Realizările Sectorului Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2008

În cadrul activităților legate de învățământul religios s-au desfășurat consfătuiri metodice cu profesorii de Religie din fiecare sector al Capitalei, precum și revizuirea programelor școlare. S-a păstrat, de asemenea, legătura cu organizațiile tineretului ortodox din București și din alte localități și s-a continuat organizarea serilor filocalice și a altor simpozioane și concerte .

Cele mai importante activități legate de învățământul teologic superior în 2008 au fost: Simpozionul omagial „Teodor M. Popescu”, organizat de Catedra de Teologie Istorică a Facultății de Teologie Ortodoxă din București (19 mai); Colocviul Național de Teologie Dogmatică – ediția a II-a (22 mai); Cursurile pastoral-misionare și de îndrumare a preoților, organizate de Centrul Eparhial în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă (10-17 septembrie); licitația organizată de Universitatea din București pentru alcătuirea proiectului general de amenajări interioare la Facultate și Simpozionul național „Studiul Religiei și instrucția școlară”, organizat de Catedra de Teologie-Filologie a Facultății (30-31 octombrie).

Căminul studențesc al Centrului Cultural-Social „Iustin Patriarhul” a cazat, în anul universitar 2007-2008, 288 de studenți și masteranzi, iar în luna decembrie 2008 a fost realizat studiul geotehnic și hidrogeologic în vederea studierii posibilităților de mansardare a clădirii centrului și de construire a unui parcaj subteran.

În cadrul învățământului preuniversitar, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București au fost înscriși 350 de elevi. De procesul instructiv-educativ s-au ocupat 36 de profesori și au fost continuate lucrările de amenajare și dotare a noii clădiri a Seminarului. De asemenea, au fost proiectate mansardarea clădirii, precum și construirea și amenajarea unei săli de sport.

Cât privește situația orei de religie, în cele 972 de unități de învățământ preuniversitar din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, disciplina Religie a fost predată de 1065 de profesori, dintre care 416 titulari și 649 suplinitori, și a avut loc, de asemenea, și înființarea primului liceu teologic ortodox din Arhiepiscopia Bucureștilor, „Sfântul Antim Ivireanul”, prin transformarea Școlii cu clasele I-VIII nr. 191 din București, sectorul 6, în unitate de învățământ cu nivelurile primar, gimnazial și liceal, începând cu anul școlar 2009-2010.

În cadrul activităților legate de învățământul religios s-au mai desfășurat consfătuiri metodice cu profesorii de Religie din fiecare Sector al Capitalei, revizuirea programelor școlare pentru clasele I-XII la disciplina Religie, Concursuri școlare pentru elevii claselor I-XII („Urcuș spre Înviere” – aprilie; „Grigorie Dascălu” – mai-iunie; „Hristos Se naște, slăviți-L!” – 06-13 decembrie), premierea elevilor merituoși și acordarea de cărți cu conținut religios prin amabilitatea Societății Interconfesionale din România, consfătuirile metodice anuale cu profesorii de Religie din municipiul București și județul Ilfov (12 septembrie) și din județul Prahova (25 septembrie).

Păstrând legătura cu organizațiile tineretului ortodox din București și din alte localități, în special cu Asociația Studenților Creștini Ortodocși din România (ASCOR), în cadrul activităților cu tinerii s-a continuat organizarea Serilor Filocalice, în perioada 16-30 noiembrie 2008, care au fost deschise în mod oficial de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, în seara zilei de duminică, 16 noiembrie, prilej cu care Preafericirea Sa a susținut conferința cu tema: „Biserica – locul întâlnirii omului cu Dumnezeu”.

Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul s-a implicat și în sprijinirea activității Asociației Tinerilor din România pentru Cultură și Normalitate (ATRCN), care a organizat simpozionul „Zilele Europei la București” (5-9 mai), precum și a Asociației Creștine a Tinerilor Ortodocși Români (ACTOR) care a organizat la Sala Palatului Concertul de colinde și cântări pascale „Hristos a înviat!” (12 mai) și Concertul internațional de muzică bizantină „Bucuria Învierii” (29 mai), ambele în cadrul campaniei „Pentru moralitate și democrație în România”.

În urma aplicării hotărârilor Sfântului Sinod referitoare la programul catehetic parohial „Hristos împărtășit copiilor”, în cadrul Sectorului a fost înființat Biroul eparhial pentru catehizare, coordonat de către pr. insp. Adrian Niță.

De asemenea, s-a început implementarea programului „Nu abandona Școala!”, care îi vizează pe copiii și tinerii confruntați cu riscul abandonului școlar, precum și Serile Catehetice, desfășurate lunar în Catedrala „Sfântul Spiridon” – Nou, paraclis patriarhal, program destinat elevilor de liceu și tinerilor din parohii.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente