PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop-Vicar Patriarhal

Ieri, 20 decembrie, în Duminica dinaintea Nașterii Domnului, în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite în Catedrala patriarhală, a avut loc hirotonirea întru arhiereu a părintelui arhimandrit Varlaam Merticariu, ales Episcop-Vicar Patriarhal de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu titulatura Ploieșteanul, în ședința de lucru din 28 octombrie 2009, informează „Ziarul Lumina”. Rânduiala chemării la această înaltă treaptă a slujirii a început la Vecernia de sâmbătă seara.

La finalul Vecerniei săvârșite de preoții slujitori ai Catedralei patriarhale, a avut loc slujba specială de anunțare și chemare a candidatului la treapta arhieriei. Prin această slujbă, care se numește ipopsifiere, se arată că, după alegerea candidatului de către Sfântul Sinod și după ce autoritățile de stat au luat act de această alegere, potrivit canoanelor Bisericii și Statutului Bisericii Ortodoxe Române, precum și potrivit principiului libertății umane, candidatul răspunde în mod liber și conștient chemării și responsabilității ce vor urma.

Ieri-dimineață, la slujba Utreniei, candidatul la arhierie a citit înaintea ierarhilor prezenți mărturisirea de credință, care cuprinde o retrospectivă a istoriei luptei Bisericii cu toate ereziile cu care s-a confruntat de-a lungul veacurilor.

După mărturisirea de credință, noul episcop a semnat un act oficial, așezat pe Sfânta Evanghelie, prin care a certificat că își asumă tot ceea ce a mărturisit, precum și slujirea și misiunea ce vor urma.

În cadrul Sfintei Liturghii ce a urmat, săvârșită de Întâistătătorul Bisericii nostre, înconjurat de IPS Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, PS Sofronie, Episcopul Oradiei, PS Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului, PS Daniil, Episcop administrator al Daciei Felix, PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, PS Varsanufie Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, PS Emilian Lovișteanul, Episcop -Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, și de un ales sobor de preoți și diaconi, candidatul a fost hirotonit episcop, după rânduiala liturgică, primind veșmintele specifice: sacosul, omoforul, engolpionul, crucea și mitra, la fiecare întrebându-se: „Vrednic este?” și mulțimea răspunzând „Vrednic este!”

După citirea Sfintei Evanghelii, în care s-a istorisit Genealogia Mântuitorului, potrivit Sfântului Evanghelist Matei, Patriarhul României a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat că genealogia pe care ne-o prezintă Evanghelistul Matei ne arată perioada de pregătire și de așteptare, cu credință și cu speranță, a venirii lui Mesia. „În primul rând, Evanghelia de astăzi ne arată că Dumnezeu pregătește pe poporul ales și pe alte popoare ca Fiul Său cel Veșnic, care se face om, să fie primit potrivit pregătirii. Pregătirea aceasta s-a făcut mai ales prin prooroci și prin persoane care preînchipuiau pe Mesia, pe Hristos. În al doilea rând, învățăm din Evanghelia de astăzi că nu numai pentru poporul evreu vine Hristos în lume, ci și pentru alte popoare, pentru toate popoarele care vor crede în El. În al treilea rând, în partea a doua a Evangheliei care s-a citit se vede că Nașterea după trup a Mântuitorului Iisus Hristos nu este una obișnuită, nu este o naștere din inițiativă bărbătească, nici din poftă trupească. Este o naștere care se realizează din inițiativa lui Dumnezeu, astfel că Pruncul care se naște din Fecioara Maria S-a zămislit de la Duhul Sfânt, așa cum se spune în Crez, și zămislirea Lui s-a făcut în mod neobișnuit”, a spus PF Părinte Patriarh Daniel.

La finalul Sfintei Liturghii, PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, în calitate de secretar al Sfântului Sinod, a citit Actul Patriarhal, prin care noul episcop a fost recunoscut ca Episcop-Vicar Patriahal, cu titulatura Ploieșteanul – „Luând act că propunerea noastră a ținut seama de existența unui post vacant de episcop-vicar patriarhal la Patriarhia Română, încă din luna aprilie 2006, și are în vedere soluționarea multiplelor și complexelor probleme care se derulează prin Cancelaria Sfântului Sinod, sectoarele Administrației Patriarhale și ale instituțiilor centrale bisericești cu scop misionar, acordarea importanței cuvenite și coordonarea eficientă a activităților cu caracter cultural-educativ, misionar-filantropic și social, administrativ-economic și edilitar-gospodăresc la nivelul Patriarhiei Române” – , arătându-se, de asemenea, că această alegere și hirotonia s-au făcut apreciindu-se că preacuviosul părinte arhimandrit dr. Varlaam Merticariu are o temeinică formare pastorală, duhovnicească și monahală, desăvârșită în peste 11 de ani de viață călugărească și de slujire la sfântul altar, o solidă instruire teologică și o vastă cultură în domeniul istoriei bisericești universale și al ortodoxiei românești, o îndelungată și rodnică experiență la catedră.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre i-a dăruit noului Episcop-Vicar Patriarhal mantia și toiagul, însemne ale slujirii arhierești, iar PS Varlaam a binecuvântat poporul în noua sa demnintate. PF Părinte Patriarh a rostit, cu această ocazie, un cuvânt de felicitare pentru noul episcop hirotonit și a mulțumit lui Dumnezeu pentru dăruirea unui nou slujitor, subliniind: „Avem mare nevoie, aici la Patriarhie, de ierarhi care să reprezinte, ca delegați ai Patriarhului României, Biserica în diferite momente importante, atât din viața Bisericii, cât și din viața țării noastre, și, de asemenea , să reprezinte Biserica noastră peste hotare, în diaspora română și la întruniri internaționale, ca manifestare a faptului că Patriarhia Română, Biserica Ortodoxă Română, are relații de dialog și cooperare mai întâi cu Bisericile Ortodoxe surori și apoi cu alte Biserici creștine și cu organisme internaționale și instituții în care aduce mărturia dreptei credințe și mărturia unei vieți dinamice, a unei vieți pastorale, misionare, culturale și sociale, care se desfășoară în țara noastră cu multă jertfelnicie, cu multă dăruire de sine. Felicităm pe Preasfințitul Episcop-Vicar Patriarhal Varlaam, pentru că astăzi primește o demnitate mai mare și o slujire mai grea, aceea a arhieriei”, a spus Preafericirea Sa.

În final, noul Episcop-Vicar Patriarhal a mulțumit Părintelui Patriarh Daniel, întreg Sfântului Sinod, precum și clerului și credincioșilor, exprimându-și emoția în fața acestei înalte slujiri. „Mă încearcă sentimentul responsabilității chemării în această dumnezeiască slujire. Cred că lucrarea Duhului Sfânt pe care l-ați invocat în taina hirotoniei pe care am primit-o astăzi va vindeca și va completa cele care îmi lipsesc și nădăjduiesc că sentimentul acesta de responsabilitate îl voi trăi cu bucurie mai târziu. Trăiesc un sentiment de mare onoare, pentru că am fost chemat la cea mai înaltă demnitate bisericească, la arhierie, treapta cea mai înaltă a slujirii sacramentale, despre care Sfântul Ignatie Teoforul, pe care îl prăznuim astăzi, a scris în cuvinte de foc”, a spus Preasfințitul Varlaam, noul Episcop- Vicar Patriarhal.

Comentarii Facebook


Știri recente