Rugăciunile de sfințire a untdelemnului în cult

Observam în materialul anterior faptul că rugăciunea de sfințire a untdelemnului și referirile legate de aceasta prezente în diversele rugăciuni din Taina Sfântului Maslu prezintă analogii interesante cu rugăciunile de la Sfințirea Sfântului și Marelui Mir sau cu rugăciunea de sfințire a untdelemnului pentru ungerea prebaptismală.

Aceste analogii nu sunt pur întâmplătoare, ci cuprind o semnificație teologică profundă pe care dorim să o detaliem în continuare.

Pasajul în cauză din slujba Maslului

În materialul anterior evidențiam faptul că există anumite pasaje în slujba Maslului care prezintă asemănări izbitoare cu anumite rugăciuni. Iată un fragment prezentat data trecută: ‘Facă-se, Doamne, untdelemnul acesta, untdelemn de bucurie, untdelemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, bucurie a inimii, veselie veșnică. Ca și cei care se vor unge cu untdelemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților Tăi, neavând întinăciune ori prihană; să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării celei de sus’ (Molitfelnic, EIBMBOR, București, 2002, p. 143). Vom observa câte analogii se pot face între acest pasaj și altele asemănătoare cuprinse în slujba de Sfințire a Sfântului și Marelui Mir, precum și în rugăciunea de sfințire a untdelemnului pentru ungerea prebaptismală.

Analogiile cu slujba Sfințirii Sfântului și Marelui Mir

Iată un pasaj cuprins în prima rugăciune din slujba Sfințirii Sfântului și Marelui Mir: ‘Însuți binecuvântează ungerea aceasta, și cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Duhului Sfânt o sfințește, ca tuturor celor ce se vor unge cu ea să fie ungere a nestricăciunii, armă dreptății, înnoirea duhului și a inimii, scăpare de toată încercarea diavolului, întru lauda Ta și a Unuia-Născut Fiului Tău, și a Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor’ (Arhieraticon, EIBMBOR, București, 1993, pp. 205-206). Observăm că toate cererile cuprinse aici se regăsesc sub o formă sau alta și în prima rugăciune de după primele pericope scripturistice din cursul Tainei Maslului. Singura diferențiere ar putea fi reprezentată de această ‘înnoire a duhului și a inimii’, deoarece Taina Mirungerii, prin care se face ungerea cu Sfântul și Marele Mir, înnoiește practic ființa umană asupra căreia este aplicată. Untdelemnul de la Maslu conferă o înnoire în alt sens. Este ca și cum prima cuprinde o renaștere totală a ființei noastre, în timp ce a doua ne conferă numai o revenire la prima stare. În a doua rugăciune de Sfințire a Sfântului și Marelui Mir găsim următoarele: ‘Fă-o pe ea ungere de bucurie a Duhului Sfânt, ungere a nașterii celei de-a doua, ungerea sfințirii, îmbrăcăminte împărătească, pavăză de vitejie, depărtare a toată încercarea diavolului, semn scutirii de ispite, trezvia inimii, bucurie veșnică. Ca cei ce se vor unge din ea, luminând ca făcliile cerului, neavând stricăciune sau pată, să fie primiți întru odihna de veci și să primească chemarea de sus’ (Arhieraticon…, p. 206). Personal, consider că rugăciunea din Taina Maslului a fost extrem de influențată de cea de la Sfințirea Sfântului și Marelui Mir. Practic, aici nu mai există nici o diferență cu excepția expresiei ‘ungere a nașterii celei de-a doua’. Faptul că Sfântul și Marele Mir reprezintă o apărare de atacurile demonilor sau conferă curățire celor care se ung cu el sau, în fine, că ne pregătește în chip eshatologic pentru intrarea în Împărăția cerurilor nu sunt deloc aspecte diferențiatoare față de untdelemnul de la Maslu. Toate aceste lucruri sunt promise de asemenea în rugăciunile Tainei Maslului. Nu mai există nici o îndoială, dacă cităm din nou pasajul din rugăciunea din Taina Maslului precizat la începutul acestui material: ‘Ca și cei care se vor unge cu untdelemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților Tăi, neavând întinăciune ori prihană; să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării celei de sus’ (Molitfelnic…, p. 143). Orice persoană ar putea spune că avem de-a face cu o repetare mot-Ã-mot.

Similitudini cu ungerea prebaptismală

O altă asemănare puternică găsim între rugăciunile Sfântului Maslu și rugăciunea binecuvântării untdelemnului cu care se face ungerea prebaptismală. Înainte de ungerea prebaptismală, untdelemnul este binecuvântat astfel: ‘Însuți binecuvântează și acest untdelemn cu puterea și cu pogorârea Sfântului Duh, ca să se facă aceasta: ungere de nestricăciune, armă dreptății, înnoire sufletului și trupului, izgonire a toată lucrarea diavolească, spre înlăturarea tuturor răutăților pentru cei care se ung cu credință sau vor și gusta din el, spre slava Ta și a Unuia-Născut Fiului Tău și a Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin’ (Molitfelnic…, pp. 39-40). Practic, toate aceste trei rugăciuni, a binecuvântării untdelemnului prebaptismal, a Sfințirii Sfântului și Marelui Mir și prima rugăciune de după Evanghelie a Sfântului Maslu au un corp comun cu foarte puține diferențieri. Totuși, între untdelemnul folosit la Maslu și Sfântul și Marele Mir sunt niște diferențe foarte mari. Prin Taina Mirungerii omul renăscut prin Botez primește posibilitatea actualizării darurilor Duhului Sfânt, prin Sfântul Maslu, omul primește cel mult dezmorțirea lor și strălucirea interioară acoperită mai înainte de păcat. O Taină sădește, cealaltă doar înlătură păcatul care acoperea lumina interioară. O altă similitudine între cele două Taine este modul în care se produce ungerea cu untdelemn. Aceasta se efectuează în același fel, cu excepția a două zone: ochii și spatele. Prin aceasta primim încredințarea celor spuse mai sus, și anume că Sfântul Maslu doar curăță, dar nu sădește ceva nou, lucru cu care se ocupă Taina Mirungerii.

Trei tipuri de untdelemn sfințit

Avem trei tipuri de untdelemn sfințit: cel sfințit la Maslu, Sfântul și Marele Mir și cel utilizat la ungerea prebaptismală. Cel utilizat la ungerea prebaptismală pregătește catehumenul pentru primirea Tainei Botezului. Această ungere prefigurează într-un fel Taina Mirungerii care va urma. În rugăciunea respectivă se cere ca persoana ce vine să fie botezată să nu fie lăsată pradă atacurilor demonilor care o pot descuraja și o pot determina să refuze Botezul. Reamintim aici că această ungere nu avea loc în primele veacuri în aceeași zi cu Botezul, ci era un ritual pregătitor. La Sfințirea Sfântului și Marelui Mir apar două elemente noi. Mirul respectiv este unul al reînnoirii totale a ființei noastre și aduce cu sine darurile Duhului Sfânt. De asemenea, este un untdelemn eshatologic, pentru că ne pregătește propriu-zis pentru intrarea în Împărăția cerurilor. Suntem datori să ne ferim de păcat după primirea Mirungerii pentru a nu acoperi cu norul patimilor soarele strălucitor al lucrării Duhului Sfânt în noi. Untdelemnul de la Maslu ne apără de atacurile demonilor și ne aduce aminte de toate aceste daruri primite prin Taina Mirungerii. El nu ne reînnoiește ființa, ci doar ne curăță prin pocăință și face să strălucească încă o dată harul divin primit prin Botez și Mirungere. În materialul următor ne vom concentra în continuare asupra înțelesului teologic al rugăciunilor Tainei Sfântului Maslu. (Articol publicat în Ziarul Lumina din data de 12 iulie 2012)

Comentarii Facebook


Știri recente