Program de master pentru formarea interpreților în limbajul mimico-gestual, la Universitatea din Pitești

Cu binecuvântarea Preasfinției Sale, Preasfințitului Părinte Calinic, Episcopul Argeșului și Muscelului, începând cu toamna acestui an, la Universitatea de Stat din Pitești – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfânta Muceniță Filoteia”, se va organiza un program de studii postuniversitare pentru formarea interpreților autorizați în limbajul mimico-gestual, intitulat „Teologie – Misiune și slujire prin limbajul mimico-gestual”, elaborat în conformitate cu standardele Uniunii Europene și acreditat ARACIS. Acest program este un rod al colaborării dintre această instituție și „Asociația Națională a Surzilor din România”, care s-a născut și din inițiativa și prin strădania părintelui consilier eparhial conf. univ. dr. Constantin Onu, care s-a străduit să ofere comunităților persoanelor surde din cuprinsul României interpreți cu pregătire de specialitate, cunoscători ai limbajului mimico-gestual românesc, pentru a-și desfășura activitatea în instituțiile publice din structurile administrative locale și naționale.

Planul de învățământ al acestui program de master pentru formarea interpreților în limbajul mimico-gestual va fi structurat pe doi ani și patru semestre în total, în cadrul cărora masteranzii vor studia limbajul mimico-gestual românesc, simbolistica semnelor, gramatica limbajului mimico-gestual românesc, psihopedagogia persoanei surde, disciplină obligatorie, limbajul mimico-gestual american, fundamentele biblice, teoria și practica traducerii, comunicare non-verbală, precum și alte cursuri practice pentru buna dezvoltare a acestei noi tehnici și acestui limbaj necesar pentru misiunea pastoral-misionară a credincioșilor cu deficiențe de auz.

Finalitatea acestui program de studii postuniversitare, elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap și al ministrului Educației, Cercetării și Tineretului pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual și a interpreților limbajului specific persoanei cu surdocecitate, publicat în MO 662/27 septembrie 2007, este pregătirea de personal specializat autorizat, cunoscător al limbajului mimico-gestual, care să funcționeze ca interpreți în cadrul instituțiilor publice, preoți și cântăreți bisericești în comunitățile locale ale surzilor ortodocși, ghizi pentru mănăstirile-monumente istorice sau care au muzee în cadrul incintei, interpreți care să traducă în limbajul mimico-gestual emisiunile posturilor de televiziune sau profesori în centrele școlare speciale pentru surzi și hipoacuzici.

Înscrierea la acest program de studii postuniversitare, căruia i-au fost alocate 50 de locuri, se poate face la secretariatul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfânta Muceniță Filoteia” din Pitești (Str. Gheorghe Doja, nr. 41, cod 110253, Pitești, jud. Argeș, România, telefon: 0348/ 453 311), în perioada 2-7 septembrie 2009.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente