Rusaliile la Catedrala mitropolitană din Sibiu

În fiecare an, Duminica Rusaliilor și sărbătoarea Sfintei Treimi de a doua zi sunt zile de mare praznic la Catedrala mitropolitană din Sibiu, care își serbează hramul. Praznicul Cincizecimii este și hramul mișcării ortodoxe ‘Oastea Domnului’, prilej pentru membrii mișcării ortodoxe din întreaga țară de a se aduna la Catedrala din Sibiu și la mormântul întemeietorului ei, părintele Iosif Trifa.

Hramul Catedralei mitropolitane din Sibiu și al ‘Oastei Domnului’ a început de la Vecernia praznicului, când, în prezența Înalt Preasfințitului Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, tineri și familii din întreaga țară, membrii ai cunoscutei mișcări ortodoxe denumită sugestiv ‘Oastea Domnului’ s-au adunat la Sibiu. Ca în fiecare an, sute de membrii, ai ‘Oastei Domnului’ au participat la slujba Vecerniei și a Litiei, oficiate la Catedrala din Sibiu. La finalul slujbelor, pr. conf. dr. Constantin Necula de la Facultatea de Teologie ‘Andrei Șaguna’ a salutat prezența la Sibiu a membrilor mișcării ortodoxe: ‘Este chemarea ‘Oastei Domnului’ de a fi parte integrantă a Bisericii neamului nostru și de aceea seara aceasta, ziua ce vine și toate celelalte zile ale lucrării noastre binecuvântate cerem să fie parte integrantă a darului lui Dumnezeu pentru poporul din care facem parte. Nu suntem noi atât de curajoși cât ne face Duhul Sfânt, nu suntem atât de luminați cât ne luminează Duhul Sfânt, nu suntem atât de puternici pe cât am vrea, dar puterea o cerem de la Duhul Sfânt. De aceea, în seara aceasta, mâine și-n toate zilele noastre îl vom preamări pe Duhul Sfânt, Care ne-a dăruit această mare lucrare în mijlocul și de dragul neamului nostru’.

‘Bucuria în Duhul Sfânt’

Ca de fiecare dată, Înalt Preasfințitul Laurențiu a ținut un bogat cuvânt de învățătură în care a explicat dogma Sfintei Treimi, relația dintre Persoanele Treimice și lucrarea Duhului Sfânt în lume. Ierarhul a binecuvântat, apoi, adunarea ‘Oastei Domnului’ la Sibiu: ‘Taina Cerului nu este o lucrare pe care noi nu o putem înțelege, ci este o lucrare din care ne împărtășim. Simțim și trăim împreună cu Hristos, simțim bucuria comuniunii. Este și această adunare o taină, o lucrare pe care Dumnezeu a binecuvântat-o și pe care Duhul Sfânt o întregește, pentru că fiecăruia în parte dăruiește bucurie. Am dori să păstrați această bucurie și să reveniți în fiecare an în această Catedrală a Sfintei Treimi de la Sibiu’. Adunarea ‘Oastei Domnului’ a continuat în ziua Rusaliilor la mormântul părintelui Iosif Trifa din cimitirul municipal din Sibiu, unde s-a oficiat Sfânta Liturghie, s-au cântat imne și s-au omagiat personalitățile mișcării ortodoxe.

Mântuirea obiectivă și cea subiectivă

În Duminica Rusaliilor, Catedrala mitropolitană a fost împodobită cu ramuri de mesteacăn, simbol al limbilor de foc care au pogorât din cer peste Sfinții Apostoli în ziua Cincizecimii. Ca la marile praznice ale Bisericii strămoșești, credincioșii din Sibiu au umplut lăcașul de cult, au primit ramuri binecuvântate și s-au împărătășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Soborul de preoți slujitori de la Catedrala din Sibiu s-a adunat în jurul IPS Mitropolit Laurențiu, care a oficiat Sfânta Liturghie și a citit la final rugăciunile de binecuvântare a ramurilor aduse la biserică.

În cadrul Sfintei Liturghii, după cum ne informează ‘Ziarul Lumina’, Ediția de Transilvania, IPS Mitropolit Laurențiu a ținut un bogat cuvânt de învățătură, în care a explicat credincioșilor importanța praznicului Cincizecimii pentru creștinătate, dogma Sfintei Treimi și a amintit momentul istoric al Pogorârii

Sfântului Duh peste Apostoli: ‘Cincizecimea este praznicul în care Sfânta Treime și-a împlinit lucrarea pe care o prevăzuse în planul cel veșnic pentru omenire. S-au împlinit cele trei lucrări: în planul creației, atribuit Tatălui, dar la care a participat întreaga Sfânta Treime, al mântuirii prin Iisus Hristos și, acum, planul sfințirii prin lucrarea Duhului Sfânt în Biserică. Este ziua de naștere a Bisericii lui Hristos’. Astfel, ‘înainte de a se înălța la cer, Mântuitorul le-a făgăduit ucenicilor că le va trimite pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede. Și pentru ca întristarea lor să nu fie mare, le-a spus că este mai bine ca El să plece la Tatăl, căci dacă nu se va duce nu va veni Duhul Sfânt ca să continue lucrarea începută de Hristos. Lucrarea săvârșită de Hristos, numită mântuire, împăcarea noastră cu Dumnezeu, este o lucrare pe care noi nu putem s-o cuprindem decât dacă ni se împărtășește nouă. De aceea, vorbim de două lucrări mântuitoare: cea subiectivă, săvârșită de Hristos în locul și pentru noi, și lucrarea subiectivă pe care trebuie s-o câștigăm noi. Sunt trei condiții pe care trebuie să le îndeplinim ca să ne câștigăm mântuirea subiectivă: har, credință și fapte bune. Iată că harul ni s-a dat astăzi și ni se dă continuu în Biserica lui Hristos’, a explicat IPS Mitropolit Laurențiu.

Catedrala, simbol al unirii românilor

În a doua zi de praznic, sărbătoare închinată Sfintei Treimi și hramul propriu-zis al catedralei, alături de IPS Mitropolit Laurențiu s-a aflat și Preasfințitul Andrei Făgărășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, care au oficiat Sfânta Liturghie împreună cu soborul de preoți slujitori de la lăcașul de cult, cărora s-au adăugat profesori de la Facultatea de Teologie ‘Andrei Șaguna’ și protopopul de Săliște, pr. Ioan Ciocan. La Sfânta Liturghie au fost pomeniți toți mitropoliții, preoții slujitori și ctitorii mărețului lăcaș de cult.

Pr. acad. prof. dr. Mircea Păcurariu a prezentat istoricul Catedralei mitropolitane din Sibiu și importanța acestui centru spiritual pentru Ortodoxia din Ardeal: ‘Pe locul actualei Catedrale mitropolitane exista până în 1902 o biserică de proporții reduse, numită Biserica Grecească, pentru că era construită de negustori greci și aromâni și care avea hramul ‘Schimbarea la Față’. Mitropolitul de vrednică pomenire Andrei Șaguna, pe care ne pregătim să-l trecem în rândul sfinților, nu era mulțumit cu această modestă catedrală și voia una impunătoare, de mari dimensiuni. Lipsa mijloacelor materiale l-a împiedicat să-și ducă gândul la bun sfârșit. De aceea, urmașii săi au continuat să strângă fonduri și să discute problema locului pe care să fie ridicată viitoarea catedrală. În cele din urmă, în primii ani de păstorire a mitropolitului Ioan Mețianu, s-a ajuns la soluția de a se demola vechea bisericuță și câteva clădiri mici din jurul ei și pe locul acestora să se zidească o catedrală monumentală, așa cum merita Mitropolia Ardealului. S-a decis să se urmeze ca plan arhitectonic planul măreței Catedrale ‘Sfânta Sofia’ din Constantinopol, ctitoria împăratului Iustinian, firește la proporții mai reduse. La dorința mitropolitului s-au înălțat și cele două turle de la intrare, specifice arhitecturii bisericești din Ardeal’.

În 1906, mitropolitul Ioan Mețianu, împreună cu episcopul Ioan Pap de la Arad și cu un mare sobor de arhimandriți și preoți, a sfințit catedrala, iar hramul ales a fost ‘Sfânta Treime’, ‘parcă în dorința de se vedea unite cele trei provincii românești, Ardealul, Moldova și Muntenia, lucru care s-a realizat în 1918’, a spus pr. acad. dr. Mircea Păcurariu.

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Mitropolit Laurențiu a prezentat câteva dintre învățăturile desprinse din Evanghelia citită la Sfânta Liturghie și a mulțumit credincioșilor pentru prezența în număr mare la hramul Catedralei mitropolitane din cele două zile de praznic.

Comentarii Facebook


Știri recente