Românii din Graz vor să-și ridice biserică

În afară de parohiile istorice de la Viena și Salzburg, în Austria au fost înființate către sfârșitul secolului al XX-lea și alte parohii, precum cele de la Feldkirch, Klagenfurt, Knittenfeld, Graz sau Linz. Ceea ce caracterizează începuturile parohiei românești din Graz este că ele au fost inițiate de un grup de studenți care își efectuau studiile la Universitatea Karl Franzens din Graz.

Studenții, în frunte cu drd. Irimie Marga, au cerut Patriarhiei Române înființarea unei parohii pentru românii ortodocși din zona orașului Graz. Parohia a fost înființată în anul 1994, iar din anul 1997 a dobândit statutul de parohie și din partea autorităților civile, deservind românii ortodocși din landurile austriece Steiermark (Styria) și Kärnten.

Parohia Ortodoxă Română din Graz se află sub jurisdicția Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală și de Nord și funcționează în cadrul Vicariatului Ortodox Român de la Viena, condus de pr. dr. Nicolae Dura. Majoritatea românilor care trăiesc în prezent în landurile Steiermark și Kärnten s-au stabilit în Austria după anul 1989, mai precis între anii 1990 și 1992. În perioada 1994-1996 serviciile au fost oficiate o dată pe lună de părintele Gheorghe Hristea în Biserica ‘Sfântul Antonie’ din Graz.

În anul 1997, pentru parohia de la Graz a fost numit părintele Liviu Vîlcea, originar din Săliștea Sibiului și absolvent al Facultății de Teologie ‘Andrei Șaguna’ din Sibiu, care a efectuat și o serie de stagii de pregătire teologică la universități din Austria. Din 1997 așadar, odată cu numirea unui preot paroh doar pentru Parohia ‘Sf. Nicolae’ din Graz, serviciile religioase sunt săvârșite de părintele Liviu Vîlcea, în fiecare duminică și sărbătoare, în Biserica ‘Sfânta Treime’, situată chiar în centrul orașului de pe malurile râului Mur.

Odată cu săvârșirea cu regularitate a slujbelor și cu găsirea acestui lăcaș de închinare ușor accesibil tuturor celor doritori și râvnitori, numărul credincioșilor aparținători Parohiei Graz a crescut de la un an la altul, ajungând ca în prezent peste 500 de familii să-și afle călăuzirea duhovnicească aici.

Biserică pusă la dispoziție de maicile franciscane

În prezent, având în vedere munca susținută a părintelui paroh, au fost deschise două centre de slujire în Styria și la Neudau și Gleisdorf, fără ca aceste slujbe să afecteze programul deja cunoscut de la biserica din Graz. Trebuie spus că în grija pastorală a preotului Liviu Vîlcea s-au aflat și credincioșii aflați în orașele Knittenfeld și Klagenfurt, până când aici au fost înființate parohii de sine stătătoare cu preoți parohi fiecare (în 2005 la Knittenfeld, păstorită de pr. Cristian Greuceanu și în 2008 la Klagenfurt, păstorită de pr. Visarion Viorel Ipati).

Am menționat deja plasarea foarte bună a lăcașului de închinare folosit de ortodocșii români, în centrul orașului Graz, fostă capitală culturală europeană, Biserica ‘Sfânta Treime’ fiind pusă la dispoziția comunității românești de către ordinul maicilor franciscane. Această stare de fapt i-a mulțumit pe membrii comunității mai ales în perioada de început și de constituire a parohiei, dar aceasta se dorește a fi modificată. Astfel, după cum ne declară părintele paroh Liviu Vîlcea, orice biserică zidită este un lăcaș sfânt, ‘o poartă a Cerului’ (Gen. 28, 17) și o Casă a Domnului, care deși se făurește cu jertfe materiale, este în primul rând o operă a credinței. O astfel de lucrare a credinței se dorește a fi înfăptuită și la Graz, cu ajutorul lui Dumnezeu, așa cum au reușit să realizeze frații lor ortodocși români din Viena. Dorința firească a membrilor comunității și a păstorului lor sufletesc este aceea de a avea o biserică proprie, fie ea cât de modestă. Desigur, această dorință depășește în prezent posibilitățile parohiei de la Graz, dar o vorbă înțeleaptă spune că și cea mai lungă călătorie începe cu primul pas. Acest adevăr este valabil și pentru ortodocșii români din sud-estul Austriei. Conștienți de importanța acestui prim pas, credincioșii nu au stat prea mult pe gânduri și încă de la Adunarea parohială din toamna anului 2005 s-a hotărât să fie începute pregătirile pentru zidirea ori cumpărarea unei biserici la Graz. Un grup de credincioși cu dragoste pentru Biserică a pus atunci bazele unui fond pentru acest scop. De administrarea lui se ocupă în prezent Comitetul parohial, deschis oricărei propuneri sau oricărei persoane ce dorește să se implice activ în împlinirea dezideratului comun, fiind conștienți că este important orice ajutor, iar orice inițiativă este bine-venită.

Activități cu tinerii

Parohia românească, prin preotul paroh, se ocupă și de organizarea și predarea orelor de religie ortodoxă pentru copiii români ce frecventează școlile publice din Styria și care și-au manifestat dorința de a participa la aceste ore, recunoscute legal de către Ministerul Educației din Austria. Ca dovadă a activității susținute și cu tinerii parohiei, la Graz funcționează un centru activ al Asociației Tinerilor Ortodocși din Germania (ATORG), omologul NEPSIS din Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale. ATORG Graz organizează în prima duminică a fiecărei luni, sub îndrumarea preotului paroh, cercul biblic în cadrul căruia sub abordate și comentate diverse capitole și versete din Sfânta Scriptură, fiind urmărită aplicabilitatea preceptelor biblice în viața de zi cu zi a tinerilor participanți, și nu numai. Și pentru că, așa cum spun și membrii ATORG Graz, ei sunt un grup de tineri în minte, suflet și credință, nu se cramponează întotdeauna de desfășurarea activităților lor în cadrul Bisericii ‘Sfânta Treime’, ci organizează și numeroase drumeții și ieșiri în cadrul cărora să fie îmbinate utilul și plăcutul.

Având în vedere că vorbim despre o parohie românească din Austria, acolo unde contactele cu reprezentanții celorlalte culte este inerent, nici parohia din Graz nu face excepție, mai ales că orașul a fost gazda celei de a doua Adunări Ecumenice Europene, iar locația nu a fost aleasă întâmplător, ci tocmai datorită spiritului ecumenic ce domnește în relațiile dintre cultele prezente în oraș și istoria eclesială a zonei. În contextul străduinței generale de refacere a unității lumii creștine, Parohia ‘Sf. Nicolae’ din Graz activează încă din anul 1999 în cadrul Forumului Ecumenic Creștin al Bisericilor din Styria și participă la diferitele activități organizate de acest forum.

Convinși că Sfântul Ierarh Nicolae îi va călăuzi pe credincioșii parohiei așa cum a făcut-o și până acum, credincioșii de la Graz își pun toată nădejdea în ajutorul providențial al sfântului făcător de minuni în împlinirea dezideratului lor de a avea propriul lăcaș de închinare, urmând astfel românilor ortodocși de la Viena și Salzburg ce au reușit să împlinească acest vis al multor generații de români stabiliți în Austria și în orașele ei. (Articol publicat în Ziarul Lumina din data de 14 august 2011)

Comentarii Facebook


Știri recente