Programă pentru ora de religie la clasa pregătitoare

Programa școlară pentru ora de religie la clasa pregătitoare a fost redactată de Comisia de lucru a Patriarhiei Române pentru elaborarea noilor programe la disciplina religie și înaintată Sfântului Sinod pentru aprobare. În prezent, se lucrează și la programele pentru clasele I-XII, după cum ne informează Ziarul Lumina.

Potrivit Legii Educației Naționale nr. 1/2011, și copiii din clasa pregătitoare vor avea oră de religie. Cum clasa respectivă va funcționa începând cu anul școlar 2012-2013, era nevoie de o programă special concepută. Aceasta a primit aprobarea Sfântului Sinod, întrunit recent, iar acum proiectul acestei programe a fost trimis la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, spre aprobare. Comisia Patriarhiei Române lucrează și la programele pentru disciplina religie la clasele I-XII, în condițiile în care, conform art. 16, alin. 1 din noua lege a Educației, un elev poate încheia parcursul școlar în clasa a IX-a (‘învățământul general obligatoriu este de 10 ani și cuprinde învățământul primar și cel gimnazial’), ceea ce presupune o nouă viziune unitară asupra programelor la religie.

Ce schimbări vor aduce noile programe la disciplina religie ne-a spus pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu, consilier patriarhal în cadrul Sectorului Teologic-educațional: ‘Obiectivele-cadru ale programei de până acum erau axate în special pe cunoaștere, se uza mult de un model de învățare scolastic, bazat în principal pe multe date și informații, ceea ce obliga elevul să memoreze foarte mult. De data aceasta încercăm să punem accentul, în procesul de învățare, nu atât pe caracterul informativ, cât pe cel educațional-formativ. Dorim să dezvoltăm cu precădere latura moral-religioasă a copiilor și tinerilor, bazată pe tradițiile autentice ale Bisericii și ale neamului. Cu noua programă, profesorii au o libertate mai mare în organizarea orei de religie, care ar trebui să se desfășoare nu numai la clasă, ci și în alte contexte educațional-formative, precum: în biserici, în muzee, în mijlocul naturii etc.’.

Membrii Comisiei de elaborare a programei s-au folosit și de experiența altor sisteme școlare din statele europene. ‘Am cercetat programele la disciplina religie atât din țările ortodoxe, cât și din țările unde sunt majoritare alte culte – Franța, Belgia, Germania. Cel mai mult ne-am inspirat din modelul grecesc. Am dorit ca noile programe să nu copieze cu precădere disciplinele teologice din seminariile și liceele teologice, ci să se bazeze pe tradiția vie și autentică a Bisericii, de comuniune a omului cu Dumnezeu și cu semenii, în iubirea Preasfintei Treimi. Asta nu înseamă că temele propuse și aprobate de Sfântul Sinod vor fi eliberate de orice conținut teologic. Acesta va fi accesibil deopotrivă minții și sufletului copilului și va fi îmbrăcat într-o haină nouă, potrivită vârstei și înțelegerii lor. Suntem conștienți de posibile dificultăți pe care le vor întâmpina profesorii de religie în implementarea noilor programe, însă ne propunem ca în viitorul apropiat să organizăm întâlniri de formare cu profesorii care predau religia în școli, pentru înțelegerea și aplicarea noului model pe care îl propune noua programă școlară elaborată’, ne-a mai declarat părintele consilier Constantin Pătuleanu.

Conținuturi și teme

Potrivit informațiilor puse la dispoziție de diac. George Jambore, membru al comisiei amintite, conținuturile învățării la clasa pregătitoare sunt: 1. Dumnezeu ne-a creat din iubire, după chipul Său – ‘Omul, cea mai importantă ființă de pe pământ’, ‘Sunt copilul lui Dumnezeu și al părinților mei’, ‘Ce înseamnă să fii creștin’, ‘Cum vorbesc cu cei din jur’, ‘Ce simt față de ceilalți’, ‘Cum mă comport ca un creștin’, ‘O zi din viața mea de creștin’; 2. Dumnezeu ne-a creat pentru a ne ajuta unii pe alții – ‘Familia mea’, ‘Sunt creștin și la școală’, ‘Primii mei prieteni’, ‘Preotul în viața mea’, ‘Creștinii din biserica mea’, ‘Oamenii din lumea întreagă’; 3. Dumnezeu este întotdeauna cu noi – ‘O lume frumoasă, dăruită de Dumnezeu omului’, ‘Iisus Hristos și copiii’, ‘Maica Domnului, mama noastră din Cer’, ‘Îngerii, ocrotitori ai oamenilor’, ‘Sfinții, prietenii lui Dumnezeu și ai copiilor’; 4. Nașterea Domnului, darul lui Dumnezeu pentru oameni – ‘Nașterea Pruncului Iisus, bucuria copiilor’, ‘Cum sărbătoresc Crăciunul’; 5. Învierea Domnului, împlinirea darului lui Dumnezeu – ‘Bucuria copiilor la Florii și la Paști’, ‘Cum sărbătoresc Paștile’.

Temele majore propuse pentru clasele I-XII sunt următoarele: ‘Dumnezeu este cu noi prin descoperire și iubire’ (clasa pregătitoare); ‘Omul este cu Dumnezeu prin credință și rugăciune’ (clasa I); ‘Dumnezeu este iubire’ (clasa a II-a), ‘Dumnezeu este Viața’ (clasa a III-a), ‘Dumnezeu este Calea’ (clasa a IV-a), ‘Dumnezeu este Adevărul’ (clasa a V-a); ‘Dumnezeu este Lumina’ (clasa a VI-a); ‘Dumnezeu Tatăl-Creatorul și lumea în Vechiul Testament’ (clasa a VII-a); ‘Iisus Hristos-Mântuitorul, Dumnezeu întrupat și om desăvârșit’ (clasa a VIII-a); ‘Duhul Sfânt, Sfințitorul Lumii prin Biserică’ (clasa a IX-a); ‘Creștinul – ucenic al lui Hristos și fiu spiritual al Bisericii’ (clasa a X-a); ‘Creștinul – prietenul lui Iisus Hristos și al tuturor sfinților’ (clasa a XI-a) și ‘Creștinul – pelerin spre Împărăția lui Dumnezeu’ (clasa a XII-a).

Membrii comisiei care elaborează programele școlare la disciplina religie

Din Comisia de lucru a Patriarhei Române pentru elaborarea noilor programe la disciplina religie fac parte: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal; pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu, consilier patriarhal, Sectorul Teologic-educațional; diac. George Jambore, inspector în cadrul Sectorulului Teologic-educațional; Cătălin Pîslaru, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă ‘Justinian Patriarhul’ din București, Universitatea din București; prof. univ. dr. Constantin Cucoș, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea ‘Al. I. Cuza’, Iași; pr. lect. dr. Dorin Opriș, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea ‘1 Decembrie 1918’ din Alba Iulia; prof. dr. Monica Opriș, Seminarul Teologic Liceal Ortodox ‘Sfântul Mitropolit Simion Ștefan’ din Alba Iulia; cercetător științific dr. Irina Horga, Institutul de Științe ale Educației, București; pr. dr. Gheorghe Dogaru, Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Comentarii Facebook


Știri recente