RODIRE ÎNTRU COMUNIUNE ȘI CONLUCRARE

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea împlinirii a cinci ani de slujire patriarhală, 30 septembrie 2012:

Taina Bisericii lui Hristos este și taina rodirii spirituale în Hristos. „Eu sunt Vița” – spune Hristos Domnul – „voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic (…) căci Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți, și roada voastră să rămână” (Ioan 15, 5 și 16), punând astfel în lumină taina rodirii spirituale ca taină a misiunii Bisericii în lume.

Sfântul Apostol Pavel numește pe creștini împreună-lucrători cu Dumnezeu (cf. 1 Corinteni 3, 9). Deci, această împreună-lucrare a oamenilor cu Dumnezeu se cultivă în Biserică, deoarece Biserica este icoana comuniunii și conlucrării din Sfânta Treime .

Darurile pe care Hristos le dăruiește fiecăruia sunt făcute roditoare prin conlucrarea noastră cu Sfântul Duh, Duhul Adevărului și al Iubirii. Iar roadele Duhului Sfânt în viața Bisericii și în viața creștinilor, sunt: „dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția” (Galateni 5, 22-23). Rodirea în Hristos este, așadar, în primul rând, rodire în Duhul Sfânt.

Întrucât rodirea este maturizare și împlinire, ea înseamnă receptare a darurilor lui Dumnezeu și cultivare a lor, astfel încât Dăruitorul și comuniunea cu El devin transparente în roadele arătate.

Aniversarea a cinci ani de slujire patriarhală este, prin urmare, un prilej deosebit de a mulțumi cu adâncă evlavie lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Bisericii noastre în această perioadă și de a pomeni cu recunoștință și prețuire pe toți aceia care ne-au ajutat să facem roditoare aceste daruri, cler și popor, păstori și păstoriți, părinți și fii duhovnicești, frați și surori în Hristos-Domnul.

Aniversările în Biserică sunt momente de bucurie și comuniune fraternă, care inspiră mai multă conlucrare în activitatea pastorală și misionară a Bisericii, sunt momente de retrospectivă și perspectivă, de recunoștință și reînnoire.

Este vorba de recunoștința sau mulțumirea adusă lui Dumnezeu, dar și de recunoștința și prețuirea arătate persoanelor care au contribuit la lucrarea de rodire a darurilor. Astfel, recunoștința ca mulțumire este un act de cultură a sufletului uman și al comuniunii între contemporani și între generații.

Cu cinci ani în urmă, în 30 septembrie 2007, cu ocazia întronizării noastre în scaunul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, am anunțat prioritățile noastre pastorale privind intensificarea misiunii spirituale a Bisericii în societate, dincolo de zidurile locașurilor de cult, prin intermediul a trei rețele bisericești ortodoxe la nivel național și anume: radio și televiziune, precum și un cotidian al Bisericii.

Astăzi, la împlinirea a cinci ani de slujire patriarhală, aniversăm și împlinirea a cinci ani de la înființarea Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, pentru care aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru ajutorul primit de la El în ființarea acestei instituții, împlinită cu multă osteneală și cheltuială, dar și cu pasiune și bucurie.

Prin Radio TRINITAS, Televiziunea TRINITAS și Ziarul LUMINA, Biserica Ortodoxă Română face astăzi din comunicarea mediatică o lucrare misionară vie, care unește libertatea cu responsabilitatea. Cuvintele pline de speranță din emisiunile și articolele de ziar sau postate pe site-urile Centrului BASILICA sunt, pentru mulți dintre români, printre puținele mesaje luminoase sau pozitive ale fiecărei zile, într-o societate agitată și dezbinată, în care senzaționalul șocant și agresiv înlătură spiritualul pașnic și profund din viața umană.

De asemenea, o altă misiune și datorie, asumată odată cu întronizarea noastră ca nou Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a fost construirea Catedralei Mântuirii Neamului, care este, în același timp, o necesitate practică și un simbol spiritual național.

Înfăptuirea acestui ideal pe care l-am primit ca mandat, împreună cu Sfântul Sinod, cu clerul și credincioșii, de la vrednicii noștri înaintași, a căpătat în acești cinci ani de slujire contur concret și conținut real, ca început bun, în special prin manifestarea solidarității tuturor ierarhilor Sfântului Sinod în sprijinirea acestui proiect, atât prin adoptarea hotărârilor sinodale necesare, cât și prin continuarea realizării Colectei naționale bisericești.

Astăzi, la împlinirea a cinci ani de slujire patriarhală, dorim să mulțumim tuturor ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, împreună-slujitori și împreună-păstori cu noi în Biserica lui Hristos din poporul român.

Totodată, mulțumim întregului cler, tuturor monahilor și monahiilor, credincioșilor și credincioaselor Bisericii Ortodoxe Române din țară și din afara granițelor României, pentru sprijinul lor spiritual și material în lucrarea misionară a Bisericii noastre. Le împărtășim părintești binecuvântări și le cerem să păstreze dreapta credință și să se roage pentru noi, ca să ne ajute Dumnezeu în lucrarea sfântă și plină de răspundere la care ne-a chemat.

De asemenea, mulțumim tuturor autorităților de stat, centrale și locale, și tuturor binefăcătorilor și sponsorilor, pentru ajutorul acordat în susținerea activităților misionare ale Bisericii.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să ne ajute să folosim această aniversare ca pe un moment luminos de binecuvântare și bucurie, de întărire a credinței și a iubirii frățești, știind că aniversarea sau sărbătorirea unui eveniment în Biserică poate fi și un moment de reînnoire a misiunii, o reîmprospătare spirituală pentru un nou început, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor!

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente