Punctul de vedere al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei cu privire la diferendul patrimonial legat de biserica din satul Vintere, județul Bihor

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei a remis, astăzi, 28 noiembrie 2012, un comunicat cu privire la diferendul patrimonial legat de biserica din satul Vintere – județul Bihor prin care informează:

Cu două zile înainte de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei cel Întâichemat, Ocrotitorul României și a Sfântului Ierarh Andrei (Șaguna), Mitropolitul Transilvaniei și cu trei zile înaintea Zilei Naționale a României, simbol al unității naționale și spirituale a românilor de pretutindeni, în dimineața zilei de 28 noiembrie 2012, cu începere de la ora 8, s-a petrecut o nouă agresiune greco-catolică împotriva credincioșilor ortodocși, la granița de vest a țării, lângă Ungaria, în județul Bihor, în localitatea Vintere.

Nu este prima agresiune greco-catolică antiortodoxă din ultima vreme, ea înscriindu-se în șirul nefast al agresiunilor uniate la adresa credincioșilor majoritari ai țării, îndeosebi în ultimii ani și în special în județele din partea de nord-vest a Transilvaniei, lângă frontiera româno-maghiară, acțiuni ce au un vădit caracter prozelitist, urmărind tulburarea echilibrului confesional existent și periclitând iresponsabil pacea socială.

După o regie preabine cunoscută și deja aplicată în mod perfid și în alte situații (Vălani de Beiuș, Vășad, etc.), în prezența forțelor de ordine și cu executorul judecătoresc de față, folosindu-se de hotărâri judecătorești părtinitoare, sfidând procesele încă în curs, și făcând apel la așa-ziși „credincioși ortodocși”, în fapt provocatori aduși anume pentru a crea situații conflictuale și a le exacerba, neuitând să invite și reprezentanții presei la scandal, în dimineața zilei de 28 noiembrie 2012, la Vintere, în județul Bihor, greco-catolicii agresivi au pus, din nou, în pericol pacea socială, încălcând grav Legea Cultelor din România, care stipulează rolul de factori ai păcii sociale pentru cultele religioase recunoscute oficial.

Practicând provocarea, urmărind scandalul cu orice preț, uniții au profitat de pacea și liniștea la care nu au sperat, deși atât de degradant s-au comportat, încât au mers până la a bate la porțile sătenilor pentru a-i chema la biserică, unde era pregătită începerea scandalului și filmarea acestuia, și au spart, hoțește, pe furiș, biserica, intrând fraudulos în sfântul lăcaș, împreună cu executorul judecătoresc și cu jandarmii, care și-au depășit atribuțiile, la comanda șefului lor actual, devenit, peste noapte, purtător de cuvânt și susținător de cauză al episcopiei unite de la Oradea.

Singura biserică din Vintere face obiectul unui proces încă nefinalizat, cu privire la plata despăgubirilor pentru investițiile necesare și utile efectuate asupra sfântului lăcaș și a stabilirii unui drept de retenție, până la achitarea integrală a acestora de către partea greco-catolică. În momentul de față, există o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, cu aplicare provizorie, până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii ce se va pronunța în procesul anterior menționat, care permite părții unite accesul zilnic în biserică, dar nu presupune părăsirea sfântului lăcaș, nici predarea acestuia de către partea ortodoxă, cum nu permite nici deposedarea parohiei ortodoxe de sfântul lăcaș prin intermediul executorului judecătoresc și al unității de jandarmi, în frunte cu comandantul Inspectoratului Județean Bihor, prezent și activ la acțiunea provocatoare și profund antipatriotică, înaintea sărbătoririi Zilei Naționale a României, fapt strigător la cer, în condițiile în care, în localitatea Vintere trăiesc 676 credincioși ortodocși, iar greco-catolici sunt abia 12 indivizi, cu atât mai mult cu cât parohia ortodoxă a oferit despăgubiri părții uniate, acceptate inițial, dar respinse ulterior.

Din păcate, credincioșii ortodocși din Vintere au fost supuși, mai cu seamă în cursul anului 2012, unor agresiuni permanente și fără precedent ca intensitate și ostilitate, unei hărțuiri incredibile și de neconceput, știut fiind că vine din partea unor creștini. Amploarea maximă a hărțuirii spirituale s-a înregistrat în timpul marilor perioade de post, care ar trebui respectate și de greco-catolici, ca timp privilegiat al rugăciunii și reculegerii, al abținerii de la fapte rele, tulburări și inadmisibile provocări: Sfântul și Marele Post al Păresimilor, chiar și în Sfânta și Marea Săptămână a Pătimirilor Mântuitorului, Postul Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și, acum, Postul Nașterii Domnului.

Aceste acțiuni unilaterale, de amenințare la adresa păcii sociale, de intimidare a credincioșilor Bisericii străbune, ai căror strămoși au ridicat, din piatră, cu brațele și pe cheltuiala lor, monumentala biserică din Vintere, astfel de provocări, străine simțămintelor creștinești și total lipsite de eleganță, repetate după regia deja consacrată în anul 2012 la Vășad, în perioada pascală, nu pot contribui la buna înțelegere între oameni, distrug pacea confesională, și așa destul de fragilă, și fac imposibil dialogul. Ele ascund vicleșuguri pe care le credeam demult apuse și denotă o neînțelegere inexplicabilă, altfel decât din perspectivă materialistă, a lecțiilor, uneori dure, ale istoriei.

Nici într-un caz, gesturile de inamiciție și agresiune nu pot sta la baza raporturilor dintre comunități chemate la conviețuire. Atare fapte fac imposibilă slujirea alternativă, în condițiile în care, fapt dovedit, mai devreme sau mai târziu, credincioșii ortodocși majoritari, dar nedreptățiți prin hotărâri judecătorești strâmbe, fie ele și definitive și irevocabile, sunt alungați din bisericile unde s-au botezat, cuminecat, cununat și prohodit atât ei, cât și moșii și strămoșii lor.

Facem apel la pace și liniște, și îi chemăm pe bunii noștri credincioși la trezvie duhovnicească și rugăciune stăruitoare către Preasfânta Treime, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, mulțumindu-le pentru statornicia în dreapta credință și felicitându-i pentru înțelepciunea și demnitatea cu care au înțeles să respingă tentația hibridului spiritual, fie el prezentat în cele mai strălucitoare și ispititoare oferte. De altfel, Consiliul Parohial al parohiei ortodoxe române din Vintere a hotărât ridicarea unei noi biserici parohiale.

„Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce nu intră pe ușă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur și tâlhar.

Iar cel ce intră prin ușă este păstorul oilor.

Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui, și oile sale le cheamă pe nume și le mână afară.

Și când le scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor, și oile merg după el, căci cunosc glasul lui.

Iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.” (Ioan 10, 1-5)

Comentarii Facebook


Știri recente