Proiect pentru dezvoltarea organizațională a eparhiilor la Timișoara

Vineri, 19 noiembrie, în sala de festivități a Centrului Eparhial din Timișoara a avut loc ședința de lucru privind dezvoltarea proiectului FORTE, informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Banat. La întâlnire au fost prezenți reprezentanți ai Patriarhiei Române și personalul implicat din cadrul Serviciului social al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Proiectul propune o intervenție structurată pentru sprijinirea dezvoltării organizaționale a eparhiilor, în funcție de caracteristicile lor și de prioritățile identificate la nivel regional și local.

Începând din septembrie 2010, Federația Filantropia împreună cu Patriarhia Română, Instituto de Formation Integral (IFI) și SC Global Commercium Development SRL implementează proiectul ‘FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social’.

Proiectul vizează dezvoltarea capacității organizaționale a structurilor active în domeniul parteneriatului social din cadrul Administrației Patriarhale și a nouă eparhii din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, pentru a deveni parteneri mai puternici pentru incluziunea socială la nivel național. Acesta se desfășoară pe parcursul a 36 de luni, până în august 2013, pe teritoriul României, fiind susținut financiar prin Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU.

Evaluare sistematică

În cadrul dezbaterilor s-a discutat despre realizarea unei evaluări sistematice, obiective și profesionale a capacității organizaționale și de livrare de servicii sociale ale Administrației Patriarhale și ale Arhiepiscopiei Timișoarei; se prevede generarea unei strategii instituționale în domeniul incluziunii sociale, la nivel central și regional, precum și îmbunătățirea competențelor angajaților din cadrul structurilor instituționale naționale, regionale și locale, astfel încât Patriarhia Română să acționeze ca un partener mai eficient, mai transparent și sustenabil în domeniul incluziunii sociale.

‘Vor fi organizate sesiuni de training pe teme de dezvoltare organizațională alternate cu exerciții practice, asistență în teren și consultanță. Scopul trainingului este să îmbunătățească competențele și abilitățile de management ale beneficiarilor și să-i sprijine în conceperea și implementarea unui proces participativ de planificare strategică’, a precizat părintele consilier Cristian Pavel.

Dezvoltarea continuă a abilităților și cunoștințelor

În cadrul proiectului se va dezvolta un centru național de formare continuă pentru a continua, completa și extinde programul de formare demarat în proiect. Formatorii vor fi selectați din cadrul eparhiilor cuprinse în proiect, în funcție de abilitățile specifice. Ei vor parcurge un proces de pregătire și vor lucra în echipă cu specialiști pentru a-și dezvolta și în practică abilitățile și cunoștințele. Vor fi dezvoltate 10 centre de resurse la nivelul eparhiilor alese. În cadrul lor vor lucra consultanți pregătiți în proiect, care vor oferi informații, servicii de consiliere și asistență, vor sprijini dezvoltarea parteneriatelor locale și dezvoltarea și implementarea strategiilor. Rezultatele obținute la nivel regional vor fi prezentate în cadrul unei conferințe naționale pe tema incluziunii sociale și se vor planifica următorii pași pentru extinderea procesului de planificare strategică la alte regiuni.

Comentarii Facebook


Știri recente