Proiect pentru încadrarea studenților pe piața muncii

În Arhiepiscopia Craiovei se desfășoară în momentul de față un proiect ce vizează încadrarea studenților pe piața muncii.

Încadrarea se încearcă prin proiectul ‘Competențe socio-umane pentru piața muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia’, implementat de Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Teologie, Istorie și Științe ale Educației, informează „Ziarul Lumina”.

În acest sens s-a constituit un consorțiu interdisciplinar de tutori pentru sprijinirea studenților în realizarea stagiilor de practică. Aceștia au fost recrutați și desemnați din rândul reprezentanților instituțiilor de primire a studenților și al partenerilor implicați în proiect – Arhiepiscopia Craiovei, Consiliul Județean Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Dolj – pe baza unor criterii anterior elaborate.

Diac. lect. univ. dr. Gelu Călina arată că obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de inserție pe piața muncii a unui număr de 300 de studenți aparținând unor specializări universitare din domeniul socio-uman. Atingerea acestui obiectiv va genera efecte pozitive pe termen lung prin contribuția adusă la corelarea educației din mediul universitar, cu cerințele pieței muncii, cu efecte benefice inclusiv pentru generațiile viitoare de studenți din domeniul socio-uman. Se urmărește astfel dezvoltarea unor resurse umane capabile să gestioneze cât mai eficient procesul tranziției de la școală la viața activă, precum și creșterea calității sistemului de educație din învățământul superior.

Proiectul ‘Competențe socio-umane pentru piața muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia’ este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 ‘Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii’, Domeniul major de intervenție 2, 1 ‘Tranziția de la școală la viața activă’, propus de Universitatea din Craiova.

Comentarii Facebook


Știri recente