un paraclis în noua clădire a Episcopiei, la etaj. În timp, acest spațiu liturgic a fost împodobit și înfrumusețat de către Ierarhii dreptmăritori care au arhipăstorit la Oradea. În anul 1931 s-a montat un iconostas deosebit, realizat de către Școala de Arte și Meserii din Oradea, picturile de pe acesta fiind opera pictorului Anastase Demian, în anul 1932.

Importante lucrări de restaurare și înfrumusețare s-au făcut, atât în acest paraclis, cât și în întreaga Reședință Chiriarhală, în perioada arhipăstoririi vrednicului de pomenire Episcop Dr. Vasile Coman. Astfel, între anii 1971-1973, paraclisul a fost pictat în întregime, de către renumitul pictor Eremia Profeta, și înzestrat cu vitralii deosebit de valoroase, așa cum se află până în zilele noastre. Sfințirea sfântului lăcaș a avut loc în data de 25 noiembrie 1973, la manifestări fiind prezent și episcopul-vicar patriarhal de atunci, Antonie Plămădeală, viitorul mitropolit al Ardealului, paraclisul primind ca patroni spirituali pe Sfinții Ierarhi Ilie Iorest și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei. Primul hram al paraclisului a fost sărbătorit în mod festiv la 24 aprilie 1974.

Începând din anul 2007, de la întronizarea Preasfințitului Părinte Sofronie în scaunul de Episcop al Oradiei, paraclisul de la Reședința Chiriarhală și-a prăznuit, an de an, cu mare fast, sfinții protectori. Și în acest an, 2012, la 24 aprilie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi. În cadrul slujbei, diaconul Cristinel Viorel Bulzan a fost hirotonit preot pe seama bisericii cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din parohia Cărăsău, Protopopiatul Tinca, fiind al 100-lea hirotonit de Preasfințitul Sofronie de la întronizarea în scaunul de Episcop al Oradiei și până în prezent. Noul preot a primit și hirotesia întru duhovnic. De asemenea, absolventul de teologie Virgil Socolan a fost hirotonit diacon misionar la Protopopiatul Oradea, îmbisericit pe seama bisericii cu hramurile „Sfânta Treime”, „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” și „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie”, Paraclis Episcopal, din Oradea.

În cadrul slujbei, s-a dat citire Actului Chiriarhal prin care Paraclisul Episcopal de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei a primit un nou ocrotitor, pe Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Preasfinția Sa a subliniat rolul sfinților Ierarhi prăznuiți în apărarea dreptei credințe, aceștia fiind modele de mărturisire ortodoxă pentru creștinii de pretutindeni. Apoi, a arătat importanța cinstirii vrednicilor înaintași, Ierarhi și credincioși dreptmăritori care și-au adus aportul în păstrarea credinței străbune pe aceste meleaguri și în buna chivernisire și sporire a zestrei materiale a Bisericii Ortodoxe Române din Bihor: „Dacă noi astăzi putem să-L mărturisim pe Hristos, în toată libertatea și demnitatea noastră, este datorită gesturilor de mare noblețe sufletească făcute de înaintașii noștri în slujire dar și de vrednicii bărbați ai neamului, care au înțeles pe deplin misiunea sfântă ce le revine în a apăra, a cultiva și a promova ortodoxia strămoșească pe meleagurile Bihorului”.

„Se cuvenea ca astăzi, în ziua de prăznuire a Sfinților Mitropoliți ai Transilvaniei, Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, la sărbătorirea pentru întâia oară a ierarhului cărturar Simion Ștefan în toate bisericile din întreaga Transilvanie, să îl adăugăm ca nou ocrotitor al acestui paraclis.”

„Am amintit toate acestea într-o zi de aleasă sărbătoare precum aceasta, pentru că și ceea ce s-a săvârșit în istoria recentă a Bisericii dreptmăritoare din aceste locuri, în răstimpul de la reînființarea Eparhiei Oradiei și până în zilele noastre, a fost tot mărturisire de credință, la fel ca în vremea Sfinților Ierarhi Sava Brancovici, Ilie Iorest și Simion Ștefan, care sunt ocrotitorii acestei sfinte biserici.”

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…