Proiectul pentru modernizarea infrastructurii Fundației Solidaritate și Speranță s-a încheiat

Fundația ‘Solidaritate și Speranță’ a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a anunțat, ieri, 21 august 2012, finalizarea proiectului de modernizare a infrastructurii sediului instituției. Proiectul, în valoare de 800.000 de euro, s-a derulat din toamna anului trecut și a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, informează Ziarul Lumina, Ediția de Moldova. Lucrările derulate au constat în intervenții tehnice la parter, mansardă și la exterior. De asemenea, clădirea a fost dotată cu echipamente moderne.

La sediul ‘Diaconia’ al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a avut loc ieri o conferință de presă în cadrul proiectului ‘Modernizarea infrastructurii serviciilor sociale a Fundației ‘Solidaritate și Speranță”. După cum a explicat pr. Mihai Doroșincă, directorul executiv al Fundației ‘Solidaritate și Speranță’, în urma implementării acestui proiect au rezultat mai multe beneficii. ‘Complexitatea investiției și caracterul amplu al acesteia au avut ca rezultate indirecte îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor sociale, prin modernizarea infrastructurii serviciilor sociale a Fundației ‘Solidaritate și Speranță’, creșterea numărului de persoane care au acces la serviciile sociale ale Fundației ‘Solidaritate și Speranță’, crearea de noi locuri de muncă, creșterea gradului de protecție a persoanelor cu dizabilități, prin amenajarea unor modalități speciale de acces în cadrul FSS, îmbunătățirea condițiilor de acces la serviciile sociale ale fundației pentru toate categoriile defavorizate și creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii, ce a fost modernizată pentru realizarea de activități sociale. Proiectul creează un mediu favorabil pentru dezvoltarea relațiilor cu alte centre sociale din țară sau străinătate, datorită dotărilor și spațiului modernizat’, a spus pr. Mihai Doroșincă.

Cerere mare pentru servicii sociale

Proiectul ‘Modernizarea infrastructurii serviciilor sociale a Fundației ‘Solidaritate și Speranță” este o componentă a unei inițiative complexe de investiții a fundației, încadrându-se în seria investițiilor cu obiectivul general comun – îmbunătățirea infrastructuriii serviciilor sociale din cadrul FSS. Proiectul de investiții ‘Modernizarea infrastructurii serviciilor sociale a Fundației ‘Solidaritate și Speranță” vine în completarea proiectelor de investiții anterioare. Soluția tehnică propusă prin proiectul de investiții respectă obiectivele proiectului, ale Programului Operațional Regional, respectiv obiectivele Axei prioritare 3 ,,Îmbunătățirea infrastructurii sociale’, Domeniului major de intervenție 2 ,,Reabilitarea/modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale’. Prezentul proiect a reprezentat o necesitate imperioasă, întrucât în cadrul FSS funcționează servicii sociale care au ca beneficiari copii defavorizați, bătrâni marginalizați, tineri aflați în situații de risc, persoane cu deficiențe de auz și vorbire, precum și alte categorii sociale. Printre alte argumente se pot menționa: există o cerere foarte mare pentru serviciile sociale oferite de Fundația ‘Solidaritate și Speranță’, numărul potențialilor beneficiari crescând de la an la an, la fel și nevoia de spații pentru desfășurarea activităților sociale, clădirea (monument istoric), datorită nefinalizării lucrărilor de amenajare a ei, era degradată și avea cheltuieli nejustificat de mari cu energia termică și electrică – datorită înălțimii spațiilor de lucru. Clădirea a beneficiat de lucrări de consolidare, modernizare și RK în anul 2002, lucrări ce au fost realizate în baza proiectului nr. 12/2002. Starea actuală a construcției, din punct de vedere structural, este bună. Compartimentările interioare, precum și finisajele actuale corespund normelor și normativelor, atât naționale, cât și europene.

Recompartimentări de spații pentru activități sociale

Obiectivul general al acestui proiect a fost îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor sociale din municipiul lași, județul Iași și ridicarea acestor servicii la standarde europene, pentru asigurarea accesului egal al cetățenilor la aceste servicii. La parter s-a reabilitat spațiul ocupat de bucătărie, prin recompartimentări menite să satisfacă cerințele normelor igienico-sanitare în vigoare, s-a mărit spațiul destinat servirii hranei, prin realizarea supantei, a fost refuncționalizată zona de birouri, prin recompartimentări ușoare și prin mărirea suprafeței utile, în urma realizării celor două supante, au fost amenajate spațiul necesar centralei termice și grupul sanitar pentru persoane cu dizabilități locomotorii, au fost reamenajate grupurile sanitare, au fost reabilitate zona casei scării, holurile de acces și instalațiile termice, electrice, sanitare și de alimentare cu gaze naturale. La mansardă s-a făcut refuncționalizarea spațiilor de birouri, au fost reabilitate grupurile sanitare, zona casei scării și a holurilor de acces, instalațiile termice, electrice și sanitare. La exterior s-a refăcut trotuarul existent în jurul clădirii, s-au executat reparații la finisajele exterioare, s-a schimbat streașina acoperișului și s-a refăcut rețeaua exterioară de alimentare cu apă. Din punct de vedere tehnic, în urma recompartimentării spațiilor, s-au creat goluri de uși ce au fost bordate cu rame din beton armat, supantele de la parter au structură metalică și fundații izolate din beton armat, centrala termică a fost separată de încăperile învecinate printr-un zid din cărămidă.

Proiectul ‘Modernizarea infrastructurii serviciilor sociale a Fundației ‘Solidaritate și Speranță” are ca rezultat: reorganizarea fluxului interior pentru optimizarea utilizării spațiilor și crearea de noi spații pentru dezvoltarea și/sau crearea de servicii sociale și crearea de noi spații pentru consultanța persoanelor care se află în dificultate. Odată cu realizarea acestor modificări, FSS are posibilitatea de a dezvolta, sub același acoperiș și fără a modifica arhitectura clădirii, noi proiecte sociale, care să corespundă standardelor europene din toate punctele de vedere. Toate activitățile sociale existente, precum și toate proiectele de viitor au depins de realizarea acestui proiect.

Comentarii Facebook


Știri recente