Responsabilitate eclesială și misiune practică întru nădejdea mântuirii

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul României, adresat participanților la cea de-a XXIV-a Consfătuire Panortodoxă a reprezentanților Bisericilor Ortodoxe și Sfintelor Mitropolii despre erezii și paraleligie, Tesalonic, 15-17 octombrie 2012:

Cu bucurie, adresăm salutul Nostru fratern Înaltpreasfințitului Părinte Antim, Mitropolitul Tesalonicului, gazda acestei întruniri, și tuturor participanților la cea de-a XXIV-a Consfătuire Panortodoxă a reprezentanților Bisericilor Ortodoxe și Sfintelor Mitropolii despre erezii și paraleligie, cu tema „Nădejdea Bisericii Ortodoxe în viața veacului ce va să fie și rătăcirile ereziilor eshatologice„.

În același timp, adresăm felicitările noastre organizatorilor acestui eveniment, care abordează impactul ereziilor eshatologice și parareligiilor, precum și efectul acestora asupra societății contemporane, care se află într-o mare dificultate de a percepe prezența lui Dumnezeu și de a înțelege necesitatea comuniunii cu El.

Înaintașii noștri au avut conștiința responsabilității pentru păstrarea dreptei credințe, ca bază a dobândirii mântuirii, adică a unirii omului cu Dumnezeu în eternitate, prin Biserică, deoarece, numai în Biserică poate fi trăită adevărata experiență comunitară a existentei umane.

Societatea de astăzi este preponderent individualistă, narcisistă și autosuficientă. Sufletul omului contemporan afectat de secularizare, prin respingerea tainei Bisericii, a început să fie asaltat de învățăturile greșite ale unor secte și erezii, dar și de o religiozitate difuză sau sincretistă. Vidul spiritual este umplut, din nefericire, de o „parareligie”, ce imită religia, fără a face însă referire la Dumnezeu.

O înnoire spirituală profundă și autentică este singurul răspuns credibil la criza spirituală pe care o trăim. Doar sfințenia poate să se opună sau să răspundă acestor provocări. Este vorba de o schimbare dificilă, în noi înșine, în care trebuie să distingem între ceea ce este esențial și profund și ceea ce este secundar și superficial; între ceea ce este autentic și ceea ce este artificial în viața noastră personală și în viața comunităților noastre.

De aceea, prioritatea misionară a Bisericii, întru nădejdea mântuirii, trebuie să fie comunitățile noastre ortodoxe afectate de fenomenul migrației, de prozelitismul eterodox, precum și de criza morală și economică. Astfel, trebuie cultivate atât responsabilitatea eclesială a clerului, cât și conștiința misionară a mirenilor, prin activități și proiecte care să depășească rutina și formalismul și să contribuie la dinamizarea vieții comunităților. Radio-ul, televiziunea, cotidianul, internet-ul pot facilita comunicarea și comuniunea eclesială la nivel național și internațional, astfel încât viața creștină adevărată să poată fi trăită ca într-o singură familie spirituală, chiar și în societăți secularizate, multiculturale, multietnice și multireligioase.

Ne exprimăm speranța că, în cadrul întrunirii de la Tesalonic, veți găsi soluții misionare care vor fi utile clericilor și credincioșilor ortodocși din toată lumea, și ne rugăm Domnului Hristos, „Păstorul cel Bun” (Ioan 10, 11), să ne lumineze și să ne întărească în apărarea dreptei credințe a comuniunii fraterne.

Cu binecuvântare și dragoste în Hristos, Domnul nostru,

†DANIEL

Patriarhul României

Comentarii Facebook


Știri recente