Punctul de vedere al Episcopiei Oradiei despre situația de la Vășad

Biroul de Presă al Episcopiei Oradiei ne informează printr-un comunicat următoarele:

Urmare a evenimentelor petrecute în ultima vreme în localitatea Vășad, din județul Bihor, legate de litigiul patrimonial dintre comunitatea ortodoxă și cea greco-catolică, suntem în măsură a face următoarele precizări, clarificări și îndreptări, în condițiile răspândirii unor neadevăruri, exagerări și chiar calomnii, de către structurile de conducere catolice de rit bizantin.

Tot ceea ce s-a petrecut la Vășad demonstrează incapacitatea conducerii Episcopiei catolice de rit bizantin din Oradea de a promova dialogul. Astfel, în mod unilateral, fără informarea și consultarea prealabilă a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, înainte de sărbătoarea Floriilor, 5 aprilie 2012, uzând de titlul judecătoresc definitiv și irevocabil, în prezența executorului judecătoresc, reprezentanții uniților au dorit să intre în biserica din Vășad, singura din localitate. Parohia ortodoxă a fost somată să predea biserica, moment ce a stârnit protestul credincioșilor ortodocși (în număr de 870 [opt sute șaptezeci] de persoane, în timp ce uniți sunt doar treizeci), fără a exista acte de violență sau agresări fizice, așa cum tendențios au arătat reprezentanții Episcopiei unite.

Deși Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a trimis Episcopului unit Virgil Bercea, ca în fiecare an, scrisoare irenică cu prilejul praznicului Învierii Domnului, acesta nu a răspuns, fiind pentru prima oară în ultimii cinci ani când nu a trimis scrisoare irenică de Paști. De fapt, este singurul ierarh care, în acest an, nu a răspuns cu scrisoare irenică Preasfințitului Părinte Sofronie, ci a preferat ca, în Săptămâna Patimilor și în perioada pascală, să atace în presă Biserica Ortodoxă Română.

A urmat o a doua tentativă de executare silită, la data de 26 aprilie 2012, eșuată în mod intenționat de partea greco-catolică, datorită modului de abordare, executorul judecătoresc renunțând rapid la executare, iar Episcopia Unită victimizându-se într-o campanie de presă exagerată, urmărindu-se provocarea și tulburarea credincioșilor ortodocși, deja lezați de aceste evenimente dureroase din viața lor. Și această campanie, ca și cele anterioare, nu a reprezentat altceva decât o altă încercare de manipulare a opiniei publice și a autorităților centrale și locale și, nu în ultimul rând, a instanțelor judecătorești, cu atât mai mult, cu cât marea majoritate a hotărârilor judecătorești ce privesc litigiile patrimoniale le sunt favorabile.

Deși partea ortodoxă a fost acuzată de „ură interconfesională și acțiuni antisociale contra greco-catolicilor”, printr-o campanie agresivă de imagine, fără precedent, împotriva ortodocșilor, prin scrisori deschise distribuite în presă, în care automartirizarea și victimizarea excesivă au fost exhibate exagerat, răspunsul înțelept și echilibrat al credincioșilor ortodocși din Vășad a dus în derizoriu abordarea meschină a celor care, în ochii lumii, vor să pară asupriți și nedreptățiți, uitând că doar cerșetorii își arată rănile!

Dovada maximă a bunei credințe, din partea ortodocșilor creștini, a fost faptul că, imediat după Sfintele Paști, parohia ortodoxă din Vășad și-a amenajat un spațiu liturgic provizoriu de slujire, în casa parohială, părăsind, în bună rânduială, sfântul lăcaș aflat în litigiu, în perspectiva înălțării unei noi biserici parohiale.

În data de 3 mai 2012 , la ora 6 dimineața, în prezența unității de jandarmi, s-a realizat executarea efectivă, prin tăierea încuietorii și înlocuirea acesteia, uniții ocupând biserica și intrând efectiv în posesia acesteia.

Soluția slujirii alternative în biserica din Vășad, propusă de către uniți, nu este una viabilă, deoarece experiența din ultimii ani a dovedit că, în timp, apar blocaje provocate de către greco-catolici, preoții și credincioșii ortodocși majoritari având parte de tratamente umilitoare din partea clerului unit. Un exemplu evident în acest sens este cel din localitatea Cheț, unde, după deschiderea pe care Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie a arătat-o românilor uniți cu Roma din Bihor, la începutul anului 2008, în același an, la 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, preotul greco-catolic a blocat accesul preotului ortodox în biserică, deși era în vigoare un protocol semnat de slujire alternativă. În aceste condiții, credincioșii ortodocși și-au construit o nouă biserică, târnosită de Preasfințitul Părinte Sofronie în data de 18 octombrie 2009, la doar un an de zile de la punerea pietrei de temelie.

Din toate acțiunile Episcopiei unite din Oradea, unilaterale, de provocare, se poate deduce reaua intenție, dorința de exagerare rău voitoare, pentru a crea o falsă problemă și, implicit, o imagine neadevărată cu privire la situația confesională din țară, în criza evidentă de credincioși, compensată prin pofta morbidă după lăcașurile de cult construite de înaintașii celor de astăzi, în majoritate ortodocși, la fel cum și înaintașii credincioșilor care au ridicat bisericile au fost, la rândul lor, tot ortodocși.

Atitudinile agresive din ultima vreme ale uniaților și spectacolul dezonorant pe care îl promovează, arată incapacitatea de a intra în dialog, în condiții normale, preferându-se umilirea și intimidarea credincioșilor ortodocși majoritari, prin folosirea jandarmilor (ca în timpul ocupației habsburgice) și a executorului judecătoresc. De altfel, chiar și chemarea în instanță a unei comunități creștine, fie și în chestiuni patrimoniale, de către o altă comunitate creștină, este total străină duhului Evangheliei Mântuitorului Hristos Iisus. Dumnezeu să vadă și să judece!

Comentarii Facebook


Știri recente