Recunoștință, responsabilitate și conlucrare

Cuvântul pe care îl va rosti astăzi PS Varsanufie Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în cadrul momentului aniversar prilejuit de împlinirea a doi ani de la întronizarea celui de-al șaselea patriarh al Bisericii noastre, informează cotidianul ‘Ziarul Lumina’. Acesta punctează activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în timpul celui de-al doilea an de arhipăstorire a PF Părinte Patriarh Daniel.

Preafericite Părinte Patriarh,

Înalt Preasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Distinși și onorați participanți,

Preacucernici și Preacuvioși Părinți Consilieri ai Administrației Patriarhale și ai Arhiepiscopiei Bucureștilor,

Se împlinesc astăzi doi ani de când, răspunzând chemării Mântuitorului nostru Iisus Hristos și Colegiului Electoral Bisericesc din luna septembrie a anului 2007, adresată Preafericirii Voastre, de a sluji Biserica noastră Ortodoxă Română în sfânta și marea responsabilitate de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ați pornit pe acest drum cu dorința sinceră de a împlini „cu timp și fără timp” misiunea de slujire a lui Dumnezeu și a oamenilor, având multă nădejde în milostivirea și ajutorul Preasfintei Treimi.

La acest ceas aniversar, ne revine aleasa bucurie ca, în numele întregului cler, al tuturor monahilor și monahiilor și al dreptmăritorilor creștini din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, să prezentăm un rezumat al bogatei și pilduitoarei activități a Preafericirii Voastre, desfășurată pe parcursul celui de-al doilea an, care reflectă dinamismul și dragostea plină de râvnă sfântă a Preafericitului nostru Părinte Patriarh, activitate concentrată pe direcțiile: administrativ-gospodărească, cultural-misionară și social-filantropică.

8 noi parohii, 16 lăcașuri de cult sfințite

Arhiepiscopia Bucureștilor cuprinde unitățile bisericești din București, județul Ilfov și județul Prahova, organizate în 9 protoierii, 653 de parohii și 69 de filii. Activitatea neobosită a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel ca Arhiepiscop al Bucureștilor s-a concretizat, în intervalul de timp cuprins între septembrie 2008 și septembrie anul curent, prin înființarea a 8 parohii, sfințirea a 6 biserici și paraclise, două altare de vară, resfințirea a 10 biserici. De asemenea, s-a luat act de solicitarea pentru recepții la 23 de parohii pentru diverse lucrări și s-au binecuvântat lucrările de construire pentru 24 de noi lăcașuri de cult.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sunt în desfășurare un număr de 243 de lucrări de consolidare, construire și reamenajare pentru diverse edificii bisericești din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ca Arhiepiscop al Bucureștilor, conlucrează din punct de vederea administrativ, în cadrul Arhiepiscopiei, cu un număr de 1.321 de clerici și 1.711 mireni, angajați ai unităților de cult din cuprinsul eparhiei noastre, număr în creștere cu 7 procente comparativ cu perioada 2007-2008. Gradul de ocupare a posturilor clericale și neclericale aflate în evidențele Arhiepiscopiei Bucureștilor este de 98%.

Grija deosebită a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în ceea ce privește cele 38 de unități monahale (33 de mănăstiri și 5 schituri), în perioada 2008-2009, s-a făcut cunoscută prin demersurile statutare pentru ridicarea la rangul de mănăstire a patru schituri (Caraiman, „Sfântul Nicolae” – Chițorani, Ceptura și „Sfânta Maria” – Jercălăi). În intervalul menționat mai sus, cu înalta binecuvântare a Preafericirii Sale, au fost închinoviați 14 viețuitori, au fost săvârșite 4 rasoforii, 23 de tunderi în monahism, 2 hirotonii întru diacon și 6 întru ieromonah.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a îngrijit îndeaproape de lucrările de restaurare, consolidare și înnoire a Catedralei patriarhale, care au redat splendoarea sfântului lăcaș, vechi de 350 de ani. Amintim că resfințirea Catedralei patriarhale a avut loc la 26 octombrie 2008. Remarcăm, de asemenea, resfințirea bisericii Mănăstirii Samurcășești (14 octombrie 2008) și a paraclisului din Casa Sf. Ierarh Calinic de la Cernica.

Sfințirea și punerea în funcțiune a noii Fabrici de lumânări

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a coordonat lucrările de amenajare și punere în funcțiune a noii Fabrici de lumânări a Arhiepiscopiei Bucureștilor, „Făclia Sfinților români”, din incinta Mănăstirii „Duminica Sfinților români” (Popești – Leordeni), la a cărei sfințire au participat, în 2008, 20 de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod, dornici să vadă multiplele calități ale acestei fabrici moderne și eficiente în privința productivității și calității lumânărilor.

Din punct de vedere economic-gospodăresc, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a coordonat și supravegheat cu responsabilitate activitatea gospodăriilor anexe ale Arhiepiscopiei Bucureștilor. S-au înființat astfel la Gospodăria Anexă a Centrului Eparhial plantații de pomi fructiferi, viță-de-vie, precum și o seră ultramodernă destinată cultivării legumelor, atât pentru uz intern, cât și pentru comercializare; la care se adaugă înființarea unei culturi de ciuperci la Mănăstirea Plumbuita. S-a făcut, de asemenea, reconversia suprafețelor de viță-de-vie de la plantațiile din Valea Călugărească. Sub supravegherea Preafericirii Sale s-au relizat lucrări de reamenajare la Parcul „Grădina Maicii Domnului”, din incinta Reședinței patriarhale.

Pentru o mai bună administrare a lucrărilor specifice, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat înființarea SC Chivotul Mare SRL, cu sediul în București, având ca obiect de activitate „lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” și asociat unic Arhiepiscopia Bucureștilor, precum și a Cooperativei Agricole Via Domnului (obiect de activitate: cultivarea strugurilor, fabricarea și comercializarea vinurilor) și a SC Țarina Păstorului SRL (ultimele două în curs de înființare).

Recuperări de teren la mănăstiri

Sub atenta îndrumare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sectoarele Juridic și Bunuri imobile bisericești ale Centrului Eparhial au reușit recuperarea a 118 ha, baltă vatra mănăstirii, pentru Mănăstirea Țigănești, 5 ha teren agricol pentru Mănăstirea Pasărea, și s-au întocmit 29 de contracte de închiriere, 7 contracte de donație, 9 contracte de comodat, 1 contract de arendă și 2 acte de transfer de proprietate. De asemenea, s-a oferit asistență de specialitate și s-au făcut demersurile pentru ca 100 de unități de cult din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor să primească fonduri europene nerambursabile. Înființarea, în 2008, a Sectorului Bunuri imobile bisericești la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și-a arătat eficiența în perioada 2008-2009 prin aportul financiar de 360.600 de lei realizat numai din activitatea cadastrală a sectorului în cauză, pe lângă alte activități specifice.

Grija deosebită pentru activitatea administrativ-gospodărească s-a manifestat în anul 2009 prin înființarea unui noi sector la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și anume Sectorul Fonduri pentru activități bisericești.

Sub supravegherea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Cancelaria Centrului Eparhial s-au primit 12.730 de lucrări care au fost distribuite către sectoarele Centrului Eparhial. Au fot transmise 12.730 de răspunsuri și 3.836 de ordine circulare; s-au întocmit 45 de comunicări pe diverse probleme, 29 de procese-verbale de ședință pentru Permanența Consiliului Eparhial, două procese-verbale de ședință pentru Sinodul Mitropolitan și 2 procese-verbale de ședință pentru Adunarea Eparhială. Au fost eliberate, de asemenea, 246 de adeverințe la solicitarea salariaților Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, întregul aparat administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a aflat și se află într-un continuu proces de înnoire și eficientizare pentru a răspunde mai bine cerințelor păstoriților și ale unei societăți în continuă schimbare.

14 titluri în patru colecții, la Editura „Cuvântul vieții”

Prin îndrumarea Preafericirii Sale, activitatea cultural-misionară a Arhiepiscopiei Bucureștilor a cunoscut împliniri de seamă începând cu cele editoriale. Astfel, Editura „Cuvântul vieții”, în ciuda dificultăților create de criza financiară prin care trece România, a reușit să tipărească 14 titluri în patru colecții: colecția Vita Aeterna – Colina Bucuriei, Duhul Sfânt a înnoit-o, Biserica Ortodoxă Română și Unirea Principatelor, Semnificația clopotului în viața Bisericii; colecția Vieți de Sfinți – Sinaxarul Sfinților Capadocieni, Cântări la Vecernie, Utrenie și Sfânta Liturghie, Slujba Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești, Slujba Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul, Slujba Sfântului Neagoe Basarab, Intrarea Domnului în Ierusalim – Rânduiala Pelerinajului de Florii, Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Pavel în România; colecția Bucuria credinței – Singurătatea lui Vlad Țepeș, Lumina din viața oamenilor; colecția Lumina Credinței – Îndrumător Administrativ Bisericesc; precum și alte publicații (calendare bisericești, ilustrate, cărți poștale, mape de prezentare, monografii etc.).

Activitatea cultural-misionară s-a manifestat și în organizarea cursurilor pentru pregătire profesională în domeniul patrimoniului cultural, cu programe destinate formării muzeografilor, custozilor de sală, supraveghetorilor, ghizilor, la nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor fiind atestați un număr de 15 muzeografi și 10 gestionari custode de sală. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a manifestat grija deosebită pentru păstrarea, conservarea și îmbogățirea patrimoniului cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor, concretizată în cele 164 de șantiere de pictură sau restaurare a picturii, restaurarea a numeroase icoane, obiecte de patrimoniu, realizarea unui număr de 4 racle pentru sfinte moaște și organizarea expoziției-concurs „Icoana din sufletul copilului” (16-26 iunie 2009).

Printre alte împliniri pe tărâm cultural-misionar, amintim: organizarea concertului Colindul sfânt și bun (Sala Polivalentă, 11 decembrie 2008), coordonarea celor 9 formații de muzică bisericească din cadrul protoieriilor Arhiepiscopiei Bucureștilor, reorganizarea Conferințelor pastoral-misionare semestriale, susținerea activităților Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române („Ziarul Lumina”, TV TRINITAS și Radio TRINITAS), tipărirea monografiilor Mănăstirilor Radu Vodă, Samurcășești, Snagov, Plumbuita, a volumului Pridvoarele Împărăției Cerurilor și a volumelor comemorative cuprinzând activitatea Arhimandriților Sofian Boghiu și Gavriil Stoica.

Tipărirea „Îndrumătorului Administrativ Bisericesc”

Referitor la educația religioasă creștin-ortodoxă, prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel s-au realizat: întâlniri de lucru cu protoiereii și responsabilii desemnați pentru implementarea programelor catehetice Hristos Împărtășit Copiilor și Alege Școala!; desfășurarea programului Serile Catehetice (la Catedrala mitropolitană „Sfântul Spiridon – Nou” și Biserica „Sfânta Ecaterina”); consfătuiri metodice generale anuale cu profesorii de Religie; organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Religie; organizarea cursurilor preoțești pentru obținerea gradelor profesionale în preoție; participarea la diverse concursuri școlare, simpozioane și congrese, între care amintim: Olimpiada națională pentru Seminariile Teologice, Simpozionul Statutul Religiei și instrucția școlară, Congresul Național Hristos împărtășit copiilor; modernizarea și dotarea cu mobilier nou a Centrului cultural-social Justinian Patriarhul și amenajarea și dotarea sălii pentru arhivă în clădirea Facultății de Teologie Justinian Patriarhul.

Ca realizare de seamă în domeniul cultural-misionar, remarcăm tipărirea Îndrumătorului Administrativ Bisericesc, o lucrare complexă ce se constituie într-un adevărat ghid practic, nu numai pentru aspiranții la preoție, ci și pentru administrarea parohiei și a mănăstirii.

14 noi programe social-filantropice

Grija față de lucrarea social-filantropică a fost una din principalele activități ale Preafericirii Sale, susținută cu multă jertfelnicie, astfel încât putem spune că, în anul care s-a scurs, în Arhiepiscopia Bucureștilor s-a intensificat această activitate prin derularea a 14 noi programe, acordarea de ajutoare financiare în caz de urgență în valoare de 61.400 de lei; organizarea de colecte și primirea de donații totalizând 30.879 de lei și 52.500 de euro; desfășurarea unui număr de 56 de acțiuni și participarea la 10 seminarii, conferințe și întâlniri de lucru pe tematică social-filantropică. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel funcționează în Arhiepiscopia Bucureștilor 46 de așezăminte și centre sociale.

Sub îndrumarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în cadrul Sectorului Social-filantropic al Centrului Eparhial își desfășoară activitatea 126 de preoți de caritate (56 în spitale, 11 în școli, 7 în aziluri, 6 în orfelinate, 7 în așezăminte, 22 în armată, 5 în penitencia-re, 12 în cadrul Ministerului de Interne), care slujesc în 31 de biserici și 55 de capele amenajate, 3 dintre ele fiind sfințite în perioada 2008-2009 și 10 în diferite faze de construire. Pentru coordonarea activității preoților de caritate din Arhiepis-copia Bucureștilor s-au organizat și desfășurat 8 sesiuni ale Cercului pastoral Comunicare și comuniune și 2 sesiuni ale Cercului pastoral Rugăciune și frățietate.

Activitatea desfășurată în anul pe care îl evocăm nu va rămâne fără răspuns în cel care urmează, pentru că organismul viu pe care îl reprezintă Biserica trebuie să fie activ, indiferent de greutățile pe care timpul le așază pe umerii creștinilor.

De aceea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a insuflat colaboratorilor Preafericirii Sale din Arhiepiscopia Bucureștilor sentimentul strădaniei pentru ducerea la bun sfârșit a celor începute în perioada 2008-2009 și pentru continuarea și îmbunătățirea activităților specifice în direcțiile amintite la început, și anume: administrativ-gospodărească, cultural-misionară și social-filantropică.

Obiective în plan administrativ-gospodăresc

Astfel, ca deziderate în domeniul administrativ-gospodăresc pentru anul ce urmează, amintim: eficientizarea activității administrative bisericești și a celei pastorale prin rearondarea tuturor parohiilor din orașele mari din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, actualizarea Schemelor de funcții și personal ale Centrului Eparhi-al și unităților bisericești din subordine, creșterea numărului de biserici construite în cadrul Proiectului Nici un sat fără biserică, demararea procesului de proiectare a bisericii din incinta Centrului Olimpic de la Snagov, construirea cramei de la Mănăstirea „Sfânta Maria” – Jercălăi, demararea procesului de proiectare și refacere a Ansamblului mănăstiresc Chiajna, construirea Centrului pentru tineret din cadrul Mănăstirii Caraiman, intabularea tuturor proprietăților Arhiepiscopiei Bucureștilor, recunoașterea, pe cale judecătorească, a dreptului de proprie-tate asupra imobilelor bisericești – terenuri și construcții – pentru care nu există titluri de proprietate, sprijinirea unități-lor de cult din subordine pentru obținerea de decizii de retrocedare favorabile pentru proprietățile preluate abuziv de stat, continuarea activității de obținere de fonduri europene nerambursabile pentru uni-tățile de cult bisericești, folo-sirea cât mai eficientă a terenurilor și proprietăților pe care le deține Arhiepiscopia Bucureștilor, finalizarea lucrărilor de restaurare și amenajare a Reședinței patriarhale și Palatului patriarhal etc.

Ca obiective cultural-misionare și social-filantropice amintim: tipărirea volumelor Domnitorii și ierarhii Țării Românești. Ctitoriile și mormintele lor, Bucuria nunții binecuvântate. Cateheze despre familia creștină, Iubirea e mai tare decât moartea, 2009 – Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare și al Sfinților Capadocieni, monografii ale protoieriilor, parohiilor și mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor; organizarea etapei mitropolitane a Concursului coral Tineri, lăudați pe Domnul, susținerea examenului de selecționare pentru clerici, a examenelor de capacitate și pentru obținerea gradelor preoțești; realizarea unor pliante și cataloage care să cuprindă date despre monumentele de artă religioasă, intensificarea demersurilor pentru identificarea și recuperarea obiectelor de patrimoniu ale Bisericii confiscate de regimul comunist, restaurarea unor icoane, obiecte de patrimoniu, confecționarea unor racle pentru moaște de sfinți; realizarea unor albume și monografii ale mănăstirilor din eparhie și continuarea tipăririi unor pliante și monografii pentru mănăstirile și schiturile din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor; sprijinirea diferitelor categorii sociale aflate în dificultate, prin cuvânt și faptă, intensificarea activității social-filantropice și educaționale a parohiilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor prin înființarea de grădinițe, desfășurarea de programe gen after-school, continuarea proiectelor catehetice și încurajarea familiei creștine în dezvoltarea spiritului de întrajutorare frățească.

Preafericite Părinte Patriarh,

Toate realizările prezentate mai sus au fost posibile datorită slujirii „cu timp și fără timp” pe care Preafericirea Voastră a înțeles să și-o asume încă de la preluarea responsabilității de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Faptele prezentate anterior sunt mai cu seamă de remarcat pe fondul crizei economice prin care trece țara noastră. De aceea, îi suntem recunoscători Preasfintei Treimi pentru darul pe care ni l-a făcut prin chemarea Preafericirii Voastre la acestă slujire întru care ne-ați ales în calitate de colaboratori. Vă aducem, pe această cale, și noi prinosul recunoștinței și al dragostei noastre, rugând pe Bunul Dumnezeu să dăruiască Arhipăstorului nostru sănătate deplină, ani mulți de slujire și dăruire jertfelnică, spre slava Preasfintei Treimi și spre mântuirea noastră.

†Varsanufie Prahoveanul,

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor

Comentarii Facebook


Știri recente

Factbox: Sărbătorile Sfintei Cruci

Cinstirea Sfintei Cruci are un loc central în cultul ortodox și se manifestă în diferite moduri: de la însemnarea sau închinarea și invocarea ei în diverse împrejurări, la venerarea lemnului Sfintei Cruci, pelerinaje sau zidirea…