Proiect de incluziune socială în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Din data de 18 noiembrie 2008 a început derularea unui proiect de finanțare nerambursabilă realizat între Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse (MMFES) & Autoritatea de Management pentru programul operațional sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU), ca Autoritate Contractantă și Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și Asociația Socio-Culturală Matei Basarab Slobozia ca Beneficiar, proiect numit ‘Centrul de Consiliere și Sprijin pentru familiile aflate în dificultate’.

Proiectul își propune dezvoltarea serviciilor sociale adaptate nevoilor populației in vederea sprijinirii incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din Municipiul Slobozia și localitățile învecinate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– înființarea și acreditarea unui Centru de Consiliere și Sprijin pentru familiile aflate în dificultate din Municipiul Slobozia și împrejurimi;

– prevenirea situațiilor de dificultate și de criză care pot duce la marginalizare și excluziune socială pentru 100 de familii;

– întărirea parteneriatului dintre Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și Asociația Socio-Culturală Matei Basarab Slobozia, în ceea ce privește acordarea de servicii sociale familiilor aflate în dificultate.

Beneficiarii proiectului sunt 100 de familii aflate în următoarele situații:

– familii în care se înregistrează orice formă de violență; femei însărcinate în criză de sarcina; familii care au un întreținător în detenție; tineri care se eliberează din detenție; familii care locuiesc în locuințe sociale și necesită intervenții de urgență; familii în care un părinte sau ambii părinți sunt în șomaj; familii cu venituri foarte mici; familii în care există persoane infectate HIV/SIDA; tineri care au părăsit sistemul de protecție socială de tip rezidențial; familii cu probleme de cuplu.

Centrul de Consiliere și Sprijin are ca locație 3 săli în clădirea Centrului Social al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, ce urmează a fi amenajate cu această destinație. Proiectul este propus pentru o perioadă de 12 luni, principalele activități fiind:

– amenajarea spațiului destinat Centrului de Consiliere și Sprijin pentru familiile aflate în dificultate;

– constituirea echipei de specialiști ai Centrului de consiliere și Sprijin pentru familiile aflate în dificultate;

– deschiderea Centrului de consiliere și sprijin pentru familiile aflate în dificultate;

– promovarea serviciilor în cadrul grupului țintă și în comunitate;

– selecția beneficiarilor;

– oferirea serviciilor de consiliere, informare și sprijin material acordate solicitanților din cadrul grupului țintă, conform planului de servicii personalizat;

– acreditarea Centrului de Consiliere și Sprijin;

– realizarea și distribuirea în comunitate a 1000 de pliante de promovare a serviciilor oferite de Centrul de consiliere și sprijin pentru familiile aflate în dificultate din Slobozia;

– organizarea și susținerea activităților de informare referitoare la drepturile sociale și alte tematici necesare informării grupului țintă;

– evaluarea activităților și rezultatelor proiectului, în vederea îmbunătățirii și adaptării metodelor de lucru.

Principalele rezultate urmărite ale acestui proiectului sunt:

– un nou serviciu social adaptat nevoilor beneficiarilor, de tipul Centrului de Consiliere si Sprijin, înființat în Județul Ialomița;

– 100 de familii aflate în dificultate vor beneficia de servicii de evaluarea a nevoilor individuale, familiale sau de grup, planuri de servicii personalizate, informare;

– aproximativ 80 de familii vor beneficia de consiliere sociala sau psihologica, după caz;

– aproximativ 75 de familii vor beneficia de sprijin material de urgenta;

– cel puțin 25 de tineri vor participa la activități de socializare;

– cel puțin 30 de membri ai familiilor aflate în dificultate care participă la programele oferite de centru își vor îmbunătăți starea emoțională;

– informarea comunității și distribuirea în comunitate a 1000 de pliante de promovare a serviciilor oferite;

– un parteneriat funcțional între ESC, DGASP și ASCMB.

Bugetul proiectului este de 57.130 euro, din care 51.417 euro solicitare la Autoritatea Contractantă- finanțare nerambursabilă (90% din valoarea proiectului) și 5.713 euro contribuție proprie (restul de 10 %).

Biroul de presă al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor

Comentarii Facebook


Știri recente