Să se cerceteze însă omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar

Și devreme ce ziua trecută cuvântul a pișcat tare mintea voastră, astăzi aveți nevoie de o învățătura mai blândă și la durerile cele pricinuite de mustrări de nevoie este să picurăm cuvântul Cel blând ca niște untdelemn, mai întâi aducându-vă aminte de mustrările acelea. V-am citit Atunci porunca lui Pavel cu privire la împărtășirea cu Sfintele Taine, pusă tuturor celor ce știu Despre taine. Iar porunca zicea așa: „Să se cerceteze însă omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar” (I Cor. 11, 28). Cei ce știu Tainele cunosc care este pâinea și care este paharul. Și „cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, osânda își mănâncă și bea, nesocotind trupul Domnului”.

Porunca aceasta v-am citit-o atunci și v-am și tâlcuit înțelesul ei. Am spus ce înseamnă „nesocotind trupul Domnului”, adică vrednic de aceeași pedeapsă că cei ce L-au răstignit pe Hristos. Căci precum ucigașii aceia s-au făcut vinovați de Sângele Lui, așa și aceștia care se împărtășesc cu Tainele Lui cu nevrednicie. Fiindcă aceasta înseamnă a nesocoti Trupul și Sângele Domnului. Și se părea atunci că ceea ce am zis este foarte ingreuietor și îngrozirea este nesuferită, dar am explicat-o prin pildă. Am zis atunci: Că după cum cineva, ori va rupe porfiră cea împărăteasca ori va murdări cu noroi, la fel ocăraște pe împăratul, tot așa și aici, cei ce au omorât trupul cel stăpânesc și cei ce-l primesc cu minte necurată, aduc aceiași ocara hainei împărătești. Deci așa cum L-au răstignit iudeii pe Cruce, tot așa Îl rănesc și cei ce-L primesc cu suflet necurat. De aceea deși păcatele sunt deosebite, dar ocara este aceiași. Acestea au atins pe mulți, a tulburat pe mulți și a rănit conștiința ascultătorilor, și nu numai a ascultătorilor, ci mai înainte de voi pe a mea, a celui ce vorbesc, învățătură este de obște pentru că de obște sunt și rănile, de aceea și doctoriile le pun de obște. Aceasta este o lucrare a iubirii de oameni a lui Dumnezeu ca și cel ce vorbește și cei ce aud să fie supuși sub aceleași legi, pentru că sunt de aceiași fire, și la fel de vinovați de le vor călca.

Sf. Ioan Gură de Aur, Dascălul Pocăinței, omilii și cuvântări, Rm. Vâlcea, 1996, p. 81.

Comentarii Facebook


Știri recente