Realizări multiple și noi perspective misionare în Arhiepiscopia Bucureștilor

Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a întrunit în ședință de lucru, la Reședința patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În cadrul lucrărilor anuale ale Adunării, care au avut loc pe 5 februarie 2009, a fost analizată activitatea din parohiile și mănăstirile eparhiei sub aspect organizatoric-administrativ, pastoral, social-filantropic, viață monahală, învățământ, patrimoniu cultural-bisericesc, activitate editorială, restaurări și construiri de noi lăcașuri de cult. În cadrul ședinței, membrii Adunării Eparhiale au remarcat o creștere cu 40% a volumului de programe derulate în 2008 de Arhiepiscopia Bucureștilor, față de anul 2007. Prezentăm în continuare cuvântul integral al Preafericitului Părinte Daniel, ținut ieri în deschiderea Adunării Eparhiale, prin care subliniază împlinirile din anul 2008 și prioritățile din anul 2009 ale Arhiepiscopiei Bucureștilor.

‘Anul 2008 – Anul jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii în cuprinsul Patriarhiei Române – a prilejuit o conștientizare mai intensă a ceea ce noi, creștinii, suntem: slujitori ai Bisericii lui Hristos, iubitori și trăitori ai Scripturii și Euharistiei. În consecință, activitatea Arhiepiscopiei Bucureștilor din anul precedent s-a desfășurat cu precădere sub auspiciile slujirii Bisericii, Sfintei Scripturi și Sfintei Liturghii. Ea a cuprins astfel, prin sectoarele sale de activitate, toată gama activităților Bisericii, și anume: pastoral-liturgice, cultural-misionare și social-filantropice.

În anul 2008, Arhiepiscopia Bucureștilor a cuprins în jurisdicția ei canonică-administrativă 9 protoierii cu 718 unități bisericești (649 parohii și 69 filiale) în Municipiul București și județele Ilfov și Prahova, din care 18 parohii sunt nou-înființate. În cadrul acestora și-au desfășurat activitatea un număr de 1.128 de preoți, cu 151 mai mulți decât în anul 2007, săvârșindu-se 94 de noi hirotonii, rămânând, totuși, încă 137 de posturi vacante. În ceea ce privește viața monahală, există pe teritoriul Arhiepiscopiei Bucureștilor 37 de unități monahale (29 mănăstiri și 8 schituri), cu 4 unități (3 mănăstiri și un schit) mai mult decât în 2007, cuprinzând un număr total de 774 de viețuitori (515 călugărițe și surori și 269 călugări și frați), cu 47 de noi intrări în monahism (5 monahi și 42 de monahii) față de anul 2007.

Dintre activitățile care definesc viața pastoral-liturgică din cuprinsul Arhiepiscopiei în anul 2008, amintim: 4 târnosiri de biserici, 10 resfințiri, punerea a 6 noi pietre de temelie pentru biserici, sfințirea Schitului „Sf. Ana” – Cota 1.400, Sinaia (06 august), sfințirea Mănăstirii Ianculești – Prahova (14 septembrie), resfințirea bisericii Mănăstirii Samurcășești (14 octombrie) și a Catedralei patriarhale din București (26 octombrie).

Resfințirea Catedralei patriarhale din București a fost evenimentul central al activităților pastoral-liturgice ale Arhiepiscopiei din anul 2008, având în vedere importanța acestuia în inimile miilor de credincioși din Capitală și din țară, care au participat la hramul Catedralei în octombrie 2008. Biserica aceasta, veche de 350 de ani, a trecut, în perioada mai-octombrie 2008, printr-un întreg proces de consolidare, restaurare și înnoire, urmărindu-se redarea splendorii sfântului lăcaș. La toate acestea se adaugă lucrările de reparații și dotări la Reședința patriarhală și la alte edificii ale Centrului Eparhial (s-a amintit noul paraclis din incinta Reședinței patriarhale).

La acestea se adaugă 91 de biserici noi, unele finalizate, altele în curs de finalizare, iar altele în perspectivă de construire.

Un alt eveniment important pentru activitatea pastoral-liturgică a Arhiepiscopiei Bucureștilor l-a constituit în 2008 organizarea și sfințirea noii fabrici de lumânări „Făclia Sfinților Români”, din incinta Mănăstirii „Duminica Sfinților Români” (Popești-Leordeni), eveniment la care au participat 20 de ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod, dornici să vadă multiplele calități ale acestei fabrici moderne și eficiente, în privința productivității și calității lumânărilor.

Pentru sporirea calității vinului liturgic, ca urmare a înființării noului Sector Agricol, Viticol și Silvic, crama de la Mănăstirea „Sfânta Maria” – Jercălăi a fost dotată cu tehnologie modernă de procesare a strugurilor, de conservare și îmbuteliere a vinului.

De asemenea, un nou sector al Arhiepiscopiei Bucureștilor și-a început activitatea în 2008, Sectorul Bunuri Imobile Bisericești, cu scopul de a examina, face propuneri, îndruma și supraveghea unitățile de cult din cadrul Arhiepiscopiei, privind modul de administrare a bunurilor imobile ale Arhiepiscopiei. În anul 2008 s-au realizat un număr de 27 de măsurători cadastrale pentru unitățile de cult, în vederea intabulării în Cartea Funciară a proprietăților acestora; s-au făcut demersuri pentru retrocedarea de bunuri imobile aparținând unor unități de cult, precum și redactarea statutului a două societăți comerciale ale Arhiepiscopiei („Țarina Păstorului” și „Ctitoria”) pentru a dezvolta activități agricole și construirea de edificii bisericești, inclusiv monumente funerare pentru cele 601 cimitire ale Arhiepiscopiei.

În ceea ce privește activitățile cultural-misionare desfășurate de Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2008, se evidențiază înființarea Editurii „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Aceasta a publicat deja mai multe lucrări în colecțiile sale: „Lumina credinței”, „Păstorul cel Bun”, Vieți de Sfinți și „Vita Aeterna”, având în curs de publicare numeroase alte volume.

Arhiepiscopia Bucureștilor s-a implicat în anul 2008 în organizarea mai multor evenimente cu caracter cultural-misionar, din care amintim: „Icoana din sufletul copilului”, etapa pe Municipiul București (3-10 iunie 2008); simpozionul „Cuvântul Scris” (23-24 octombrie); „Calea Sfinților” (23 octombrie 2008 – procesiune pe Colina Bucuriei cu moaștele Sfântului Apostol Pavel, ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena); proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești, a Sfântulului Cuvios Dionisie Exiguul și a Sfântului Voievod Neagoe Basarab (26 octombrie 2008), Anul 2008 – an jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii, în colaborare cu Sectorul Teologic Educațional al Patriarhiei Române (31 octombrie-1 noiembrie 2008); lansarea Albumului „Colina Bucuriei” și a lucrării: „Semnificația clopotului în viața Bisericii” (30 noiembrie 2008); concertul „Colindul sfânt și bun”, 11 decembrie 2008 – în Sala Polivalentă (sector IV, București).

Arhiepiscopia Bucureștilor, prin Centrul Eparhial, protoieriile și parohiile sale, a devenit în anul 2008 cel mai mare susținător financiar al „Ziarului Lumina”, Radio Trinitas și TV Trinitas, înțelegându-se astfel necesitatea sprijinirii cu mijloace moderne a misiunii Bisericii într-o lume din ce în ce mai secularizată. Arhiepiscopia Bucureștilor este și prima beneficiară a serviciilor acestor mijloace mediatice.

În ceea ce privește învățământul teologic, la încheierea anului universitar 2007-2008, erau înscriși la toate specializările Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București 1.593 de studenți. La aceștia se adaugă și 299 (139 ai Arhiepiscopiei) de masteranzi și 36 (15 ai Arhiepiscopiei) de doctoranzi. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox din București au fost înscriși, pentru anul școlar 2007-2008, 319 elevi. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfânta Filoteea” – Pasărea, au fost înscrise pentru anul școlar 2007-2008, 133 de eleve. La Școala Postliceală Teologico-Sanitară din București au fost înscriși, pentru anul școlar 2007-2008, 90 de elevi.

Învățământul religios din școlile de stat a fost asigurat în 972 de unități de învățământ preuniversitar de către 1.065 profesori de religie (416 titulari și 649 suplinitori), cu rezultate deosebite în munca lor, anul 2008 oferind bucuria de a avea din rândul acestor profesori merituoși directori ai unor instituții de învățământ.

În anul 2008 s-a continuat procesul de fișare a obiectelor de patrimoniu, potrivit Protocolului încheiat între Patriarhia Română și Ministerul de Interne, privind evidența patrimoniului bisericesc pe fișe de obiect tip BOR (s-a ajuns la 85%, urmând să se definitiveze în 2009). Arhiepiscopia Bucureștilor a avut în subordine anul trecut 14 muzee și colecții de artă bisericească și 4 depozite de conservare a patrimoniului bisericesc.

Activitatea social-filantropică vine să completeze realizările din 2008 prin experiența comuniunii și solidarității cu oamenii aflați în nevoi și suferințe. Valoarea totală a ajutoarelor financiare, materiale și servicii oferite de Sectorul Social- Filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a ridicat în 2008 la suma de 3.822.456 lei noi, față de 2.976.193 lei noi în 2007. Sectorul Social-Filantropic al Centrului Eparhial a derulat în anul 2008 un număr de 25 de programe sociale. Parohiile, coordonate de Inspectoratul Social, au derulat 173 de programe sociale, față de 132 în anul 2007. În anul 2008, Arhiepiscopia Bucureștilor și-a desfășurat activitatea social-filantropică prin intermediul unui număr de: 13 cantine sociale, 68 de programe de ajutor alimentar, 2 centre de zi, 4 centre de îngrijire și asistență, 9 cabinete medicale, 12 locuințe protejate, 27 de centre educaționale, 18 programe de burse, 28 de programe culturale și socio-educative și 40 de programe coordonate de parohiile din subordine. 126 de preoți și-au desfășurat activitatea în cadrul sectorului amintit mai sus și s-au organizat 86 de paraclise. Activitatea social-filantropică a fost intensificată în anul 2008 și de înființarea în mănăstiri a unor centre specializate: Centrul Social-Pastoral „Sfânta Maria” – de la Mănăstirea Techirghiol; Centrul Social-Cultural „Sfântul Calinic de la Cernica”; Centrul Social-Pastoral „Sf. Cruce”- de la Mănăstirea Caraiman, Centrul Social-Cultural „Sfânta Treime” – Bușteni, Centrul Cultural-Social „Justin Patriarhul” din București, Centrul Social-Cultural „Sfântul Trifon” de la Biserica Cărămidarii de Jos din București și Centrul Social-Cultural „Sfântul Grigorie Dascălul” de la Biserica Dichiu din București.

Se remarcă o intensificare a activităților desfășurate de Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2008, cu rezultate notabile pentru fiecare sector de activitate. În mare parte aceste rezultate sunt meritul echipei tinere și dinamice de la Centrul Eparhial, care a înțeles că numai împreună se poate contribui eficient la bunul mers al unei instituții demne de numele pe care îl poartă.

Desigur, sunt încă multe de făcut pentru a ține pasul cu schimbările vremurilor în care trăim, mai ales în această perioadă de recesiune. Însă, hărnicia și dinamismul ostenitorilor Centrului Eparhial vor face posibilă, în anul 2009, intensificarea activităților pastoral-liturgice, cultural-misionare și social-filantropice, astfel încât să nu vedem doar probleme, ci și soluții; să nu vorbim doar de criză sau stagnare, ci și de progres în fapte bune.

Arhiepiscopia Bucureștilor își propune pentru anul 2009 un set de zece priorități:

– Inventarul bunurilor mobile si imobile (însoțite de fotografierea lor) la mănăstiri și parohii;

– Alcătuirea și publicarea monografiilor fiecărei parohii și mănăstiri, precum și a monografiei fiecărui protopopiat;

– Continuarea recuperării proprietăților și intabularea în Cartea Funciară, acolo unde nu este făcută;

– Organizarea adecvată a bibliotecilor parohiale (acolo unde nu există să se înființeze, iar unde există să se organizeze adecvat);

– Înființarea de case sociale și cantine social-filantropice la parohiile mari din Capitală și din mediul rural;

– Organizarea și administrarea adecvată a cimitirelor parohiale (gard, porți, curățenie etc.), ca expresie a respectului față de cei înhumați în ele;

– Implementarea programului „Nici un sat fără biserică”, adică zidirea de biserici în sate și cartiere fără biserică;

– Înființarea de grădinițe ortodoxe de copii în București și în alte localități din cuprinsul Arhiepiscopiei;

– Înființarea unui liceu teologic în Ploiești cu mai multe specializări (limbi străine, specializări pentru ghizi în turism, arhivari, bibliotecari, muzeografi etc.), care se vor alege în funcție de specificul și nevoile zonei;

– Modernizarea tehnologică a atelierelor de tâmplărie și obiecte bisericești, preluate în administrare de la Patriarhie.

Mulțumim în mod deosebit tuturor celor care ajută Arhiepiscopia Bucureștilor în lucrarea ei misionară, instituții de stat, firme și persoane particulare, precum și clerului și credincioșilor din această eparhie, pentru bucuria și efortul de a fi contribuit la păstrarea dreptei credințe și la susținerea activităților misionare ale Bisericii noastre în societatea de azi.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei ce lucrează pentru slava Preasfintei Treimi și pentru binele Bisericii și poporului nostru’.

†DANIEL

Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțiitor al tronului Cezareei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

( Sursa: Ziarul Lumina Nr. 30/ 7 februarie 2009)

Comentarii Facebook


Știri recente

Pr. Ionuț Tutea: A fi alături de vârstnici nu este doar o obligație, ci un mod de a ne desăvârși existența în comunitate

Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a fost sâmbătă invitatul online al Asociației Femeilor Ortodoxe din Mitropolia celor două Americi (AROLA). Coordonatorul activității filantropice din eparhia Bucureștilor a…