S-au desfășurat Lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Giurgiului

La Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Giurgiu, s-au desfășurat la 7 februarie 2013 lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Giurgiului. Lucrările au fost precedate de săvârșirea Sfintei Liturghii și de slujba de Te -Deum. La final a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru Părintele Patriarh Teoctist, ocazie cu care, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului a evocat personalitatea marcantă a celui de al V-lea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, de la a cărui naștere, astăzi s-au împlinit 98 de ani.

În deschiderea lucrărilor Preasfinția Sa a prezentat o sinteză a activității desfășurate în anul 2012, precum și un bilanț al activităților realizate în cei șapte ani de arhipăstorire în cadrul Eparhiei Giurgiului. Sinteza a fost îndreptată în patru direcții: pastoral-liturgică, social-filantropică, patrimonială și cultural-misionară. Lucrările Adunării Eparhiale au continuat apoi cu prezentarea rapoartelor generale anuale ale sectoarelor administrației eparhiale, luări de cuvânt ale membrilor, propuneri și observații pe marginea activității desfășurate în eparhie în anul 2012 și proiecte pentru anul 2013.

Între acestea se numără restaurarea Centrului pastoral-cultural „Gavril Drugănescu” unde va funcționa sediul Protoieriei Bolintin, un muzeu etnografic al Episcopiei Giurgiului și un centru de restaurare al obiectelor de patrimoniu din eparhie. În același timp, între proiectele anului în curs se află și definitivarea procesului de amenajare și de obținere a acreditării de funcționare a Grădiniței creștin – ortodoxe”Îngerașii” a Episcopiei Giurgiului și reacreditarea Așezământului social”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Slobozia de Giurgiu. Totodată, s-a insistat asupra continuării lucrărilor de construcție a noii biserici de zid a Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Gheoorghe din mun. Giurgiu, și construirea noului locaș de închinare al Mănăstirii Sfântul Ioan Rusul. De asemenea, s-a subliniat necesitatea continuării procesului de restaurare și promovare a Mănăstirii voievodale Comana, a bisericii Schitului Strâmbu Găiseni și a bisericii Schitului Mironești.

O altă preocupare importantă a clerului și credincioșilor din eparhia Giurgiului în anul 2013 va fi aceea de a susține lucrările ce se desfășoară la construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Datorită promovării acestui proiect de interes național, credincioșii eparhiei noastre au conștientizat importanța susținerii ridicării acestui simbol al Ortodoxiei românești. Totodată, s-a insistat asupra necesității intensificării lucrării misionare a preoților, monahilor și a credincioșilor din eparhie; implicarea organelor parohiale și eparhiale în acțiunile de prevenire a abandonului în familie și a abandonului școlar; desfășurarea de activități care vor avea ca scop formarea teologică și pastorală a clerului și intensificarea activității catehetice la nivel eparhial prin derularea Proiectului catehetic pentru adulți „Calea”, continuarea activității social-filantropice desfășurate în eparhia noastră prin sprijinirea familiilor defavorizate, a celor din spitale și penitenciare; intensificarea activității de cultivare a valorilor tradiționale ale culturii și spiritualitătii românești, menite să păstreze identitatea noastră națională.

Tot vineri a avut loc lansarea a trei lucrări de excepție, tezele de doctorat ale PC. Pr. Dr. Nicușor Beldiman, Protopop al Protoieriei Bolintin, și PC. Pr. Dr. Adrian Cazacu, Protopop al Protoieriei Herești, precum și a monografiei Centrului pastoral-cultural „Gavril Drugănescu”. Cele două teze de doctorat abordeazădouă subiecte de acut interes: lucrarea părintelui Nicușor Beldiman are ca temăpredica și temele omiletice abordate de către predicatorii din Țara Româneascăîn secolul XX, iar lucrarea părintelui Adrian Cazacu realizează o radiografie completă a Gnosticismului în formele sale de manifestare din prime trei secole creștine.

În cuvântul de final al lucrărilor, Preasfinția Sa a evidențiat importanța conlucrării dintre clerici și mireni pentru împlinirea lucrării misionare a Bisericii în lumea de astăzi.

Comentarii Facebook


Știri recente

Obștea Mănăstirii Putna a donat sânge

Obștea Mănăstirii Putna a organizat joi Campania „Un strop de sânge salvează o viață”, prin care au fost colectați aproximativ 13 litri de sânge.  Acțiunea a fost organizată în baza parteneriatului existent între Arhiepiscopia Sucevei…