Responsabilitate misionară și pastorație adecvată timpului prezent

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la cea de-a cincea Întrunire interortodoxă pentru studierea religiilor și a cultelor distructive, Novi Sad, Serbia, 24-27 septembrie 2012.

Felicităm pe organizatorii acestor întruniri pentru inițiativa de a aborda, la nivel interortodox, probleme privind impactul pe care-l au atât conviețuirea între popoare și oameni de religii diferite, cât și prozelitismul unor culte distructive, care este foarte dăunător vieții morale și sociale.

Credința Bisericii Ortodoxe a fost formulată de Părinții Bisericii adunați în sinoade ecumenice, aceștia fiind arhipăstori ai comunităților eclesiale din Orient și Occident. Sfinții Părinți au avut conștiința responsabilității pentru păstrarea dreptei credințe, ca bază a dobândirii mântuirii, adică a unirii eterne a omului cu Dumnezeu. Totodată, dreapta credință este normă sau criteriu pentru păstrarea unității Bisericii.

Din mărturiile patristice se poate observa că ereziile și cultele distructive fac propagandă religioasă prin doctrine seducătoare din punct de vedere rațional și sentimental. Acestea încearcă să realizeze o adaptare reducționistă a adevărului revelat la capacitatea de înțelegere rațională limitată a omului păcătos. Operând o simplificare reducționistă sau o amputare a adevărului de credință sau a misterului revelat de Dumnezeu, acestea au atras uneori un număr important de adepți, ca de pildă erezia ariană.

Din istoria Bisericii, putem constata că atitudinea Sfinților Părinți față de cei ce s-au abătut de la dreapta credință este, pe de o parte, foarte fermă și fără compromisuri în privința adevărului de credință, iar, pe de altă parte, părintească sau pastorală privind comuniunea eclesială sau unitatea Bisericii. Astfel ei au urmat îndemnul Mântuitorului de a căuta oaia cea pierdută și de-a se bucura de întoarcerea acesteia lângă celelalte oi. Totuși, reconcilierea s-a făcut numai pe baza unității de credință.

Astăzi, când se constată relativizarea credinței și a moralei creștine, misiunea Bisericii este de a apăra credința ortodoxă și valorile morale creștine permanente, într-o societate în rapidă schimbare. Prioritatea misionară a Bisericii trebuie să fie comunitățile noastre ortodoxe afectate de emigrație și imigrație, de prozelitism eterodox și de influențe religioase străine credinței creștine, de secularizare și sărăcie, de criza morală și economică, de alți factori negativi.

În acest sens, este nevoie de noi metode de pastorație și comunicare, pe lângă cele tradiționale, de creativitate și de conlucrare mai intensă a clericilor și mirenilor. Trebuie cultivate mai mult conștiința misionară a mirenilor și responsabilitatea pastorală a clerului prin activități și programe care pot depăși rutina și formalismul și pot forma comunități vii și dinamice, adevărate familii spirituale luminate de iubirea milostivă a Preasfintei Treimi.

Mijloacele media ca radio, televiziune, internet, cotidian etc. pot facilita comunicarea eclesială la nivel național, astfel încât viața Bisericii să fie trăită ca într-o singură familie spirituală, chiar și într-o societate pluralistă și secularizată.

Ne exprimăm speranța că, în cadrul întrunirii de la Novi Sad, veți ajunge la concluzii care vor fi utile misionarilor clerici și laici ortodocși din toată lumea și ne rugăm Domnului Hristos, „Păstorul cel Bun” (Ioan 10, 11), să ne lumineze și să ne întărească în apărarea dreptei credințe și în cultivarea iubirii fraterne care izvorăște din aceasta.

Cu binecuvântare și dragoste în Hristos, Domnul nostru,

†DANIEL

Patriarhul României

Comentarii Facebook


Știri recente