Proiect pentru îmbunătățirea calității învățământului universitar, la Craiova

În cadrul proiectului „Competențe socio-umane pentru piața muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia”, implementat de Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Teologie, Istorie și Științe ale Educației, în calitate de beneficiar, în luna iunie a fost demarată o activitate importantă din primul an de desfășurare a proiectului, activitate reprezentată de elaborarea în parteneriat a unui Program cadru de practică în domeniul socio-uman.

Prima etapă a acestei activități constă în identificarea în comun a conținuturilor și situațiilor de învățare necesare pentru dezvoltarea acelor competențe profesionale și transversale solicitate de piața forței de muncă. În acest sens, au fost constituite grupuri mixte de lucru aferente celor 7 specializări din proiect, formate din reprezentanți ai solicitantului și ai instituțiilor de primire cu care au fost încheiate convenții de practică, după cum ne-a precizat Gabriela Popescu de la Biroul de presă al Arhiepiscopiei Craiovei.

În datele de 2 și 9 iunie s-au desfășurat primele două ateliere de lucru, în cadrul cărora au fost elaborate conținuturile informative și situațiile de învățare determinate de analiza rezultatelor din Barometru, documente care vor sta la baza elaborării în parteneriat a Programului cadru de practică în domeniul socio-uman în concordanță cu cerințele pieței muncii locale.

Acest Program cadru de practică vizează, pe lângă îmbunătățirea stagiilor de practică a studenților din domeniul socio-uman și creșterea calității învățământului universitar, și adaptarea ofertei educaționale la cerințele actuale ale pieței muncii pentru dezvoltarea competențelor profesionale și sociale ale viitorilor absolvenți.

Comentarii Facebook


Știri recente