Proiect pentru sprijinirea încadrării pe piața muncii a studenților, derulat de Facultatea de Teologie din Craiova

La sediul Universității din Craiova a avut loc sâmbătă, 29 septembrie 2012, o întâlnire de popularizare a Programului – cadru de practici profesionale în domeniul socio-uman. Acțiunea face parte din proiectul cu finanțare europeană „Competențe socio-umane pentru piața muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia”, derulat în această perioadă de Universitatea din Craiova prin Facultatea de Teologie, Istorie și Științe ale Educației, în calitate de beneficiar, după cum a precizat Gheorghe Cioiu.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de inserție pe piața muncii a unui număr de 300 de studenți aparținând unor specializări universitare din domeniul socio-uman. Conform părintelui diacon, lector univ. dr. Gelu Călina, coordonatorul proiectului, atingerea acestui obiectiv va genera efecte pozitive pe termen lung prin contribuția adusă la corelarea educației din mediul universitar cu cerințele pieței muncii, cu efecte benefice inclusiv pentru generațiile viitoare de studenți din domeniul socio-uman.

„Scopul elaborării Programului cadru de practică îl reprezintă oferirea unui cadru de referință și furnizarea unor repere metodologice utile studenților, responsabililor de practică și tutorilor, care să genereze practici educaționale și profesionale bune, superioare celor curente și să contribuie, în cele din urmă, la dezvoltarea competențelor profesionale specifice domeniului socio-uman și ale fiecărei specializări în parte: Asistență Socială, Teologie Pastorală, Istorie, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene, Comunicare și Relații Publice, Limba Română”, a mai precizat părintele profesor Gelu Călina.

La întâlnirea de sâmbătă au participat reprezentanți ai instituțiilor semnatare a convențiilor de practică, reprezentanți ai partenerilor din proiect și ai mediului academic craiovean. Tot luna aceasta a fost finalizată și o altă activitate importantă din primul an de derulare a proiectului, și anume, constituirea grupelor de practicanți și repartizarea acestora la instituțiile de primire.

Comentarii Facebook


Știri recente