Retrospectivă și perspectivă – 55 de ani de activitate în slujba sănătății oamenilor

Compania farmaceutică ANTIBIOTICE SA – Iași aniversează astăzi 55 de ani de activitate neîntreruptă în slujba sănătății oamenilor.

Ca și aniversarea zilei de naștere a unei persoane, aniversarea unui eveniment care a dat naștere unei instituții, unei comunități de persoane unite prin gânduri și obiective comune, este un moment de sărbătoare.

Aniversările în viața oamenilor sunt momente de bucurie și comuniune fraternă, care inspiră mai multă conlucrare în activitatea pe care o desfășoară împreună, sunt momente de retrospectivă și perspectivă, de recunoștință și reînnoire.

Este vorba de recunoștința sau mulțumirea adusă lui Dumnezeu pentru darul și ajutorul ființării instituției, dar și recunoștința și prețuirea arătate persoanelor care au contribuit la creșterea și devenirea acelei instituții.

Astfel, recunoștința ca mulțumire este un act de cultură a sufletului uman și al comuniunii între contemporani și între generații. În același timp, aniversarea unui eveniment din trecut nu este numai recunoștință sau mulțumire pentru darurile primite de la Dumnezeu și cultivate cu efort uman susținut de harul divin, ci și invocare sau cerere a ajutorului lui Dumnezeu pentru continuarea și reînnoirea vieții și activității instituției.

Prin aceasta, aniversarea sau sărbătorirea unui eveniment din viața unei persoane sau a unei instituții poate fi și un moment de reînnoire a misiunii, o reîmprospătare spirituală pentru un nou început.

Această aniversare este deci un prilej de recunoștință față de Dumnezeu și față de cei care au contribuit la formarea și creșterea prestigiului acestei instituții, atât în țară cât și în străinătate, punând în slujba ei pregătirea, talentul și timpul lor.

Apreciem în mod deosebit felul în care conducerea companiei ANTIBIOTICE – Iași a știut să se implice în diverse activități misionar-filantropice ale Bisericii, mai ales în susținerea misionară a Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române.

Felicităm, cu prilejul acestui eveniment aniversar, pe Domnul Ec. Ioan Nani, Directorul general al Companiei Antibiotice Iași, dimpreună cu întregul colectiv, harnic și creativ, și ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă dăruiască tuturor bucuria și răsplata celor împreună lucrători cu Hristos-Domnul, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, și mult ajutor în misiunea nobilă de a reda încrederea în însănătoșirea oamenilor, prin medicamente valoroase, sigure și accesibile.

Întru mulți și fericiți ani!

Cu aleasă prețuire și binecuvântare,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente