Proiect pentru studenți, demarat de Facultatea de Teologie din Craiova

Facultatea de Teologie a Universității din Craiova implementează – în perioada 3 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013 – proiectul POSDRU/109/2.1/G/81762 „Competențe socio-umane pentru piața muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”, după cum ne-a precizat Gabriela Popescu de la Biroul de presă al Arhiepiscopiei Craiovei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de inserție pe piața muncii a unui număr de 300 de studenți de la șapte specializări universitare din domeniul socio-uman (Teologie, Asistență Socială, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene, Istorie, Română și Comunicare).

„În lunile noiembrie și decembrie s-a difuzat un spot publicitar în mass-media regională pentru promovarea mesajului campaniei. În luna decembrie, studenții au continuat să participe la stagiile de practică din instituțiile de primire si s-a continuat evaluarea psihologică si consilierea studenților în cadrul Centrului de evaluare socio-profesională și orientare pentru o carieră în domeniul socio-uman creat în cadrul proiectului, în vederea identificării nevoilor si așteptărilor studenților cu privire la cariera lor profesională”, a precizat prof.univ.dr. Cristiana Teodorescu, responsabil cu Relații Publice din cadrul Universității din Craiova.

Tot în această lună, pe data de 8 decembrie, la ora 10, a avut loc, la Casa Universitarilor masa rotundă cu tema „Oportunități și amenințări în practica profesională” cu reprezentanți ai studenților și ai pieței muncii din domeniul socio-uman de la nivel local.

Comentarii Facebook


Știri recente