Proiect de reabilitare a Bisericii „Sfântul Sava” din Iași

La sediul ‘Diaconia’ al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a avut loc sâmbătă, 4 decembrie, lansarea lucrărilor de construcție, restaurare, conservare și pictură în cadrul proiectului ‘Reabilitarea și integrarea turistică a ansamblului monument istoric ‘Sfântul Sava’ Iași’. Evenimentul s-a desfășurat după slujba Vecerniei unită cu Litia închinată Sfântului Sava cel Sfințit, pomenit ieri de Biserica Ortodoxă.

În deschiderea evenimentului, pr. paroh Narcis Axinte, care este consilier în cadrul Sectorului Asistență socială din Arhiepiscopia Iașilor, a mulțumit invitaților pentru prezență, amintind că de la începutul acestei săptămâni vor fi demarate lucrările la Biserica ‘Sfântul Sava’. ‘Ceea ce s-a programat a se face pentru Biserica ‘Sfântul Sava’ va începe în scurt timp. Am dorit să marcăm acest moment și iată sunt prezenți, pe lângă preoții care au participat la slujba Vecerniei hramului, persoane care sunt importante pentru ceea ce se va întâmpla cu monumentul istoric ‘Sfântul Sava’ din Iași’, a precizat pr. Narcis Axinte. Prof. dr. Gheorghe Macarie de la Universitatea ‘Al. I. Cuza’ din Iași a amintit că Biserica ‘Sfântul Sava’ este una dintre cele mai mari biserici nu numai din Iași, ci și din țara noastră și una dintre bisericile marcante ale Ortodoxiei. ‘Restaurăm această biserică nu doar pentru că este un monument de artă, monument istoric, lăcaș de cult, ci pentru că această biserică a fost un lăcaș de cultură pentru întreaga Ortodoxie orientală. Restaurarea acestei biserici reprezintă o reînviere spirituală’, a spus prof. dr. Gheorghe Macarie, după cum ne informează ‘Ziarul Lumina’, Ediția de Moldova.

Prof. dr. ing. Vasile Dascălu, directorul SC Romexpres Grup, a vorbit celor prezenți despre pericolul de degradare în care se află Biserica ‘Sfântul Sava’ și despre măsurile care vor fi luate. ‘S-a realizat o etapă foarte importantă prin faptul că a fost scoasă din pericolul de a deveni ruină. Între timp, prin demersurile care s-au făcut, s-a ajuns la obținerea unei finanțări. Problemele legate de această construcție sunt multiple. Nu se văd avariile foarte grave pe care le are în structura interioară. Când am intervenit la acoperiș, la baza turlelor am descoperit că doar o treime din reazem era în funcțiune. O altă problemă este starea de măcinare a pietrelor între ele. Prima măsură va fi aceea de a restabili legătura materiei originale, urmând să se intervină cu elemente de înnobilare a structurii’, a explicat prof. dr. ing. Vasile Dascălu. În final, părintele Constantin Andrei, protoiereul Protopopiatului Iași 1, și-a exprimat bucuria că vor fi demarate lucrările de restaurare și reconsolidare la Biserica ‘Sfântul Sava’, ‘care este cartea de vizită a orașului Iași și legătura dintre generații’.

Integrarea monumentului în circuitul turistic local și regional

Proiectul ‘Reabilitarea și integrarea turistică a ansamblului monument istoric ‘Sfântul Sava’ Iași’ este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Cod SMIS 3395. Proiectul se înscrie în patru linii strategice prin următoarele:

– realizează o investiție în vederea reabilitării și conservării patrimoniului cultural al orașului Iași: ansamblul monument istoric ‘Sfântul Sava’ Iași;

– contribuie la valorificarea potențialului turistic al orașului Iași prin crearea premiselor pentru integrarea în circuitul turistic intern și internațional al unui obiectiv turistic care face parte din centrul istoric al Iașului;

– creează premisele dezvoltării unui cluster de atracții turistice prin corelarea cu alte inițiative de reabilitare și valorificare a unor monumente istorice ce fac parte din vechiul centru istoric al Iașului. Aceste inițiative vor fi continuate de includerea monumentelor istorice în circuite turistice integrate;

– îmbunătățește imaginea mediului urban (cu efecte pozitive asupra numărului de turiști atrași) și standardul de viață al locuitorilor județului Iași prin reabilitarea unui ansamblu monument istoric aflat în stare accentuată de degradare.

Principalele lucrări prevăzute pentru realizarea obiectivului de investiții constau în: construcții și amenajări, inclusiv pictură bisericească (restaurare și repictare – 1.650 mp), conservare și restaurare mobilier, iconostas și carte veche, consolidarea fundației sfântului lăcaș, consolidarea zidurilor care alcătuiesc corpul bisericii cu elemente verticale din beton armat, consolidarea turlelor bisericii cu elemente care au avantajul că nu afectează elementele structurale existente, refacerea instalațiilor electrice, restaurarea și conservarea elementelor de arhitectură ale bisericii, turnului- clopotniță și zidului de incintă, amenajarea a două încăperi în turnul-clopotniță ce vor găzdui punctul muzeal al bisericii, amenajarea vestigiilor arheologice, amenajare punct muzeal, consolidare și conservare zid incintă, reamenajarea căii de acces, amenajarea unei suprafețe de parcare în incinta ansamblului monument istoric, lucrări de restaurare și conservare etc. Durata proiectului este de 29 de luni de la data începerii lucrărilor. Vor fi realizate intervenții de urgență pentru execuția de lucrări care să stopeze evoluția spre colaps a monumentului. Proiectul, prin obiectivele sale, este parte a unui plan mai complex de investiții ce are ca scop final reabilitarea ansamblului monument istoric ‘Sfântul Sava’ Iași în vederea integrării monumentului în circuitul turistic local și regional.

Ctitorie a călugărilor moldoveni din Țara Sfântă

Biserica ‘Sfântul Sava’, construcție monumentală unică în Moldova în care se îmbină elemente arhitecturale bizantine, orientale, gotice moldovenești și muntenești, se înscrie ca una dintre cele mai impresionante și mai vechi biserici, fiind reprezentativă, alături de Biserica Bărboi, Mănăstirea Golia și Biserica Armenească, pentru ‘patrulaterul istoric’ al orașului Iași din primele decade ale secolului al XVI-lea. Primii ctitori au fost călugării moldoveni din Țara Sfântă. Istoria Mănăstirii ‘Sfântul Sava’ se împletește cu istoria Iașilor, poate mai mult decât istoria oricărui alt edificiu bisericesc și monument istoric al acestui bătrân oraș. Precum data întemeierii orașului Iași se pierde în negura vremurilor străvechi, tot așa și data întemeierii Mănăstirii ‘Sfântul Sava’ se ascunde în ceața veacului de întemeiere a statului centralizat al Moldovei. Biserica Mănăstirii ‘Sfântul Sava’, în forma cea mai apropiată de înfățișarea ei actuală, privită mai ales ca monument reprezentativ al tehnicii constructive și artelor plastice medievale, are ca dată de naștere ziua de 4 august 1583, când Petru Șchiopul dăruiește călugărilor ‘niște case făcute de domnia noastră în târgul Ieșilor și cu locul acestor case ca să dăinuiască acolo rugătorii noștri și să-și facă biserică’. A fost o danie conferită cu acordul mitropolitului Sucevei, Teofan, al episcopului de Rădăuți, Gheorghe, ‘și al întregului sfat’, donația subliniind nu numai importanța deosebită a actului în sine, dar și perspectiva unei creșteri și dezvoltări economice înfloritoare în următoarele decenii, patrimoniul mănăstirii îmbogățindu-se cu numeroase moșii, case în târg, dughene, vii, bălți, mori și chiar vamă proprie.

După secularizarea din 1864, Biserica ‘Sfântul Sava’ a rămas sub îngrijirea unui custode, iar odată cu aplicarea Legii clerului mirean a devenit biserică parohială având filiale biserica Mănăstirii ‘Dancu’ și Biserica ‘Sfântul Dumitru Balș’. În 1951 parohia ‘Sfântul Sava’ și-a încetat activitatea, aceasta fiind reluată după evenimentele din 1989.

Renovări de-a lungul timpului

Vechimea ansamblului monument istoric, precum și factorii de mediu au făcut necesare, de-a lungul timpului, realizarea a numeroase lucrări de reabilitare și conservare. Astfel, incendiul de mari proporții izbucnit în Iași, în aprilie 1616, a distrus 18.400 de case din cele 20.000 câte număra atunci urbea medievală. Evident, de pe urma dezastrului a avut de suferit și Ansamblul monahal de la ‘Sfântul Sava’, fapt ce a impus reînnoirea din temelii, în deceniile următoare, în primul rând a bisericii mănăstirii. Acest lucru s-a întâmplat în anul 1625, când biserica a fost ‘zidită și înnoită’. În anul 1676, voievodul Antonie Ruset a ridicat un zid de piatră din care astăzi se mai păstrează doar o parte. Deși distrusă în timp și restaurată ori renovată în anii 1820, 1832, 1844, 1862 și 1878-1879, biserica și-a păstrat caracterul original al stilului bizantin al secolului al XVII – lea, unic în arhitectura moldovenească. Chiar și reparațiile din secolul al XIX-lea, care au adus o serie de schimbări clădirii de tip oriental, precum ușa de intrare dinspre vest, cafasul sau mutarea cu un metru în interior a catapetesmei, au menținut specificul ei basilical. Lucrările de restaurare recente au început în 1997-1998, lucrări de intervenție de urgență care au fost însă oprite în repetate rânduri, din lipsă de fonduri. Degradarea accentuată a ansamblului monument istoric ‘Sfântul Sava’ a determinat conturarea unui plan complex de investiții în vederea reabilitării bisericii, includerii în circuitul turistic și valorificării potențialului turistic al acesteia.

Paraclis al Institutului Social-Caritativ ‘Diaconia’

În prezent, parohia ‘Sfântul Sava’ are 600 de familii și este păstorită din luna februarie a anului 2005 de pr. Narcis Constantin Axinte. Biserica ‘Sfântul Sava’ a primit printr-o decizie mitropolitană statutul de paraclis al Institutului Social-Caritativ ‘Diaconia’ din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, care cuprinde Sectorul de Asistență Socială ‘Diaconia’ și Fundația ‘Solidaritate și Speranță’. Sectorul de Asistență Socială ‘Diaconia’ și Fundația ‘Solidaritate și Speranță’ cuprind mai multe structuri (2.000 m pătrați spații utile) social-filantropice, consiliere, activitate educativă, acordare ajutoare de urgență, asistență socială primară și specializată precum Centrul de intervenție în prevenirea SIDA și a violenței în familie, Grădinița ‘Buna Vestire’, Centrul de asistență social-medicală și îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, Școala postliceală pentru pedagogi de recuperare ‘Olga Sturdza’, Centrul de prevenție, consiliere, suport și asistență în sfera sănătății reproducerii și a relațiilor de cuplu pentru tineri ‘InfoAdolescent’, Centrul de zi pentru copii ‘Sfânta Marina’, Centrul de prevenție, consiliere, reabilitare și terapie ocupațională pentru persoanele dependente de alcool și droguri, Cantina socială ‘Sfântul Sava’, precum și Centrul de studii interdisciplinare în religie și în știință. Biserica ‘Sfântul Sava’ este singurul lăcaș de cult din Iași unde se asigură asistență religioasă persoanelor cu dependență de alcool și droguri, bătrânilor și copiilor dezavantajați social, iar membrilor comunității persoanelor cu deficiență de auz și vorbire din Iași (800 de persoane) li se traduc slujbele bisericești în limbaj mimico-gestual.

În Biserica ‘Sfântul Sava’ din Iași se găsesc din anul 1998 moaștele Sfântului Mucenic Trifon și ale Sfintei Mucenițe Marina. Programul liturgic se desfășoară conform tradiției Bisericii, cu specificul perioadelor de post, când se intensifică pregătirea spirituală. Sfintele slujbe sunt oficiate de pr. paroh Narcis Constantin Axinte, împreună cu pr. Mihai Prodan, inspector în cadrul Sectorului social-filantropic ‘Diaconia’ al Arhiepiscopiei Iașilor, pr. Răzvan Puiu Aonofriesei, referent pentru comunitatea surdo-muților, și cu diac. Sorin Adrian Mihalache, asistent universitar la Facultatea de Teologie ‘Dumitru Stăniloae’ din Iași și secretar general al Centrului de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie și Știință al Universității ‘Al. I. Cuza’ din Iași.

Hramul Bisericii ‘Sfântul Sava’

Biserica Ortodoxă l-a pomenit ieri pe Sfântul Sava cel Sfințit. Programul liturgic al Bisericii ‘Sfântul Sava’ din Iași, care și-a cinstit ocrotitorul, a început sâmbătă seara cu slujba Vecerniei unită cu Litia care a fost oficiată de arhim. Dosoftei Șcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iași. La final, arhim. Dosoftei a vorbit despre viața Sfântului Sava cel Sfințit, care s-a nevoit în Țara Sfântă. În continuare, părintele protopop Constantin Andrei a apreciat lucrarea misionară a părintelui paroh Narcis Axinte, făcând referire la eforturile depuse în ultimii ani la Biserica ‘Sfântul Sava’. La final, pr. Narcis Axinte a mulțumit preoților și credincioșilor care au fost prezenți la slujba din ajunul hramului, îndemnând la intensificarea rugăciunii pe perioada cât sfântul lăcaș va fi în renovare.

Comentarii Facebook


Știri recente