Să adunăm în suflete lumina iubirii milostive

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat cu ocazia Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, 18-25 ianuarie 2013:

Cuvintele proorocului Miheia adresate poporului lui Israel „Cu ce mă voi înfățișa înaintea Domnulu?” (Miheia 6, 6), care constituie tema de reflecție a Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, din anul 2013, au, în același timp, o profundă semnificație socială și eshatologică.

Evenimentul crucial în istoria umanității, înomenirea Fiului lui Dumnezeu, pe care l-am sărbătorit de curând în întreaga Creștinătate, a reprezentat începutul vindecării umanității aflată în suferință spirituală din cauza păcatului, precum și o permanentă reînnoire și creștere duhovnicească în iubirea față de Dumnezeu și aproapele.

La întrebarea „Cu ce mă voi înfățișa înaintea Domnului?” – va răspunde fiecare om nu atât prin cuvinte, cât prin lumina iubirii milostive pe care o are în suflet când se află în fața lui Dumnezeu. Această lumina este însăși prezența harului divin în sufletul omului credincios, rugător și solidar cu oamenii aflați în suferință, sărăcie și singurătate, dar și făcător de pace și lucrător pentru unitate.

Luând aminte la cuvintele proorocului Miheia, care a prevestit nașterea lui Hristos – Mesia in Bethleem (Miheia, 5,1-3), să ne străduim și noi să fim făcători de pace și de unitate, ca împlinitori ai rugăciunii Domnului Iisus Hristos „ca toți să fie una” (Ioan 17, 21), ceea ce înseamnă mai mare apropiere și reconciliere între creștini, mărturisind credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și participând la viața și misiunea Bisericii lui Hristos în lume, spre slava Preasfintei Treimi și mântuirea oamenilor.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente