Redeschiderea centrului de zi pentru copii în noul an școlar la Caransebeș

25 de copii beneficiari ai Complexului de servicii sociale „Sfântul Vasile cel Mare” din Caransebeș au pășit din nou, pe 16 septembrie, pragul centrului de zi, după cum informează cotidianul Ziarul Lumina. După terminarea orelor de curs, copiii vor petrece după-amiaza în centru până la ora 16:00. În cadrul centrului, ei vor beneficia de: asigurarea, zilnic, a transportului școală-centrul de zi-acasă; asigurarea hranei (servirea mesei de prânz) și petrecerea timpului liber într-un mod plăcut și util; îngrijire și supraveghere pe timpul zilei, efectuarea temelor (după caz); acordarea de ajutor material (rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte); asistență religioasă, socială, psihologică și medicală; program de socializare și recreere (spectacole de teatru, film, tabere, excursii etc.).

Centrul de zi este un serviciu pentru protecția copilului a cărui misiune este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Beneficiarii direcți ai centrului sunt copiii preșcolari și școlari care provin din familii defavorizate, din familii aflate în risc de abandon/neglijare, precum și din familii monoparentale. Beneficiarii indirecți ai centrului sunt părinții/reprezentanții legali ai copiilor sau orice alte persoane care au în îngrijire copii.

Serviciile oferite de centrul de zi sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, precum și serviciilor oferite de unitățile de învățământ și de alți furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

Centrul de zi din cadrul Complexului de servicii sociale „Sfântul Vasile cel Mare” din Caransebeș funcționează de la 15 septembrie 2005.

Comentarii Facebook


Știri recente