Recunoștință pentru trei veacuri de credință și patriotism la Arad

Astăzi va avea loc festivitatea de ridicare în rang de arhiepiscopie a Eparhiei Aradului, iar PS Timotei va deveni astfel Arhiepiscop al Aradului. Sfânta Liturghie și ceremonia solemnă vor fi săvârșite de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Catedrala ortodoxă „Sfânta Treime” din Arad, informează „Ziarul Lumina”. La acest eveniment istoric pentru suflarea ortodoxă din cetatea Aradului și din împrejurimi sunt așteptați mai mulți membri ai Sfântului Sinod al BOR, personalități ale vieții publice și mulți credincioși.

Mâine, 29 noiembrie, de la ora 10:00, Patriarhul Daniel va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfântul Nicolae” din municipiul Deva, iar de la ora 12:00 va prezida ceremonia de întronizare a PS Gurie Georgiu, primul ierarh al Episcopiei Devei și Hunedoarei, eparhie înființată prin hotărârea Sfântului Sinod luată în ședința de lucru din 18-19 iunie 2009.

Începuturile Episcopiei arădene se pierd în negura trecutului, coborând până la închegarea primelor formațiuni statale românești. Potrivit hotărârii Sfântului Sinod, episcopiile care au însumat peste 300 de ani de existență au fost înălțate la rangul de arhiepiscopii. Între acestea se numără și Episcopia Aradului, care, așa după cum ne-a mărturisit PS Timotei, viitorul arhiepiscop al Aradului, „a luat ființă prin mutarea scaunului episcopal de la Ineu (Ienopole) în cetatea arădeană în anul 1706, înscriind o existență continuă până astăzi. La început, sub ierarhia ce răspundea de toți credincioșii ortodocși, indiferent de etnie, din 1829 a înscris numai vlădici români. Independența ierarhică s-a desărvârșit în anul 1864, Episcopia Aradului fiind înglobată în Mitropolia Ardealului, cu sediul la Sibiu. Jurisdicția ei s-a întins peste Banatul timișean și Crișana, în plus peste hotarul de Vest al țării, după stăpânirea habsburgică știută. După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, la care înfăptuire toate instituțiile arădene au avut un rol deosebit, ținând seama că aici rezidau și corifeii actului menționat, între care Vasile Goldiș, secondat de episcopul de atunci, Ioan Ignatie Pap, din parohiile de sub jurisdicția sa s-au constituit noile episcopii de la Timișoara și Oradea, iar recent, de la Jula. Pe tot parcursul funcționării sale, a fost prezentă pe diferitele planuri ale vieții obștești, îndeosebi pe cel cultural”.

Ierarhi de seamă, vrednici, harnici și misionari

Evenimentele istorice ce se vor petrece astăzi la Arad au o însemnătate deosebită atât pentru clerul și credincioșii din această zonă, dar și pentru pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, pentru că astfel se recunosc paginile de istorie pline de jertfă și de activitate misionară a episcopilor, preoților și credincioșilor de aici, de-a lungul veacurilor.

După o perioadă în care aici au păstorit ierarhi de neam sârb, în anul 1829 a fost rânduit spre păstorirea credincioșilor de aici episcopul Nestor Ioanovici, care era de neam român, originar din Făgăraș. Cu episcopul Nestor Ioanovici a început o nouă etapă în viața comunității ortodoxe arădene, în special pentru românii de aici. El a fost unul dintre acei episcopi providențiali cărora le-a revenit datoria de a armoniza relațiile interetnice dintre ortodocșii români și cei sârbi, aderent al spiritului de unitate bisericească în Ardeal promovat de mitropolitul Andrei Șaguna.

Șirul cronologic al ierarhilor români vrednici, harnici și misionari a continuat pe acest ogor al Ortodoxiei românești, în 1984, după trecerea la cele veșnice a episciopului Visarion Aștileanu al Aradului, membrii Colegiul Electoral Bisericesc, împreună cu membrii Adunării Eparhiale a Episcopiei Aradului, convocați pentru ziua de 30 septembrie 1984, alegând în unanimitate pe Preasfințitul Timotei Lugojanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului, ca Episcop al Aradului. Instalarea a avut loc la 2 decembrie 1984, în biserica episcopală din Arad.

Actualitate eparhială bogată și diversificată

Încă de la începutul contextului istoric al realităților bisericești de pe aceste meleaguri, ierarhii de aici au purces la edificarea unor vetre de cultură și spiritualitate, cum a fost „Preparandia”, pe drept cuvânt numită Școala ardeleană de Vest a Ortodoxiei românești, sau Institutul teologic din 1822, actuala biserică parohială și episcopală Arad-Centru (1863), Tipografia diecezană (1879), edificiul Academiei Teologice (1885), Școala civilă de fete (1890) și Internatul diecezan (1912), fără a renunța, măcar o clipă, la ideea edificării unei catedrale episcopale, iar în prezent jurisdicția noii Arhiepiscopiei cuprinde patru protopopiate și cinci mănăstiri.

Episcopia Aradului se preocupă constant de activitatea pastoral-misionară și de propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, alături de viața spirituală și culturală a credincioșilor ei. Această grijă se conturează prin manifestările cultural-religioase, promovare mass-media, presă bisericească, dar și activități editoriale și de difuzare a cărții religioase. Atât Întâistătătorul Eparhiei, cât și părinții consilieri, protopopii, preoții de parohii, dar și profesorii de Teologie și studenții arădeni susțin, inițiază și participă în colaborare la diverse activități de această natură.

Printre acțiunile de mai mare anvergură ale Episcopiei Aradului se numără simpozioane și sesiuni de comunicări științifice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, cu o excelentă participare națională și internațională, diverse festivaluri religioase, concursuri și programe organizate în unități de învățământ, lansări de carte religioasă și diverse publicații. „Episcopia Aradului rămâne pentru spiritualitatea românească o strajă încercată la hotarul de apus al țării și o călăuză vrednică de urmat în tot ceea ce a punctat învățătura, cultul și trăirea ortodoxă pe meleagurile dintre Mureș și Crișuri. Într-un fel, datele aniversare din agenda episcopiei pentru acest an se referă la principalele evenimente amintite acum doar în treacăt sau foarte pe scurt. Ele evidențiază o dată mai mult aportul Bisericii la viața societății, iar cele făptuite aici se conjugă cu cele ale întregului pământ românesc”, a continuat Episcopul Aradului, Ienopolei și Hălmagiului, care a precizat că momentul de astăzi, îngemănându-se cu cel al înființării Episcopiei Devei și Hunedoarei, are loc în ajunul pomenirii Sfântului Andrei, cel Întâi chemat de Mântuitorul la apostolat, creștinătorul strămoșilor noștri și Ocrotitorul României. De asemenea – în pragul marii noastre sărbători naționale. Și aceasta, la împlinirea unui an de la târnosirea catedralei arădene, act împlinit de către însuși Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, la încheierea celui dintâi an al arhipăstoririi sale ca Patriarh al țării. „Acum, în același sfânt lăcaș cu hramul Sfintei Treimi, tot Preafericirea Sa patronează un eveniment providențial în cel de-al treilea an de arhipăstorire. Este și anul în care se împlinesc, pentru cetatea Aradului, 9 decenii de administrație românească și învățământ românesc. Se împlinesc, apoi, 145 de ani de la independența bisericească a românilor ardeleni și 180 de la înscăunarea primului episcop român la Arad. Evenimentele bisericești amintite reflectă o dată mai mult recunoașterea vechimii și continuității a două dintre centrele cele mai importante din colțul de vest al țării, punând în mai mare lumină aportul său în cadrul unității Ortodoxiei românești. Rugăciunile ce se înalță la început de etapă nouă nădăjduim să fie bine primite înaintea tronului slavei dumnezeiești, spre binele și mulțumirea tuturor”, ne-a mai spus PS Timotei.

„Hunedorenii dobândesc propria episcopie”

Actualul Chiriarh al locului a menționat, de asemenea, că potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii noastre, cu data de 1 aprilie 1949, județul Hunedoara a trecut de sub jurisdicția Arhiepiscopiei Sibiului la Eparhia Aradului pentru un răstimp de 60 de ani, cele două județe înscriind o propășire uniformă. „În ultima vreme, Sfântul Sinod, pe lângă hotărârea înălțării în rang a unor eparhii, a hotărât și înființarea de noi episcopii. Astfel, a fost înființată Episcopia Devei și Hunedoarei, cuprinzând județul Hunedoara, până acum integrat în Eparhia Aradului. În ziua de 28 noiembrie 2009, Episcopia Aradului este înălțată la rangul de arhiepiscopie, prin solemnitatea patronată de către însuși PF Părinte Patriarh Daniel. Din 29 noiembrie 2009, hunedorenii dobândesc propria episcopie, arădenii urându-le, în rugăciune către Bunul Dumnezeu, spor de roade duhovnicești, spre îmbogățirea continuă a zestrei la care au lucrat în comuniune frățească”, ne-a spus viitorul arhipăstor al Aradului.

Comentarii Facebook


Știri recente