Recepția lucrărilor de consolidare-restaurare de la Biserica Sfântul Nicolae din Pietreni, județul Vâlcea

La biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” a fostului schit „De sub Piatra” – „44 de izvoare”, din satul Pietreni, comuna Costești, județul Vâlcea, a avut loc astăzi, 16 septembrie 2011, recepția la terminarea lucrărilor de consolidare, restaurare și înfrumusețare a acestui sfânt locaș, după cum a precizat arhid. Ioan Liviu Găman.

Lucrările au fost executate cu profesionalism și competență de către S.C. Carolin S.R.L. din Râmnicu Vâlcea în urma contractului încheiat cu Institutul Național al Patrimoniului în noiembrie 2009, și s-au desfășurat în baza Autorizației de Construire eliberată în luna ianuarie 2010 de către Primăria comunei Costești, județul Vâlcea.

Din comisia de recepție au făcut parte: Președinte ing. Victor Mihai, Șef Serv. Control și Supr. Șantiere – INP și membrii ec. Mihaela Petrescu, Director RTMI – INP, arh. Daniela Enescu, consilier – MCPN, prof. drd. Florin Epure, Director Executiv – DJCPN Vâlcea, pr Octavian Țăpârlan, Inspector Patrimoniu – Arhiepiscopia Râmnicului, prof. Ion Stoican – primar Costești, pr Ion Mladin, paroh Biserica „Sfântul Nicolae – 44 de izvoare” și secretar sing. Aurica Somanescu, diriginte de șantier INP. Au mai participat ca invitați: ing. Alexandra Pop, Inspector de Specialitate – IJC Vâlcea, arh. Ioan Aurel Botez, proiectant, Șef proiect complex AXEL IMPECO SRL, ing. Ion Stătică, executant, Director CAROLIN SRL, arhid. Ioan Liviu Găman, Inspector Media, Arhiepiscopia Râmnicului și pr. Marin Ion, protoiereu, Protoieria Horezu.

Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” a fostului Schit „De sub Piatra” cunoscut și sub numele de „44 de Izvoare” este înscrisă în L.M.I. a jud. Vâlcea sub cod VL-ll-m-B-09874. Data de înființare a fostului schit, metoc al Sfintei Mănăstiri Bistrița, este încă incertă, dar despre biserică se cunoaște că a fost construită între anii 1700-1701 și refăcută (reparații capitale) la 1763, 1784, 1831 (după marile cutremure de la începutul sec. XIX) și între 1937-1938.

Schitul a fost părăsit aproape 100 de ani și s-a ruinat, rămânând numai zidul împrejmuitor și fundațiile unora dintre cele câteva chilii (acestea din urmă descoperite și conservate cu prilejul actualelor lucrări). Astfel, pe amplasament (un mic platou de origine antropică), în momentul de față regăsim biserica, clopotnița (refăcută complet la 1937-38), zidul de incintă (ce are rol și de zid de sprijin) și fundațiile vechilor chilii (cu unele porțiuni din elevații ce mai păstrează mici fragmente din tencuielile interioare).

Lucrările au fost executate în perioada noiembrie 2009 – august 2011 și au constat în principal din: consolidarea structurii din zidărie mixtă din piatră și cărămidă cu elemente din beton armat ascunse în grosimea zidurilor; injectarea fisurilor și țeserea crăpăturilor; centuri perimetrale din beton armat la partea superioară a zidurilor și centuri din beton armat la nivelul infrastructurii; Refacerea integrală a șarpantei și învelitorii foarte deteriorate, precum și a tâmplăriei din lemn; Restaurarea elementelor din piatră și refacerea trotuarelor și rigolelor din piatră de râu; Refacerea pardoselilor interioare din lemn pe strat de rupere a capilarității și pe pardoseala din beton armat flotantă, cu canal perimetral de aerare; barieră orizontală la baza zidurilor și tratamente biocide și ignifuge a materialului lemnos; refacerea structurii din lemn a clopotniței și reabilitarea zidurilor de incintă; Punerea în valoare a vestigiilor descoperite sub supravegherea Muzeului Județean Vâlcea; Sistematizare verticală și instalații electrice interioare si exterioare; Alei, pavimente și scări exterioare din dale de piatră.

Pe parcursul lucrărilor a fost asigurată asistența de specialitate prin dr. arheolog M. Iosifaru și pictor restaurator expert S. Angelescu.

Comentarii Facebook


Știri recente